Lập planer và cung cấp phát triển năng lực và khả năng của các cá thể để họ hoàn toàn có thể thực hiện không thiếu thốn trách nhiệm các bước / vai trò bây giờ hoặc tương lai công dụng hơn.

Bạn đang xem: Từ điển năng lực đại học harvard

*

Biểu hiện tại chính

Phối hợp tùy chỉnh các mục tiêu phát triển — làm việc với các cá nhân để xác minh lĩnh vực phân phát triển, hiểu nên cải tiến, với đặt mục tiêu phát triển rứa thể.Phối hợp tùy chỉnh thiết lập kế hoạch vạc triển — thao tác với các cá nhân để xác minh lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu mục tiêu phát triển; khám phá cung cấp môi ngôi trường và phần đông rào cản để phát triển; cùng nhau xác định các vận động phát triển phù hợp.Tạo ra một môi trường học tập — khẳng định những nguồn lực cần thiết để hỗ trợ nỗ lực phát triển; bảo đảm rằng thời cơ phát triển tất cả sẵn; hỗ trợ hỗ hỗ trợ các cá nhân vượt qua trở ngại nhằm học tập.Giám tiếp giáp sự tiến bộ — cung cấp cho cá thể thông tin phản hồi cụ thể về hoạt động của họ liên quan đến các kim chỉ nam thành lập; nêu bật vụ việc hiệu suất chính tích cực và tiêu cực; điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an toàn phát triển.

Ví dụ điển hình

Thu hút những người khác trong việc xác định mục tiêu và hành động phát triển.Giúp đỡ với khuyến khích những người dân khác để xác minh và cải cách và phát triển các kỹ năng quan trọng cho các bước hiện tại cùng tương lai.Thiết kế một kế hoạch phê chuẩn cho cải cách và phát triển nghề nghiệp của những người khác.Xem xét động cơ của tín đồ khác, lợi ích, cùng tình hình bây chừ trong kế hoạch vận động tầm xa vạc triển.Phân công nhiệm vụ sẽ giúp đỡ đỡ fan khác thỏa mãn nhu cầu kế hoạch trở nên tân tiến sự nghiệp. Thiết kế hoặc xác xác định trí những dự án phạt triển phù hợp hoặc công tác đào tạo cho người khác.Tạo thời cơ cho on-the-job áp dụng những tài năng mới. Cross-đào tạo những người dân khác để mở rộng kinh nghiệm và cách tân và phát triển tiềm năng.Chẩn đoán và đưa thông tin phản hồi về quy trình phát triển.Thiết kế hoặc xác xác định trí những chương trình đào tạo cân xứng cho những người khác.

*

Chú ý

Không sử dụng đồng thời cải tiến và phát triển người không giống vàt bố trí hiệu suất cho thành công với nhau.

Trong cải tiến và phát triển người khác triệu tập vào chiến lược và cung cấp các hoạt động phát triển hiệu quả liên quan cho trách nhiệm quá trình hiện tại hoặc tương lai. Bố trí hiệu suất đối với cổ phiếu thành công xuất sắc các vận động chính với phát triển người khác.

Xem thêm: Mã Đề Thi Đại Học Môn Sinh 2017 Đáp Án Của Bộ Gd, Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2017 Môn Sinh Học

Sự biệt lập là Gắn hoạt động đối với thành công triệu tập vào việc thực hiện một hệ thống cai quản hiệu quả bằng lòng mà bao gồm thiết lập mục tiêu rõ ràng và rất có thể đo lường và đánh giá hiệu quả của báo cáo trực tiếp. Cải tiến và phát triển người khác ở bên phía ngoài chính thức với thường phù hợp hơn không nhiều về côn trùng quan hệ làm chủ / báo cáo trực tiếp bao gồm thức.