Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Đô Mã ngôi trường ( DDD) đào tạo phong phú 23 ngành nghề các khối ngành mức độ khoẻ - Y tế, Kỹ Thuật công nghệ và gớm tế cụ thể Như Sau:


Thông Tin Điểm chuẩn Đại học tập Đông Đô 2022 đồng ý được ban giám hiệu nhà trường công bố dưới đây.

*

Điểm chuẩn Đại học Đông Đô Xét Theo Điểm Thi thpt 2022

Công nghệ nghệ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm Chuẩn: 15

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm Chuẩn: 15

Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm Chuẩn: 15

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm Chuẩn: 15

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm Chuẩn: 15

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm Chuẩn: 15

Tài thiết yếu Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm Chuẩn: 15

Ngôn ngữ Trung

Mã ngành: 7220204

Điểm Chuẩn: 15

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm Chuẩn: 15

Quản lý đơn vị nước

Mã ngành: 7310205

Điểm Chuẩn: 15

Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm Chuẩn: 15

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm Chuẩn: 15

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm Chuẩn: 21

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720606

Điểm Chuẩn: 19

Điểm chuẩn Đại học Đông Đô Xét Theo học tập Bạ thpt 2022

Công nghệ nghệ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Tài bao gồm Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Ngôn ngữ Trung

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16.5

Quản lý công ty nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ: 16.5

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720606

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.5

Lời kết:Trên đấy là thông tin điểm chuẩn chỉnh đại Học Đông Đô được update mới nhất do Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.