Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022. Gồm Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung và File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung.

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022


Để phục vụ Anh/chị ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.comtrân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việcôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 20223.Gồm:<1>Video Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung<2>File ghi chép tổng hợp hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung

PHẦN 1: Video,Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung

PHẦN 2:File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023môn Kiến thức chung

Câu hỏi thi: Từ 02 đến 03 câu hỏi.

Tài liệu sử dụng thi chuyên viên chính:

+ Hệ thống chính trị

+ Hệ thống các cơ quan nhà nước

+ Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

+ Quản lý nhà nước về Dịch vụ công

- Hiến pháp 2013

- Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

- Các tài liệu liên quan......

* Hướng dẫn làm bài mở: Dạng đề thi

- Hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền (1 câu)

- Cơ chế vận hành của các đơn vị sự nghiệp công lập: Quản lý NN đối với dịch vụ công... (1 câu)

- Những hoạt động của VC: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm... của VC. (1 câu)

Phần 3:BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2023 - TRỌN BỘ MÔN KIẾN THỨC CHUNG + BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2023 (FULL)

Bộ tài liệu ôn thichuyên viên chính 2023đầy đủ dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập gồm bài soạn môn kiến thức chung, nghiệp vụchuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi, gồm có:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG(thi viết)

QUYỂN SỐ 1

(1)31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2)28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam

(4)Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6)16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7)28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung(phần 1)

(8)28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung(phần 2)

(9)Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ 09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020

(11Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020

QUYỂN SỐ 2

(16)Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(11)Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(12)Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(13) Bổ sung mới 30câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(14) Bổ sung mới 23câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(15) Tổng hợp đề thivà đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính mới nhất 2023

ĐỀ THI THAM KHẢO CHUYÊN VIÊN CHÍNH

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2)Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3)Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4)Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH1.400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2.Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3.Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏivà đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1.Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính

2.Ngân hàngcâu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1.Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

2.60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3.Bài soạnôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

V. 03 QUYỂN SÁCH ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Xem mô tả tại đây:https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html

VI. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm;Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm;Các bộ đề thi tin học các năm;Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

VII. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

VIII.Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thidung lượng 1h30""(miễn phí)

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 quan trọng khác................................................

Xem thêm: Tuyển Sinh Đại Học Y Hà Nội Tuyển Sinh 2019 Cao Nhất 26, Điểm Chuẩn Đại Học Y Hà Nội 5 Năm Gần Nhất

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ(mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung)gần 600 MB.


1. Nội dung khoá học Kiến thức chung thi nâng ngạch Chuyên viên chính

Khoá học bao gồm 3 phần:Phần 1: Tổng hợp câu hỏi ôn tập có đáp án của các văn bản nằm trong nội dung thi của môn kiến thức chung, sau khi bạn trả lời từng câu hỏi, hệ thống sẽ đưa ra ngay đáp án đúng của câu hỏi đó, bạn có thể làm lại các câu hỏi của từng bài học nhiều lần đến khi thành thạo. Danh sách các bài học bao gồm:Hiến pháp năm 2013(bạn có thể học thử miễn phí bài này ở bên dưới)Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (2019 sửa đổi)Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019)Luật Tổ chức CQĐP 2015 (2019 sửa đổi)Luật Ban hành văn bản 2015Luật Phòng, chống tham nhũng 2018Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL công chức
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (NĐ 89 sửa đổi) về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VCNghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VCNghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật CB, CC, VCNghị định số 30//2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPLNghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHCNghị định số 62/2020/NĐ-CP về VTVL và biên chế công chức
Một số Nghị quyết quan trọng (NQ 11,18, 19, 26, 27, 30c, 39, 56...)Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình Tổng thể CCHC (2021-2030)Luật Viên chức 2012 (2019 sửa đổi)Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và QL Viên chức
Nghị định số 123/2016/NĐ-CP (NĐ 101/2020/NĐ-CP sửa đổi)Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo ...HCMNghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính ĐVSN06 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng ngạchPhần 2: Câu hỏi tổng hợpCâu hỏi trắc nghiệm tổng hợp CVC - 242câu hỏiPhần 3: Đề thi thử môn kiến thức chung với format giống như đề thi thậtĐề thi thử số 01 (dành cho Công chức)Đề thi thử số 02 (dành cho Công chức)Đề thi thử số 03 (dành cho Viên chức)Đề thi thử số 4 (dành cho Viên chức)

2. Ưu điểm chỉ có tại khoá học của 3M

Học viên ôn theo danh mục văn bản tuỳ chọn theo yêu cầu của từng Hội đồng thi
Hệ thống câu hỏi có tính logic caovà sát đề thi thật giúp học viên ôn thi hiệu quả trong thời gian ngắn nhất
Nội dung ôn tập được cập nhật thường xuyên, đảm bảo thí sinh không phải ôn luyện các văn bản đã sửa đổi hoặc hết hiệu lực thi hành
Ngân hàng dữ liệu Kiến thức chung thi Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp được bám sát theo cấu trúc và yêu cầu tại danh mục văn bản của Bộ Nội vụ 2021.Học viên được tư vấn chuẩn xác cho chiến lược thi và tài liệu ở Vòng 2Một số đánh giá của học viên đã học khóa học của 3M:
*
*
*
*
*
*

3. Hướng dẫn mua khóa học

Bước 1: Thanh toán học phí khóa học 800.000 vnđqua chuyển khoản
Vietcombank - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

4. Hỗ trợ tư vấn 24/7