Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác 1000 câu hỏi & bài xích tập trắc nghiệm thứ Lí lớp 12 lựa chọn lọc, cơ bản, nâng cấp có lời giải chi tiết đầy đủ những mức độ nhấn biết, thông hiểu, vận dụng khiến cho bạn củng cố kỉnh và ôn luyện trắc nghiệm thiết bị Lí 12 để sẵn sàng cho kì thi THPT tổ quốc môn trang bị Lí.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 luyện thi đại học

Mục lục bài tập trắc nghiệm trang bị Lí 12

Chương 1: xê dịch cơ

Chương 2: Sóng cơ cùng sóng âm

Chương 3: mẫu điện xoay chiều

Chương 4: dao động và sóng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: phân tử nhân nguyên tử

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: dao động cơ

Chương 2: Sóng cơ với sóng âm

Chương 3: dòng điện luân phiên chiều

Chương 4: dao động và sóng năng lượng điện từ

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: hạt nhân nguyên tử

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): xê dịch điều hòa (phần 1)

Bài 1: Một chất điểm xấp xỉ điều hòa dọc trục Ox cùng với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng lối đi được của hóa học điểm vào một chu kì xê dịch là:

A. 10 cm. B. 30 cm.

C. 40 cm. D. 20 cm.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 2: Một vật nhỏ dao động cân bằng theo phương trình x = Acos10t (t tính bởi s). Trên t = 2 s, pha của giao động là:

A. 10 rad. B. 40 rad.

C. 20 rad. D. 5 rad.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 5cosπt (cm,s). Vận tốc của vật có mức giá trị cực to là bao nhiêu?

A. –5π cm/s. B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải B


Bài 4: Chọn một chất điểm xê dịch điều hòa bên trên đoạn trực tiếp MN dài 6 centimet với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm gồm li độ 3√3/2 centimet và chuyển động ngược chiều cùng với chiều dương mà tôi đã chọn. Phương trình giao động của hóa học điểm là:

A. X = 3sin(4πt + π/3) cm

B. X = 3cos(4πt + π/6) cm

C. X = 3sin(4πt + π/6) cm

D. X = 3cos(4πt + 5π/6) cm

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

- trên t = 0 chất điểm ở x = 3√3/2 cùng đi theo chiều âm

*

*

Chọn giải đáp B


Bài 5: Vật giao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khoản thời gian dao hễ được 1/6 chu kì vật bao gồm li độ √3/2 cm. Biên độ xấp xỉ của vật dụng là:

A. 2√2 centimet B. √3 cm

C. 2 centimet D. 4√2 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ của dao động:

*

- tốc độ biến thiên sớm trộn π đối với li độ nên:

*

- Phương trình xấp xỉ của vật:

*

Chọn giải đáp B


Bài 7: Một vật xê dịch điều hòa cùng với phương trình dạng cos. Lựa chọn gốc tính thời hạn khi thiết bị đổi chiều hoạt động và lúc đó vận tốc của vật đang sẵn có giá trị dương. Pha ban đầu là:

A. -π/2 B. -π/3

C. π D. π/2

Hiển thị đáp án

- đồ vật đổi chiểu hoạt động tại vị trí biên:

*

- gia tốc của vật đang xuất hiện giá trị dương khi:

*

- tại thời điểm ban đầu (t = 0):

*

Chọn giải đáp C


Bài 8: Một vật xê dịch điều hòa với vận tốc góc 5 rad/s. Lúc vật đi qua li độ 5 centimet thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ xê dịch của vật là:

A. 5√2 centimet B. 10 cm

C. 5,24 cm D. 5√3 cm

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động của vật:

*

Chọn câu trả lời A


- Áp dụng hệ thức chủ quyền giữa tốc độ và gia tốc:

*

Chọn giải đáp B


Bài 10: Chất điểm xấp xỉ điểu hòa trên đoạn MN = 4 cm, cùng với chu kì T = 2s. Lựa chọn gốc thời gian khi hóa học điểm bao gồm li độ x = -1 cm, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình giao động là:

*

*

*

*

Hiển thị đáp án

- Biên độ dao động:

*

- Tần số góc:

- trộn ban đầu:

+ trên thời điểm ban đầu t = 0 :

*

- Phương trình xê dịch của vật:

*

Chọn lời giải A


Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): giao động điều hòa (phần 2)

Bài 16: Một chất điểm giao động điều hòa cùng với phương trình x = 2,5cos4πt (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong thời gian 3 s kể từ khi t0 = 0 là:

A. 6 centimet B. 7,5 cm

C. 1,2 m D. 0,6 m.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

*

Chọn lời giải D


*

Chọn câu trả lời B


- Quãng con đường vật đi được trong thời hạn T/4 là:

*

Chọn đáp án C


*

*

Chọn đáp án C


- Ta có:

*

Chọn đáp án C


- Ta gồm trong thời gian Δt thì đồ dùng đi được 1 góc:

*

*

*

Chọn câu trả lời A


- Áp dụng vòng tròn lượng giác trong dao động cơ:

+ Chu kỳ xê dịch của mạch là:

*

+ Biểu diễn trê tuyến phố tròn lượng giác ta có:

*

- vào 1s vật trải qua vị trí x = +1 centimet 5 lần.

Chọn giải đáp D


Bài 23: Một hóa học điểm dao động điều hòa cùng với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính bằng cm; t tính bằng s).

Xem thêm: Top 13+ Trường Nam Sài Gòn Quận 7 Học Phí Trường Nam Sài Gòn Quận 7

Để download tài liệu Trắc nghiệm định hướng 12 các bạn click vào nút download bên dưới.