Tên chủ đề luận án: cải cách và phát triển đội ngũ cố gắng vấn học tập trường đh sư phạm chuyên môn theo tiếp cận năng lực

chăm ngành: cai quản giáo dục

Mã số: 9140114

Họ và tên nghiên cứu và phân tích sinh: Phạm Thị Ngọc Lan

bạn hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương

2. GS.TS. Thái Văn Thành

cửa hàng đào tạo: ngôi trường Đại học Vinh

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã hệ thống hóa được một vài nghiên cứu vãn đã triển khai liên quan đến đề tài về triển nhóm ngũ nạm vấn học hành (CVHT) trường đại học sư phạm kĩ thuật (ĐHSPKT) theo tiếp cận NL vào trường đh trên nhân loại và các nghiên cứu và phân tích ở Việt Nam; khối hệ thống hóa được một số khái niệm cốt lõi của đề tài; làm sáng rõ được các nội dung về: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc trưng lao động, phát triển đội ngũ CVHT ngôi trường ĐHSPKT. Chế tạo được Khung năng lượng CVHT ngôi trường ĐHSPKT.

2. Luận án đang khảo sát toàn diện và không thiếu thực trạng cải cách và phát triển đội ngũ CVHT trên 04 trường ĐHSPKT có tính đại diện, tự đó, gồm những review khách quan tiền về đội ngũ này, làm cho cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các phương án phát triển lực lượng CVHT trường ĐHSPKT theo tiếp cận năng lực.

3. Luận án khuyến cáo 06 giải pháp phát triển đội ngũ CVHT ngôi trường ĐHSPKT theo tiếp cận năng lực, gồm: (i) Tổ chức nâng cấp nhận thức về sự quan trọng và tầm đặc biệt của việc trở nên tân tiến đội ngũ CVHT mang lại cán bộ quản lí, giảng viên, CVHT theo tiếp cận năng lực; (ii) Xây dựng bộ tiêu chuẩn chỉnh CVHT trường ĐHSPKT; (iii) kiến tạo qui hoạch, tuyển chọn chọn, vấp ngã nhiệm, thực hiện CVHT trường ĐHSPKT phụ thuộc tiêu chuẩn năng lực; (iv) tổ chức bồi dưỡng nâng cấp chuyên môn, nhiệm vụ cho đội hình CVHT trường ĐHSPKT theo tiếp cận năng lực; (v) Đổi mới vận động đánh giá CVHT trường ĐHSPKT theo tiếp cận năng lực; (vi) Xây dựng môi trường và chế tác động lực làm việc cho đội ngũ CVHT trường ĐHSPKT. Vào đó, đã kiến thiết được Bộ tiêu chuẩn CVHT ngôi trường ĐHSPKT gồm tất cả 07 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí.

4. Các chiến thuật có quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, chế tạo ra thành một hệ thống tác động đồng hóa đến cải tiến và phát triển đội ngũ CVHT trường ĐHSPKT theo tiếp cận năng lực. Hiệu quả khảo ngay cạnh cho thấy, các giải pháp có tính cần phải có và khả thi cao.


Bạn đang xem: Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục


Xem thêm: Marketing Tuyển Sinh Đh Liên Thông Đại Học Tài Chính Marketing 2016

Tác dụng thử nghiệm 01 giải pháp cho thấy tính tác dụng của phương án đề xuất, hệ thống giải pháp đã xử lý cơ bản các trường tồn của thực tế quản lý. Các giải pháp có giá chỉ trị chuyển giao thực hiện trong thực tiễn cách tân và phát triển đội ngũ CVHT không chỉ có ở các trường đại học được nghiên cứu và phân tích mà còn ở những trường đh khác có điều kiện tương đồng.