CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉKhung công tác đào tạoGhi chú
17320101Báo chí130Xem bỏ ra tiết
27510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông151Xem bỏ ra tiết

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) -PHIÊN BẢN NĂM 2021 (Áp dụng đến sinh viên Khóa 45 trở về sau)

STT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Số tín chỉ

Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Ghi chú

1

7480107

Quản trị và phân tích dữ liệu

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

2

7480103

Kỹ thuật ứng dụng (Cơ chế đặc thù)

123

Xem bỏ ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

3

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

153

Xem bỏ ra tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

4

7760101

Công tác làng mạc hội

123

Xem bỏ ra tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

5

7520320

Kỹ thuật môi trường

153

Xem bỏ ra tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

6

7310301

Xã hội học

123

Xem bỏ ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

7

7310205

Quản lý nhà nước

123

Xem bỏ ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

8

7440301

Khoa học tập môi trường

122

Xem bỏ ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

9

7520501

Kỹ thuật địa chất

153

Xem chi tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

10

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

153

Xem đưa ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

11

7420201

Công nghệ sinh học

153

Xem bỏ ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

12

7480201

Công nghệ thông tin

122

Xem bỏ ra tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

13

7310608

Đông phương học

123

Xem chi tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

14

7220104

Hán Nôm

124

Xem chi tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

15

7580101

Kiến trúc

153

Xem bỏ ra tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

16

7229010

Lịch sử

123

Xem bỏ ra tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

17

7440112

Hóa học

123

Xem đưa ra tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

122

Xem chi tiết

Xem bỏ ra tiết

QĐ mở ngành

19

7229001

Triết học

123

Xem chi tiết

Xem chi tiết

QĐ mở ngành

20

7229030

Văn học

123

Xem chi tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

21

7320101

Báo chí

123

Xem đưa ra tiết

Xem đưa ra tiết

QĐ mở ngành

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 4.5, 5 NĂM)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉKhung công tác đào tạoGhi chú
17480107Quản trị với phân tích dữ liệu123Xem chi tiết
27480103Kỹ thuật phần mềm (Cơ chế sệt thù)122Xem đưa ra tiết
37510401Công nghệ kỹ thuật hóa học150Xem bỏ ra tiết
47580211Địa nghệ thuật xây dựng150Xem chi tiết
57520320Kỹ thuật môi trường150Xem chi tiết
67420202Kỹ thuật sinh học150Xem chi tiết
77310205Quản lý nhà nước122Xem bỏ ra tiết
87580105Quy hoạch vùng và đô thị138Xem đưa ra tiết
97310108Toán gớm tế120Xem bỏ ra tiết
107510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông150Xem đưa ra tiết
117420201Công nghệ sinh học150Xem bỏ ra tiết
127480201Công nghệ thông tin122Xem bỏ ra tiết
137310608Đông phương học122Xem đưa ra tiết
147220104Hán Nôm122Xem bỏ ra tiết
157580101Kiến trúc152Xem bỏ ra tiết
167229010Lịch sử122Xem chi tiết
177229020Ngôn ngữ học122Xem chi tiết
187850101Quản lý tài nguyên và môi trường122Xem chi tiết
197229001Triết học122Xem chi tiết
207229030Văn học122Xem đưa ra tiết
217320101Báo chí122Xem bỏ ra tiết
227440112Hóa học122Xem chi tiết
237520501Kỹ thuật địa chất122Xem bỏ ra tiết
247440301Khoa học môi trường122Xem bỏ ra tiết
257760101Công tác làng hội122Xem bỏ ra tiết
267310301Xã hội học122Xem đưa ra tiết
277460112Toán ứng dụng123Xem chi tiết
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) -PHIÊN BẢN NĂM 2019(Áp dụng mang đến sinh viên Khóa 43)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChuẩn áp sạc ra vàChương trình đào tạoGhi chú
17480103Kỹ thuật phần mềm122Xem bỏ ra tiết
27480103Kỹ thuật phần mềm(Đào sản xuất theo bề ngoài đặc thù)122Xem bỏ ra tiết
37510401Công nghệ chuyên môn hóa học150Xem đưa ra tiết
47310205Quản lý công ty nước122Xem đưa ra tiết
57580105Quy hoạch vùng và đô thị138Xem đưa ra tiết
67310108Toán gớm tế120Xem bỏ ra tiết
77420202Kỹ thuật sinh học150Xem bỏ ra tiết
87580211Địa kỹ thuật xây dựng150Xem bỏ ra tiết
97520320Kỹ thuật môi trường150Xem chi tiết
117510302Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông150Xem bỏ ra tiết
107420201Công nghệ sinh học150Xem đưa ra tiết
117480201Công nghệ thông tin122Xem chi tiết
127310608Đông phương học122Xem bỏ ra tiết
137220104Hán Nôm122Xem đưa ra tiết
147580101Kiến trúc152Xem đưa ra tiết
157520501Kỹ thuật địa chất122Xem bỏ ra tiết
167229010Lịch sử122Xem đưa ra tiết
177229020Ngôn ngữ học122Xem bỏ ra tiết
187850101Quản lý tài nguyên và môi trường122Xem chi tiết
197229001Triết học122Xem đưa ra tiết
207229030Văn học122Xem bỏ ra tiết
217440102Vật lý122Xem bỏ ra tiết
227310301Xã hội học122Xem đưa ra tiết
237320101Báo chí122Xem bỏ ra tiết
247440112Hóa học122Xem đưa ra tiết
257440301Khoa học tập môi trường122Xem đưa ra tiết
267460101Toán học122Xem bỏ ra tiết
277760101Công tác thôn hội122Xem bỏ ra tiết
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) -PHIÊN BẢN NĂM 2018 (Áp dụng cho sinh viên Khóa 42)
STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChương trình đào tạoChuẩn đầu raGhi chú
1D460101Toán học122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
2D460112Toán ứng dụng122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
3D440102Vật lý học122Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
4D510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông150Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
5D440112Hóa học122Xem đưa ra tiếtXem đưa ra tiết
6D480201Công nghệ thông tin122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
7D440201Địa chất học122Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
8D520501Kỹ thuật địa chất122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
9D520503Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
10D440217Địa lý từ bỏ nhiên122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
11D420101Sinh học122Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
12D420201Công nghệ sinh học152Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
13D440301Khoa học tập môi trường122Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
14D580102Kiến trúc152Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
15D220330Văn học122Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
16D220320Ngôn ngữ học122Xem đưa ra tiếtXem chi tiết
17D220104Hán - Nôm122Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
18D320101Báo chí122Xem chi tiếtXem chi tiết
19D220310Lịch sử122Xem chi tiếtXem chi tiết
20D220213Đông phương học122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
21D760101Công tác xóm hội122Xem đưa ra tiếtXem bỏ ra tiết
22D310301Xã hội học122Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
23D220301Triết học122Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
24D850101Quản lý tài nguyên cùng môi trường122Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM) - PHIÊN BẢN NĂM 2016(Áp dụng cho sinh viên Khóa 40, 41)

STTMã ngànhNgành đào tạoSố tín chỉChương trình đào tạoChuẩn đầu ra
1D460101Toán học120Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
2D460112Toán ứng dụng120Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
3D440102Vật lý học120Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
4D510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông150Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
5D440112Hóa học120Xem bỏ ra tiếtXem đưa ra tiết
6D480201Công nghệ thông tin120Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
7D440201Địa chất học120Xem bỏ ra tiếtXem đưa ra tiết
8D520501Kỹ thuật địa chất120Xem bỏ ra tiếtXem chi tiết
9D520503Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ120Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
10D440217Địa lý từ nhiên120Xem bỏ ra tiếtXem bỏ ra tiết
11D420101Sinh học120Xem chi tiếtXem đưa ra tiết
12D420201Công nghệ sinh học150Xem chi tiếtXem bỏ ra tiết
13D440301Khoa học môi trường120Xem đưa ra tiếtXem chi tiết