PHẬT HỌC PHỔ THÔNGtác giả: Hòa Thượng mê say Thiện Hoa| Quyển 1 | Quyển 2 | Quyển 3 |

Quyển 2 (Khóa 5,6,7,8)Khóa 5: lịch sử Truyền Bá Phật Giáo,10 Tông Phái và Vũ Trụ Nhơn Sanh

Mục Lục Quyển 2Khóa 5

Khóa 6 (Đại cưng cửng Kinh Lăng Nghiêm)

Khóa 7 (Đại cưng cửng Kinh Lăng Nghiêm tiếp theo)

Khóa 8 (Kinh Viên Giác)

Bài trang bị 1

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Ðộ

A.-Mở Đề 

Khao-khát loại tuyệt-đối, khinh-thường loại cái trương-đối; hy vọng cầu mẫu vĩnh-viễn trường-tồn, ruồng-bỏ chiếc biến-chuyển vô-thường, fan Viêt-Nam nói riêng và fan Á-Châu nói bình thường đã được huân-tập mấy nghìn năm vào một thái-độ tư-tưởng như trên, đề nghị đã xem thường lịch sử, là một môn học theo ngay cạnh sự biên-chuyển vô-thường của sự thế, mà lại mục-đích là mong ghi chép một bí quyết trung-thành mọi gì đã hết hút vào bóng tối của thời-gian.

Bạn đang xem: Phật học phổ thông quyển 2

Quan-niệm khinh thường thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai-hại ko nhỏ. Chúng ta đã bỏ phí bao nhiêu bài học kinh nghiệm quý giá mà ông cha chúng ta mua với một giá siêu đắt; chúng ta đã mất siêu nhiều liên lạc với quá-khứ, tắt mất mặt đường thông-cảm với những người xưa, với đang lạc-loài trong hiện tại vì băn khoăn nên bỏ con đường nào và đề nghị theo con đường nào. Bạn ta hay nói hết sức đúng: một dân-tộc ko quá-khứ, thì cũng cạnh tranh mà có tương-lai.

Riêng trong phạm-vi Phật Giáo chúng ta, tìm tới cho đúng nguồn-gốc, thử gạch lại con đường đi truyền-giáo của ông cha, xây dựng lại mô-hình của một thời-đại huy-hoàng của Phật Giáo, kia là số đông công-việc vô cùng khó-khăn, nhọc mệt.

Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó-khăn, không lẽ thấy lốt xe đổ của tín đồ xưa nhưng nay chúng ta không tránh, cứ nhắm đôi mắt đi càn? người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành riêng cho nó một địa-vị quan-trọng. Có thấy rõ được nguồn-gốc, sự phát-triển, phần đa thời-đại thịnh-suy của môt tôn giáo, chúng ta mới đọc rỏ được giá trị chân-thật của tôn-giáo ấy. Tốt nhất là nếu chúng ta là những người dân có nhiêm-vụ truyền-bá giáo-lý của Phật-Đà, thì rộng ai cả, chúng ta phải học lịch sử Đạo-Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên-nhân những thành bại của công-cuộc hoằng-dương chánh-pháp trên mọi năm châu, hầu nhại lại những điều hay bổ ích cho Đạo, bỏ những điều dở, bất lợi cho Đạo, để Phật-Pháp được hoằng truyền mãi mãi với thời-gian.

Vậy trước tiên, chúng ta hãy về bên nguồn, tuần-tự đi theo bước chân trên con đường truyền giáo, từ khi Đức Giáo-chủ Thích-Ca new xuất-thế sinh sống Ấn Độ, dần dần qua Trung- Hoa, rồi mang đến Việt-Nam, để sau cùng có một ý-niệm tổng-quát về hiện-tình Phật Giáo ở tổ quốc và bên trên Thế-Giới phức-tạp ngày nay.

B.- Chánh Đề 

Phật Giáo Ở Ấn Độ 

I.- Sự Khai mối cung cấp Của đức Giáo Chủ Thích Ca 

1.- Tình-trạng xã-hội đen tối và tư-tưởng phức-tạp ở Ấn Độ khi đức Phật xuất-thế

Xét về sự bất bất công trong xã-hội trên 2500 năm ngoái đây, thì xã-hội Ấn Độ có lẽ là giữa những xã-hội gồm một chế-độ xã-hội với chính-trị bất công nhất. Dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ bị phân chia rất nhiều giai-cấp khác nhau, tựu trung có thể liệt vào phần lớn giai-cấp thiết yếu sau đây:

a) Bà-la-môn (Brhmanes) gồm những Giáo-sĩ, những người dân giữ quyền thống-trị tinh-thần, phụ-trách về lễ-nghi, cúng bái. Họ tự thừa nhận mình là hạng cao-thượng, sinh từ lỗ mồm Phạm-Thiên (Brahma) tốt Phạm-Thiên nạm cương lãnh đạo tinh-thần dân-tộc, nên gồm quyền ưu-tiên được tôn-kính, và an-hưởng cuộc đời sung-sướng nhất.

b) Sát-đế-ly (Kastryas) là hàng vua chúa quý-phái, tự cho bạn sinh từ bỏ cánh tay Phạm-Thiên, đại diện cho Phạm-Thiên sở hữu quyền-hành thống-trị dân-chúng.

c) Vệ-Xa (Vaisyas) là nhữnh sản phẩm thương-gia chủ-điền, tin mình xuất hiện từ bắp về Phạm-Thiên, bao gồm nhiệm-vụ đảm-đương về kinh-tế trong nước (mua bán, trồng-trọt, thu huê-lợi mang đến quốc-gia ).

d) Thu-Đà-La ( Souđras) là hàng Hà-tiện, nô-lệ tinh mình sinh trường đoản cú gót chân Phạm-Thiên, đề nghị thủ-phận có tác dụng khổ-sai suốt đời cho những giai-cấp trên.

Ngoài bốn giai-cấp trên, còn tồn tại một hạng bạn hà-tiện tuyệt nhất là như thể Ba-ri-a (Pariahs) như là dân-tộc đông đảo rợ, bị coi như sống ngoại trừ lề xã-hội loài người, bị các giai-cấp bên trên đối-xử như thú-vật, vô cùng khổ nhục, tôi-tăm.

Năm giai-cấp này mặc y-phục màu sắc khác nhau. Từng giai-cấp sống theo luật lệ hệ thống cha truyền bé nối, ko được thay đổi nghề-nghiệp xuất xắc cưới hỏi lẫn nhau, và không được di chuyển chổ sinh sống khác. Theo quy định Bà-la-môn, chỉ cha giai-cấp trên bao gồm quyền đọc kinh, học đạo, còn nhị giai-cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho tía giai-cấp trên nhưng mà thôi.

Hạng Bà-la-môn hưởng sung sướng nhàn-hạ bao nhiêu, thì đám bạn hà-tiện ở dưới lại khổ sở, nhục-nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã-hội thật không thể như thế nào diễn-tả nổi. Giữa tín đồ với người, thật không có một nhịp ước thông-cảm nào, nguồn yêu thương tắc nghẹn, giai-cấp này đối với giai-cấp không giống là kẻ địch mà càng bóc lột được bao nhiêu là càng tốt bấy nhiêu.

Về phương-diện tôn-giáo, Triết-học, tư-tưởng thì xã-hội Ấn Độ thời bấy giờ đồng hồ cũng ra mắt một cảnh-tượng vô-cùng hỗn-tạp. Về tín-ngưỡng tín đồ thờ thần lửa kẻ thờ thần núi, thần sông, kẻ cúng thần gió, thần chớp, thần mặt trời. Về triết-học, kẻ nhận định rằng Phạm-Thiên là căn-bản của vũ-trụ, vạn-hữu, kẻ cho rằng đất là căn bản, kẻ cho rằng nước là căn- bản, kẻ nhận định rằng gió là căn bản …có đề xuất đi xa hơn, tự cụ-thể mang đến trìu-tượng, lập ra hầu như thuyết: thời gian luận, không gian luận, phương-hướng luận, chủ-trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên …Gồm một trăm phái khác nhau, luôn luôn đã kích nệm báng nhau.

Tóm lại, xã-hội Ấn Độ lúc bấy giờ là 1 trong xã-hội về vật-chất thì vẫn rên-siết bên dưới ách bất công, áp-bức, về tinh-thần thì đang quay-cuồng, điên-đảo trong những luồng tư-tưởng lỳ thuyết rối-reng, tà-vay. Xã-hội ấy sẽ khao-khát tình thương và bình đẳng, đang mong chờ được chói rạng dưới ánh sáng của trí-huệ.

Trong hoàn-cảnh ấy, Đức Phật Thích-Ca vẫn xuất-hiện đúng lúc để cứu giúp vớt cõi đời sầu khổ.

2.- Đức Phật Thích-Ca ,vị giáo-chủ của Đạo Từ-bi với Trí-huệ: 

a) Niên-lịch Giáng-Sinh.

Như chúng ta đã nói ở chỗ mở đề, fan Phật-Tử chúng ta không mang đến vấn-đề lịch sử là quan-trọng; lại thêm trải qua một thời-gian lâu dài từ khi Đức Phật xuât-hiện đến nay, tài-liệu bị thất-lạc nhiều, nên có không ít thuyết không giống nhau về niên-lịch Giáng-Sinh của Đức Phật.

Tuy thế, thời nay để được thống-nhất toàn vẹn về niên-lịch Phật Giáo thế-giới họp tại Đông-Kinh năm 1952, đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng nhì của xứ Ấn Độ (tức ngày rằm tháng tứ âm-lịch) năm 624 trước Jésus Christ ra đời là ngày Đàn-sanh của Đức Phật Thích-Ca. Như vậy, tính đến năm nay (1964) thì Đức Phật Giáng-sinh đã có 2588 năm (1964+624). Tuy thế nếu chúng ta thấy ghi Phật-lịch 2508 (tính mang lại năm Tây-lịch là 1964) bởi vì Tổng-hội Phật Giáo Quốc-Tế rước năm nhập Niết-bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ-nguyên, chứ không phải lấy năm sinh (2588-80 năm đời Đức Phật =2508).

b).Quốc-độ và dòng họ.

Thời bấy giờ đồng hồ xứ Ấn Độ gồm những tiểu-quốc, lúc hòa khi chiến với nhau như đời Chiến-quốc mặt Tàu. Tuy thế, đại-cuộc vẫn đuc rút nước Ma-kiêt-đà (Magatha) như nhà Chu ở Trung-Quốc so với các nước chư-hầu vậy. Nước này lớn nhất ở phía nam giới sông Hằng-Hà (Gange) làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Độ. Ơí phía Bắc xứ Ấn Độ, gần bên dưới chân dãy núi Hy-mã-lạp-sơn (Bây giờ là nước Népal) có một Quốc-độ tên là Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Vua trị-vì nước này là Tịnh-Phạm-Vương (Sudhodana) nằm trong giai-cấp Sát-dế-ly (Kastrya) dòng Kiều-Tât-la (Gotama) là một đại quý tộc ở Ấn Độ. Bà Hoàng-Hậu, vợ của vua Tịnh-Phạn là Ma-Gia (Maha-maya) mang lại 45 tuổi mới có thai.

Theo tục lệ Ấn Độ, ngay gần ngày sinh, Hoàng-Hậu trở về nhà cha mẹ là vua A-Nậu-Thích-Ca (Anucakya) ngơi nghỉ nước Câu-Ly (Koli). Một buổi bình minh, Hoàng-Hâu ra dạo chơi trong vườn cửa hoa Lâm-Tỳ-ny (Lumbini) cùng sinh hạ Thái-tử làm việc đấy. Thái-tử chọn cái tên là Tất-Đạt-Đa (Siddharta) cùng theo tục lệ Ấn Độ lấy họ bà bầu là Thích-Ca (Cakya). Sau thời điểm đã sanh Thái-tử Tất-Đạt-Đa được 7 ngày, Hoàng-hậu Ma-Gia tạ thế. Em gái của cung phi là Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đề (Maha-Prajapati) vắt chị nuôi Thái-Tử Tất-Đạt-Đa cho đến lớn.

Thái-tử Tất-Đạt-Đa, sau đây tức là Đức Phật Thích-Ca Mâu-ni, vị Giáo-chủ từ-bi với trí-huệ của Đạo Phật.

c)Hình-tướng với tư-chất

Hình tướng của Thái-Tử có những nét đặc biệt hơn bạn thường: Ngài có ba mươi hai tướng quý cùng tám mươi vẽ đẹp. Cho nên vì vậy khi xem tướng Ngài, Đạo sĩ A-Tư-Đa (Asita) sẽ tiên đoán về sau Ngài sẽ thành Phật, cai quản cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân-hồi.

Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức-độ của Ngài đã biểu lộ một phương pháp rỏ rệt. Những Đạo-sĩ thông thái, đa số Vỏ-sĩ tài danh điều được Tịnh-Phạn vương vãi mời đến dạy mang lại Thái-Tử; và chẳnh bao lâu Thái-Tử đã trở thành một vị văn vỏ toàn tài, không ai sánh kịp.

Cùng một nhịp với tài-năng, đức-độ của Ngài cũng khá được phát triển một cách vô cùng nhanh giường và sâu rộng. Tình thương của Ngài lan tràn, bao che tất cả mọi vật mọi người.

Và củng do tư chất thông minh nhìn thấy rỏ được tánh cách giả dối, vô thường của sự thế, và lòng yêu mến vô hạn, không thể ngồi yên để nhìn thấy sự rên-siết, thống khổ của cỏi đời, nên tâm-hồn của Ngài không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm, Ngài luôn luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh.

Vua Tịnh-Phạn, để làm khuây-khỏa lòng con, truyền dựng lên một hoàng cung nguy nga, bày đủ trò lũ ca múa hát bao vây lấy Thái-Tử, với còn cưới đến Ngài một người vợ tuyệt-thế giai-nhân làm người vợ Da-Du-Đà-La (Yosodhara) nhưng lại Thái-Tử vẫn ko khuây nổi buồn mênh mông của cõi thế.

d) Xuất-gia . -Năm ngài mười chín tuổi (có chổ nói 29 tuối) sau thời điểm đã nhằm lại mang lại Tịnh-Phạn vương một fan cháu nội là La-Hầu-La(Lahula).Thái-Tử quyết -định rời vứt Hoàng-gia, từ bỏ cuôc đời vinh- hoa phú-quy, trốn thoát khỏi hoàng-thành, cắt tóc vào rừng sâu hy vọng được yên-tĩnh để tìm suy nghĩ phương -pháp cứu độ chúng-sinh thoát khỏi vòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác -ngô vĩnh-viễn yên vui. Ban đầu Ngài đề xuất đi tìm học hỏi với đầy đủ đạo- sĩ danh-tiếng nhất Ấn- Độ thời bấy giờ, nhưng lại rồi Ngài nhận thấy chân-lý và lối tu hành của họ cũng không tồn tại gì là siêu-thoát. Trường đoản cú đó, Ngài đi vào ẩn trong dãy núi Tuyết-Sơn, bắt buộc tự mình tu luyện để tìm ra cái đạo giải thoát như ý Ngài mong mỏi muốn. Trong sáu năm tròi tu khổ-hạnh,Ngài củng chưa thu-thập được-kết trái gì khả-quan.Bấy giờ, Ngài mới đi mang đến núiTượng-Đâù(Gajasirsa) kè sông Ni-Liên-thuyền. Sau khi tắm rưã ngừng Ngài thọ chén cháo sữa (đè-hồ) của mấy nữ mục-nữ cúng. Rồi Ngài đi đến dưới cội cây Tất-bát-la (Pippale, về sau người đời hotline là cây Bồ-đề nghĩa là cây giác ngộ, để đáng nhớ sự giác ngộ cuả Đức Phật dưới nơi bắt đầu cây ấy). Ngài ngồi thiền-định sinh hoạt đó với thề rằng:

“Nếu ta ngồi đây nhưng mà không chứng được đạo-quả, thì mặc dù thịt nát xương tan,ta quyết không lúc nào đứng dậy”.

d)Thành đạo và thuyết pháp độ sinh.-ngài ngồi thiền định dưới cội cây Tất-bát-la, cho đến ngày thứ bốn mươi chín, lúc sao mai vừa mọc, thì Ngài hốt-nhiên đại -ngộ, thấy được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của bọn chúng -sinh. Ngài đã thành Phật với danh hiệu làPhật Thích-Ca-Mâu-Ni (Cakya Muni).

Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian bốn mươi chín năm(Có chổ chép là tư mươi lăm năm) đức Phật chu du khắp cả những lưu vực sông Hằng, lấy đạo vô thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, nhiều nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si.

Nhờ lòng từ bỏ bi ko bờ mé, đức quyết tử rộng khủng vô biên, Ngài đang giảng nói pháp trên năm trăm hội, hóa-độ rất nhiều quần-sinh, thoát vòng mê-mờ khổ não. Và vị đó, đạo phật được thành lập trên cõi đời.

e)Phật nhập Niết-bàn.-Vào năm 554 năm trước tây-lịch (tính đến năm 1964 tức là: 1964+554=2508 năm) Đức Phật bây giờ sẽ 80 tuổi. Nhận thấy chiếu nguyện của chính bản thân mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của tôi đã đầy đủ, một hôm, đức Phật cho hội đệ trường đoản cú của Ngài lại, ban các lời di chúc cặn kẽ, rồi tự giã cõi đời một cách bình thản, đơn giản và giản dị móc trọng tâm hai cây bông vải (Cala) kế bên châu thành Câu-thi-la (Kusivagarâ),

Như thay ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ đần độn đã xuất hiện và phát triển thành ẩn như 1 luồng ánh sáng mầu nhiệm khi đã đánh dấu ba quá trình lớn một cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa:

-Ra đời bên cạnh một nơi bắt đầu cây

-Thành đạo mặt một cội cây

-Và lìa đời trung tâm hai cây cỏ !

II.-Lịch Sử truyền tay Phật Giáo tại Ấn Độ 

1.-Bốn thời kỳ kiết tập kinh-điển.

a) -Bốn tháng sau thời điểm Đức Phật nhập niết-bàn, Ngài Ma Ha Ca Diếp (MaHa Kasypa) núm Phật thống suất tăng-chúng vẫn triệu-tập một hội nghị gồm khoảng chừng 500 đại đệ-tử của Phật, làm việc thành Vương-Xá ( Rajagrika) để giảng tụng lại phần nhiều giáo-lý mà Đức Phật sẽ dạy. Trong hội-nghị đầu tiên này, Ngài Ma Ha Ca Diếp được suy tôn ngồi ghế chủ-tọa; Ngài A-Nan, là Vị đệ-tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại số đông lời dạy của Phật; còn Ngài Ưu-Ba-Ly (Upali) là vị đệ-tử thông-suốt và nghiêm-trì giới điều khoản nhất, được cử ra tụng giới-luật. Hội nghị này vẫn kết-thúc sau bảy tháng thao tác làm việc và 500 vị đại đệ-tử phần lớn công nhận đó là các lời sống động của Phật.

Đại-hội này được mệnh-danh là “Kỳ kết-tập trước tiên “.

b). Kỳ kết-tập thứ hai. -Khoảng một trăm năm sau khoản thời gian Phật nhập- khử , vì gồm sự bất đồng về giới-điều, nên tăng chúng chia làm hai nhóm, họp riêng ở hai thành Vaisaly cùng Vàjji.

Nhóm tăng-sĩ họp ngơi nghỉ thành Vaixaly vì sự triệu tập của Ngài trưởng-lão Yasa thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 Tăng-sĩ, nhưng trong số ấy chỉ gồm 700 vị lão-thành mới gồm quyền biểu- quyết . Hội-nghị này họp dưới quyền chủ-tọa của Ngài Revala cùng đồng-thanh biểu-quyết: “Không phải sữa đổi cho sai hầu như điều vẻ ngoài của Phật đã truyền đạo mặc dù Đức-Thề-Tôn đã tất cả di-huấn rằng nếu chư Tăng đồng ý cung 2 nhau là thấy điều-luật làm sao của Như-Lai sẽ chế-định là không nhiều quan-trọng và quan trọng thụ-trì được nữa, thì được phép sữa chửa”.

Trong khi đó thì nhóm Tăng-sĩ sinh sống thành Vajji họp dưới quyền chủ-tọa của đại-đức Vajjiputra lại chấp-thuận. Vào kỳ kết-tập đồ vật hai này chỉ đặt trọng tâm trong bài toán giải-quyết về giới-luật nhưng mà thôi. Tuy thế, Tăng-đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. Phái vì chưng Ngài Yasa triệu-tập với giữ đúng giới-luật của Phật, thì hotline là phái nguyên thủy (Théravadins) giỏi thượng-tọa bộ.

Phái vì chưng Ngài Vajjiputra sữa thay đổi mười điều chính sách của Phật thì hotline là phái Tiến-thủ, tốt là Đại-chúng bộ (Mahasanghikas).

Từ đấy, Phật Giáo chia ra nhị phái rỏ rệt với là gốc rể mang đến hai mươi tôn-phái sau này.

c). Kỳ kết-tập trang bị ba: Hơn hai thế-kỷ sau ngày Phật nhập-diệt ( 274 năm kia tây lịch), Hoàng-Đế A-Dục lại triệu-tập 1000 vị Đại-trưởng-lão Uyên-thân đê kết-tập kinh khủng tại thành Pataliputra ( tức là Bihar và Patra thời buổi này ) duới quyền công ty tọa của Ngài Mục-Kiền-liên Tu-Đế(Mogaliputta Tissa). Sau chín tháng có tác dụng việc,hội nghị sẽ hòan- thành công -tác k61t-tập kinh-điển,ngòài ra lại còn chỉnh- đốn Tăng- giới, hủy diệt những hạng Tu-sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ -luật.

d)Kỳ kết-tập thứ bốn . -Vào khoảng tầm 600 năm sau khoản thời gian Phật nhập -diệt ,nghĩa là vào thế-kỷ trước tiên Tây-Lịch,Vua Ca-Ni-Săc-Ca (Kaniska) một vị Đại-Đế Ấn Độ, tất cả tâm hộ pháp chẳng thua thảm gì Vua A-Dục, đã tập trung 500 vị người tình Tát, 500 vị Tỳ-kheo thuộc 500 fan tại-gia cư-sĩ, trên thành Ca-Thập-DiLa để kết-tập kinh-điển dưới quyền chủ-tọa của nhì Ngài Hiếp-Tôn-Giả và nuốm Hữu.

Kỳ kết-tập này hotline là kỳ kết-tập lần máy tư.

Trong bốn kỳ kết-tấp này thì nhị kỳ đầu chưa cần tới việc biên chép,nghĩa là chỉ đọc tụng lại, xem lời lẽ như thế nào là của Phật vẫn nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chánh-pháp.

Đến thời kỳ thứ bố và vật dụng tư new dùng đến văn-tự để ghi chép thành sách -vở. Vào sự biên chép này, chư Tăng chia có tác dụng hai phái: Phái Nam thì ghi bởi văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn phạn.

2.-Nam -phương với Bắc-phương Phật Giáo.

-Như trên vẫn nói, vì chưng kinh-điển được ghi chép bằng hai lắp thêm văn: Pali và Phạn, đề xuất những xứ nói tiếng Pali thì kinh-điển bằng Pali được truyền bá,còn hầu như xứ dân bọn chúng nói giờ Phạn thì kinh-điển bởi Pali được truyền-bá, còn phần nhiều xứ dân-chúng nói giờ đồng hồ Phạn thì kinh-điển bằng Phạn-văn được truyền tụng. Ví như lấy Trung Ấn Độ là cứ-điểm, thì những xứ phía Nam Ấn Độ và lan ra tới các xứ Tích-lan, Miến-điện, Thái-lan, Ai-lao, Cao-mien …đều theo kinh điển Pali, yêu cầu cũng call là Nam-phương Phật Giáo.

Còn phần nhiều xứ thuộc Trung Ấn Độ, Bắc Ấn-Đo ảvà lan ra cho Nêpal, Tây-tạng, Trung- hoa, Việt-nam, Cao-ly, Nhật-bổn…thì lại căn-cứ theo kinh điển chữ Phạn, cùng được hotline là Bắc-phương Phật Giáo.

Nam-phương xuất xắc Bắc-phương Phật Giáo đều thờ chung một đấng giáo-chủ là Đức Phật Thích-ca với đều tuân theo những yếu hèn điểm cơ mà Phật vẫn dạy. Tuy thế, tùy theo căn-cơ, tâm-lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân bọn chúng có khác nhau giữa Nam và Bắc-phương mà phương pháp tu hành và sự phạt huy giáo lý có điểm dị với đồng. Bắc-phương phần lớn đi về lối tung-hoành, phát-triển, phóng-túng không câu nệ về hình thức. Nam-phương thì lại có tánh-cách thủ-cựu, trung thành với Phật Giáo Nguyên-thủy, tôn-trọng hình-thức. Do đó mà có nhì phái: Tiểu-thừa Phật Giáo ở Nam-phương cùng Đại-thừa Phật Giáo ở Bắc-phương.

3.- Sự phát-triển của Đại-thừa với Tiểu-thừa.

Ở phía trên vì chúng ta còn đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật Giáo, buộc phải chưa vội vàng đề-cập đến sự sai khác thân giáo-lý Đại-thừa cùng Tiểu-thừa . Chúng ta hãy khu-biệt vấn-đề và nói tới sự phát-triển của hai phái ấy ở Ấn Độ như núm nào nhưng mà thôi.

a) Sự phát-triển của những bộ-phái Tiểu-thừa.

– Như họ đã biết, nguyên-nhân Tiểu-thừa chia nhỏ ra làm hai bộ-phái, vị trong kỳ kết-tập lần sản phẩm công nghệ hai, về vấn-đề giới-luật tất cả chổ bất-đồng, Tăng-chúng new chia ra làm cho hai phái: Một phái gồm các vị Trưởng-lão call là Thượng-tọa-bộ; và một phái gồm đa số các vị Tăng-sĩ trẻ em tuổi, nhưng rất nhiều đảo, hotline là Đại-chúng-bộ.

Trong khoảng thời-gian 100 năm sau kỳ kết-tập lần máy hai ấy, Đại-chúng-bộ lần lượt chia ra tám bô-phái như sau:

-Nhất-thuyết-bộ

Lần trước tiên chia làm cha bộ -Thuyết-xuất-thế-bộ

-Kê-dẫn-bộ

Lần sản phẩm hai chia ra một bộ nữa là -Đa-văn-bộ

Lần thứ bố chia ra một bộ nữa là -Thuyết-giả-bộ

-Chế-đa-bộ

Lần thứ cha chia ra một cỗ nữa là Tây-sơ-bộ

Bộ nữa là: Bắc-sơn-bộ

Như cụ là từ bỏ một bộ phái chính là Đại-chúng-bộ mà lần lượt chia có tác dụng tám bỏ ra bộ (cộng là 9 bộ). Trong thời gian ấy thì mặt Thượng-tọa-bộ ban đầu sống một giải pháp yên-ổn vào núi Ca-Tháp-di-la, tuy nhiên theo với thời-gian, cũng phân phái dần, và cuối cùng gồm những bộ như sau:

1. Thuyết-nhứt-thế-hữu bộ2. Độc-tử bộ3. Pháp-thượng bộ

Thượng-Tọa-Bộ 4. Hiền-vị bộ

5. Chánh-thượng bộ6. Mật-lâm-sơn bộ7. Hóa-địa bộ8. Pháp-tạng bô9. Âm-quang bô10.Kinh-lượng bộ

Tóm lại, bên phía Thương-Tọa-bộ, từ căn-bản (Thương-Tọa-bộ) đến chi nhánh, có cả thảy 11 bộ.

Nếu tổng số cả Thương-Tọa-bộ lãnh Đại bọn chúng bộ, thì Tiểu-thừa bao gồm cả thảy là đôi mươi bộ.

b) Sự cải tiến và phát triển của phái Đại-thừa.

Mặc cho dù trong giáo-lý của Đức Phật có tất cả cả ý nghĩa Tiểu-thừa lẫn Đại-thừa, dẫu vậy trong bốn, năm thế-kỷ đầu của Phật-lịch, bởi căn- cơ của Tăng-sĩ và tín đồ Ấn Độ thích hợp với Tiểu-thừa hơn, bắt buộc giáo-phái Tiểu-thừa được trở nên tân tiến mạnh. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ nhất Tây-lịch, hay thứ sáu Phật-lịch, giáo -lý Đại-thừa bước đầu phát-triển mạnh ở phía Bắc Ấn Độ và dần dần lan rộng nghỉ ngơi Bắc-phương.

Công đầu tiên, nhờ kia Đại-thừa Phật Giáo được phát-triển bạo phổi là của Ngài Mã-Minh.

Ngài Mã-Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sanh vào thế-kỷ đầu tiên Tây-lịch, lúc đầu theo ngoại-đọa, tài giỏi biện-bác, sau bởi biên-luận chiến bại Ngài Hiếp-Tôn-Giả, buộc phải mới quy-y theo Phật Giáo. Chủ yếu Ngài là tác-giả bộ luận Đại-thừa Khởi-tín, Đại-thừa Trang-nghiêm kinh luận, và nhờ việc hộ-pháp đắc-lực của Vua Ca-Ni-Sắc-Ca,Ngài đang phục-hưng cùng truyền-bá môt biện pháp mạnh-mẽ giáo-lý Đại-thừa.

Một trăm năm sau, nối tiếp sự nghiệp của Ngài Mã-Minh, tất cả Ngài Long-Thọ ngơi nghỉ nước Tỳ-Dạt-La (Nam Ấn Độ) bao gồm Thiên-Tư cực kỳ tốt, thời gian còn nhỏ dại đã thông-hiểu những kinh-giáo của Bà-La-Môn, Phệ-Đà…, tinh-thông cả Thiên-văn, địa-lý, y-học, số-học. Ban đầu Ngài tu theo Tiểu-thừa, sau Ngài nghiên-cứu giáo-lý Đại-thừa và tạo ra sự những bộ luận Trung-quán, Thập-nhị-môn, Trí-độ…để phá-trừ tà-chấp, chỉ rỏ chánh-lý Đại-thừa, với đi chu-du các nước để hàng-phục ngoại-đạo. Đại-thừa nhờ đó ngày 1 thêm tỏ rạng.

Nối tiếp Ngài Long-Thọ bao gồm hai vị đệ-tử là Ngài Long-Trí với Đề-bà là những người dân có công khủng trong câu hỏi phát dương Đại-thừa.

Sau lúc Phật nhập Niết-bàn hơn 900 năm, nghĩa là khoảng chừng thế-kỷ thứ bốn Tây-lịch, bao gồm hai anh em Ngài Vô-trước với Thế-thân, sanh ngơi nghỉ Bắc Ấn Độ, trước theo Bà-la-môn giáo, sau quy-y theo Phật.

Ngài Vô-trước là anh, giác ngộ giáo-lý Đại-thừa trước, còn Ngài Thế-Thân ban đầu tu học giáo-lý Tiểu-thừa, sau nhờ anh là Ngài Vô-trước hướng-dẫn thanh lịch Đại-thừa. Từ kia hai anh em tích-cực phát-dương giáo-nghĩa Đại-thừa Duy-thức và làm nên các bộ: Hiển-Dương Thánh-giáo luận, Nhiếp-Đại-thừa luận…cả nhị Ngài gần như chủ trương về Duy-thức, biên rỏ mẫu lý:”Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Bởi đó, học thuyết của hai Ngài điện thoại tư vấn là Pháp-tướng Duy-thức-học, với hai Ngài được xem như là khai-tổ của Pháp-tướng Duy-thức-học.

Ảnh hưởng của hai Ngài nối tiếp lan rộng ra sang đến thế-kỷ vật dụng 10 Tây-lịch và khiến cho Đại-thừa Phật Giáo ở Ấn Độ được phát-triển một phương pháp rực-rỡ, và lu-mờ giáo-lý Tiểu-thừa .

4- Sự suy-tàn của Phật Giáo tại Ấn Độ 

-Vào khoảng chừng 2000 năn sau thời điểm Phật nhập -diệt, đạo Phật ở Ấn Độ lu -mờ dân với hầu như không còn vang bóng gì nữa. Nguyên-nhân của sự suy-tàn ấy có thể quy vào cha lý-do sau đây:

a. -Đạo Bà-La-Môn, trước thời kì Đức Phật lộ diện là một Tôn-giáo độc-tôn sinh hoạt Ấn Độ. Nhưng kể từ khi đạo Phật thành lập và càng ngày càng được phát-triển dạn dĩ vì tinh-thần từ-bi bình-đẳng với ánh-sáng rực-rỡ của trí-huệ Đạo Bà-La-Môn mất dần thân-thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng mọi vị lãnh đạo tôn-giáo ấy không bửa lòng, một mặt bọn họ lo tu-chỉnh giáo-lý của họ, một mặt bọn họ thanh-lọc mặt hàng ngũ và phụ thuộc vào thế-lực của chính-quyền, từ từ họ chỉ chiếm lại địa-vị cũ và rất là bài-xích Phật Giáo.

b. -Hồi -giáo là một tôn-giáo nguyên ở Thổ -Nhĩ -Kì (Turquie) khi vẫn xâm nhập Ấn Độ bằng quân-sự, vẫn dùng gần như thủ-đoạn khốc-liệt để bài trừ chánh-pháp, tàn sợ hãi Phật Giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh-điển, giết hại Phật-tử. Vì chưng đó, đạo Phật hầu như không còn chổ đứng nghỉ ngơi Ấn Độ nữa.

c.-Lý do thứ cha là lý do nội-lai. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại-lai nói trên, thì đạo Phật ở Ấn Độ không dễ gì bị tiêu-diệt một cách lập cập như thế. Sự suy-sụp Phật Giáo ở Ấn Độ còn là sự suy-đồi của Tăng-giới, Phật-tử thiếu tu thiếu thốn học, thiếu tinh-thần tiến-thủ của giới lãnh-đạo Phật Giáo Ấn Độ lúc bấy tiếng nữa

Nếu sự phá-phách ở phía bên ngoài không có sự gián-tiếp tiếp tay phá -hoại ở mặt trong, thì Phật Giáo ở Ấn Độ không diễn ra cái cảnh suy-tàn hoang-vắng như chúng ta đã thấy trong thời hạn thế-kỷ trước đây.

C.- Kết Luận 

Đức Phật đã dạy: có sanh thì gồm diệt, gồm thành thì gồm hoại. Vậy sau mười lăm thế-kỷ hưng-thịnh, Phật Giáo ở Ấn Độ dần dần suy-đồi cũng là 1 trong sự thường. Khí cụ Vô-thường chi phối tất cả những vụ việc của đời này.

Xem thêm: Link Tra Cứu Điểm Thi Đại Học, Link Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2022

Và cũng vì cái quy định biến-dịch, chổ này khuyết thì chổ kia bồi, làn sóng lặn nghỉ ngơi chổ này nhằm hưng làm việc chổ khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ bỏ trung-tâm điểm là a đã chuyển đi tự trung-tâm điểm là Ấn Độ để lan ra, thịnh ở nước khác trước tiên là phổ biến quanh Ấn Độ, rồi sang trung quốc và dần dần lan ra mọi thế-giới.