Trường Đại học Điện lực xét tuyển hồ sơ đi học ngay.Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Bạn đang xem: Liên thông đại học điện lực

Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Điện lực là đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, có sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước; Có ý thức học tập suốt đời và khả năng thích ứng với sự phát triển không ngừng của xã hội.

*

BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

I. HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo: HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Liên thông từ TC lên ĐH: 2,5 năm đến 3 nămLiên thông từ CĐ lên ĐH: 1,5 năm đến 2 nămĐào tạo ngoài giờ hành chính, cấp bằng Kỹ sư ngành HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3. Đối tượng tuyển sinhngành hệ thống điện

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao Đẳng, Cao đẳng Nghề cùng khối ngành có nguyện vọng liên thông lên Đại học ngành Hệ thống điện, CNTT.Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao Đẳng, Cao đẳng Nghề khác khối ngành có nguyện vọng liên thông lên Đại học ngành Hệ thống điện, CNTT. (Liên thông trái ngành)

4. Hình thức tuyển sinh. XÉT TUYỂN (không phải thi tuyển đầu vào)

5. Hồ sơ xét tuyển gồm:

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (có công chứng).Bản sao kết quả học tập (có công chứng).Bản sao giấy khai sinh.6 ảnh 3×4 mới nhất (ghi rõ họ tên sau ảnh)2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

6. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

*

II.HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

1. Ngành đào tạo: HỆ THỐNG ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Hệ Đại học văn bằng 2: Từ 1,5 năm đến 2 nămĐào tạo ngoài giờ hành chính, cấp bằng Kỹ sư ngành HỆ THỐNG ĐIỆN,CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3. Đối tượng tuyển sinhngành hệ thống điện

Thí sinh đã tốt Đại học chính quy, Đại học tại chức, Đại học từ xa các chuyên ngành khác có nguyện vọng Đại học bằng 2 ngành HỆ THỐNG ĐIỆN, CNTT.

4. Hình thức tuyển sinh.XÉT TUYỂN (không phải thi tuyển đầu vào)

5. Hồ sơ xét tuyển gồm:

Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).Bản sao kết quả học tập (có công chứng).Bản sao giấy khai sinh.6 ảnh 3×4 mới nhất (ghi rõ họ tên sau ảnh)2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

6. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

*

III. HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành đào tạo: HỆ THỐNG ĐIỆN,CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Đại học hệ vừa làm vừa học: 4 nămĐào tạo ngoài giờ hành chính, cấp bằng Kỹ sư ngành HỆ THỐNG ĐIỆN,CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3. Đối tượng tuyển sinhngành hệ thống điện

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH, Trung học nghề, .... có nguyện vọng học Đại học ngành HỆ THỐNG ĐIỆN, CNTT.

4. Hình thức tuyển sinh.

Xem thêm: Trường Đại Học Tài Chính Kế, Trường Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh

XÉT TUYỂN(không phải thi tuyển đầu vào)

5. Hồ sơ xét tuyển gồm:

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BTVH, Trung học nghề (có công chứng).Bản sao học bạ (có công chứng).Bản sao giấy khai sinh.6 ảnh 3×4 mới nhất (ghi rõ họ tên sau ảnh)2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

6. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO