Học sinh mần nin thiếu nhi ở các trường công tập hay tứ nhân phần đông đều đóng tiền khoản học phí theo tháng. Mặt hàng tháng, các trường sẽ có được thông báo gửi cho phụ huynh học sinh về những khoản và tổng số tiền đề xuất đóng vào tháng. Vào phạm vi bài viết này, ACC sẽ cung cấp tới quý các bạn đọc tin tức về mẫu phiếu thu chi phí khóa học mầm non 2022.

Bạn đang xem: Phiếu thu tiền học phí

*

Mẫu phiếu thu chi phí khóa học mầm non 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON…………………………  Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

Số:………………………………. …………………, ngày…………………tháng…………….năm……………..

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU THÁNG…

NĂM HỌC 202… – 202…

 

Căn cứ công văn …………….. về việc chấp thuận đồng ý thu khoản học phí và các khoản thu thỏa thuận, thu khác của những cơ sở giáo dục đào tạo công lập năm học ………………..;

Căn cứ biên bạn dạng họp cha mẹ học sinh về vấn đề thống nhất các khoản thu ngân sách học phí và những khoản thu thỏa thuận, thu không giống ngày …………..

Trường Mầm non ………….. Thông báo các khoản thu trong tháng …/……… như sau: 

I. Thu học phí :

+ mẫu mã giáo : ………………… đồng/ học sinh/ tháng

+ công ty trẻ : ………………….. đồng/ học sinh/ tháng

II. Thu hộ – bỏ ra hộ : + Tiền bữa sớm : ……………..đồng /học sinh/ ngày

+ Tiền ăn bán trú : ………………….. đồng/ học sinh/ ngày.

III. Các khoản thu thỏa thuận:

+ tiền tổ chức giao hàng và làm chủ bán trú: ………….. đồng/ học tập sinh/ tháng

+ tiền tổ chức giao hàng ăn sáng sủa : …………… đồng/ học sinh/ tháng

+ Tiền dọn dẹp bán trú: …………. đồng/học sinh/ tháng.

+ Tiền bỏ ra trả vừa lòng đồng nhân viên nuôi chăm sóc theo NQ04/2017/NQ-HĐND: không thu

+ tiền học năng khiếu (môn vẽ, thể thao nhịp điệu cùng võ): ………….. đồng/ học sinh/ mon ( phụ huynh tự nguyện đăng ký)

+ tiền học năng khiếu (môn Anh văn): …………… đồng/ học tập sinh/ tháng ( cha mẹ tự nguyện đăng ký)

+ chi phí học năng khiếu (môn Gokids): ……………. đồng/ học sinh/ môn/ tháng

( bố mẹ tự nguyện đăng ký)

Phương thức thu tiền: có 3 phương thức

1.Nộp tiền phương diện tại chống tài vụ của Trường. (Phòng số 30 – Lầu 1)

Thời gian thu tiền:

Thu buổi sáng sớm từ 6 giờ 30 mang lại 11 tiếng 30

Thu buổi chiều từ 14 giờ mang đến 16 tiếng 30

Nơi thu tiền: phòng tài vụ ( chống số …..)

2.Nộp chi phí mặt/ chuyển khoản tại bất kỳ điểm thanh toán nào của ………………….. Trên toàn nước (Lưu ý: Phụ huynh mang theo Phiếu báo đóng tiền của Trường).

3.Chuyển khoản bằng internet banking tới thông tin tài khoản của trường theo thông tin tài khoản nhận chi tiết:

+ thương hiệu tài khoản: Trường mần nin thiếu nhi ………

+ Mở tại………………………………..

+ Nội dung: TTCACKHOAN_mã học viên (hoặc tên học tập sinh)_mã lớp_Tn.

Xem thêm: Tư Vấn Chọn Trường Đại Học Phù Hợp, Chọn Trường Đại Học Như Thế Nào Cho Đúng

Ví dụ: TTCACKHOAN_01_GB1_T5.

Lưu ý: Các khoản thu trong tháng …../202… sẽ được thu chi phí từ ngày …./… đến …/…./202…

Mẫu giấy khám sức mạnh trẻ em, học viên mới tuyệt nhất năm 2022

Mẫu đk thi vào lớp 10 (Cập nhật 2022)