STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin ICT1A00, A01, D07, D2823.5Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá EEE1A00, A01, D07, C0122Điểm thi TN THPT
3 chuyên môn cơ điện tử MEM1A00, A01, D07, C0119Điểm thi TN THPT
4 y tế MED1A00, B00, B08, D0723Điểm thi TN THPT
5 Tài thiết yếu - ngân hàng FBE3A00, A01, D07, C0123.75Điểm thi TN THPT
6 quản trị marketing FBE1A00, A01, D07, C0123.5Điểm thi TN THPT
7 công nghệ sinh học tập BIO1A00, B00, A01, D0719Điểm thi TN THPT
8 technology thông tin ICT-VJA00, A01, D0723Công nghệ tin tức Việt-NhậtĐiểm thi TN THPT
9 Kỹ thuật xe hơi VEE1A00, A01, D07, C0122Điểm thi TN THPT
10 Điều chăm sóc NUR1A00, B00, D07, A0219Điểm thi TN THPT
11 ngữ điệu Anh FLE1D01, D14, D15, D6623Điểm thi TN THPT
12 dược học PHA1A00, B00, D07, A02, XDHB23Điểm thi TN THPT
13 kế toán FBE2A00, A01, D07, C0123.5Điểm thi TN THPT
14 technology thông tin ICT1A00, A01, D07, XDHB26Học bạ
15 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá EEE1A00, A01, D07, C01, XDHB24Học bạ
16 kỹ thuật cơ năng lượng điện tử MEM1A00, A01, A02, C01, XDHB22.5Học bạ
17 Tài bao gồm - bank FBE3A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
18 quản lí trị kinh doanh FBE1A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
19 công nghệ sinh học tập BIO1A00, B00, B08, D07, XDHB22Học bạ
20 công nghệ thông tin ICT-VJA00, A01, D07, D28, XDHB25Việt - NhậtHọc bạ
21 Điều chăm sóc NUR1A00, B00, B08, A01, XDHB22Học bạ
22 ngôn từ Anh FLE1D01, D14, D15, D09, XDHB24Học bạ
23 dược khoa PHA1A00, B00, B08, D07, XDHB24Học bạ
24 kế toán tài chính FBE2A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
25 nghệ thuật hoá học tập CHE1A00, B00, A01, D0719Điểm thi TN THPT
26 nghệ thuật hoá học tập CHE1A00, B00, A01, D07, XDHB22Học bạ
27 nghệ thuật y sinh EEE2A00, B00, B08, A0121Điểm thi TN THPT
28 kỹ thuật y sinh EEE2A00, B00, A01, C01, XDHB22.5Điện tử y sinhHọc bạ
29 Kỹ thuật điện tử - viễn thông EEE3A00, A01, D07, C0124Điểm thi TN THPT
30 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông EEE3A00, A01, D07, C01, XDHB22.5Hệ thống nhúng thông minh và IoTHọc bạ
31 chuyên môn xét nghiệm y học MTT1A00, B00, D07, A0219Điểm thi TN THPT
32 kỹ thuật xét nghiệm y học MTT1B00, B08, D07, A02, XDHB22Học bạ
33 nghệ thuật phục hồi chức năng RET1A00, B00, D07, A0219Điểm thi TN THPT
34 chuyên môn phục hồi tính năng RET1B00, B08, D07, A02, XDHB22Học bạ
35 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá EEE-A1A00, A01, D07, C01, XDHB23Điểm thi TN THPT
36 cai quản trị lực lượng lao động FBE4A00, A01, D01, D0724.5Điểm thi TN THPT
37 quản ngại trị lực lượng lao động FBE4A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
38 phương pháp FBESA00, A01, D01, C0025Luật kinh tếĐiểm thi TN THPT
39 luật FBE5D01, C00, D14, C0424Luật khiếp tếHọc bạ
40 ngữ điệu Trung Quốc FLC1A01, D01, C00, D0423.75Điểm thi TN THPT
41 ngữ điệu Trung Quốc FLC1A01, D01, D09, D04, XDHB24Học bạ
42 du lịch FTS1A01, D01, C00, D1523.75Quản trị du lịchĐiểm thi TN THPT
43 phượt FTS1A01, D01, C00, D15, XDHB22Quản trị du lịchHọc bạ
44 quản trị khách sạn FTS2A00, A01, D01, D1022Điểm thi TN THPT
45 quản ngại trị hotel FTS2A00, A01, D01, D10, XDHB22Học bạ
46 Khoa học máy tính xách tay ICT-TNA00, A01, D07, XDHB27Đào tạo kỹ năng Học bạ
47 chuyên môn cơ khí MEM2A00, A01, A02, C0119Điểm thi TN THPT
48 nghệ thuật cơ khí MEM2A00, A01, A02, C01, XDHB22Học bạ
49 Trí tuệ nhân tạo MSE-AIA00, B00, A01, D0722Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạoĐiểm thi TN THPT
50 Kỹ thuật xe hơi VEE2A00, A01, A04, A1021Cơ điện tử xe hơi Điểm thi TN THPT
51 Kỹ thuật ô tô VEE1A00, A01, D01, A10, XDHB23Học bạ
52 Robot cùng trí tuệ tự tạo EEE-AIA00, A01, D07, C01, XDHB25Kỹ thuật Robot với trí tuệ nhân tạoĐào tạo song ngữ Việt - AnhHọc bạ
53 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo ICT-AIA00, A01, D07, XDHB26Học bạ
54 vật tư tiên tiến và công nghệ nano MSE1A00, B00, A01, D07, XDHB22.5Học bạ
55 Trí tuệ nhân tạo MSE-AIA00, A01, D07, C01, XDHB24Vật liệu thông minh cùng Trí tuệ nhân tạoHọc bạ
56 Cơ năng lượng điện tử VEE2A00, A01, D01, A10, XDHB22Cơ điện tử ô tôHọc bạ
57 sale quốc tế FBE6A01, D01, C04, A07, XDHB24Môn chăm ngành học bằng tiếng AnhHọc bạ
58 ngôn ngữ Nhật FLJ1A01, D01, D28, D06, XDHB22.5Học bạ
59 phượt FTS3A00, A01, D01, D10, XDHB22Kinh doanh du ngoạn sốHọc bạ
60 phượt FTS4A01, D01, D15, C01, XDHB22Hướng dẫn du ngoạn quốc tếHọc bạ
61 y tế MED1A00, B00, B08, D07, XDHB27Học bạ
62 ngôn từ Hàn Quốc FLK1A01, D01, D09, XDHB24Học bạ
63 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo ICT-AIA00, A01, D0723Điểm thi TN THPT
64 Khoa học laptop ICT-TNA00, A01, D0724Đào tạo nên tài năng, Điểm thi TN THPT
65 vật liệu tiên tiến và technology nano MSE1A00, B00, A01, D0721Điểm thi TN THPT
66 kinh doanh quốc tế FBE6A01, D01, C04, A0723.5Các môn chuyên ngành học bởi tiếng AnhĐiểm thi TN THPT
67 ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1A01, D01, D0923.5Điểm thi TN THPT
68 ngữ điệu Nhật FLJ1A01, D01, D28, D0622Điểm thi TN THPT
69 du lịch FTS3A00, A01, D01, D1022Kinh doanh du ngoạn sốĐiểm thi TN THPT
70 du lịch FTS4A01, D01, D15, C0122Hướng dẫn du lịch quốc tếĐiểm thi TN THPT
71 đồ vật lí FSP1A00, A01, A04, A1024Vật lí tài năngĐiểm thi TN THPT


*