bước ngoặt mới trên tuyến đường sự nghiệp của những vận động viên với chương trình Quản trị tởm doanh dành cho các tài năng thể thao

Xem bỏ ra tiết
Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học quốc gia hà nội

*

*

*

*

*

đòi hỏi thực tập, thực tế, học đh từ thực tế ở trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN

Xem bỏ ra tiết


Các thời cơ trao thay đổi sinh viên nội địa và thế giới tại trường Đại học kinh tế tài chính - ĐHQGHN

Xem chi tiết


Ngành quản trị kinh doanh

lịch trình được phát hành trên cơ sở xem thêm chương trình giảng dạy của trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) gồm điều chỉnh, xẻ sungphù phù hợp với điều khiếu nại Việt Nam

Xem đưa ra tiết


Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo và huấn luyện cử nhân vào lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên viên và lãnh đạo. Chương trình bao hàm các học phần chung, các học phần ở trong khối ngành kinh tế và những học phần sâu xa về cơ chế công, môi trường xung quanh và cách tân và phát triển bền vững, tài chính học.
Chương trình được xây đắp trên cơ sở xem thêm chương trình huấn luyện và giảng dạy của Trường marketing Wharton - Đại học tập Pennsylvania (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù phù hợp với điều khiếu nại Việt Nam.
Chương trình được thi công trên cơ sở tìm hiểu thêm chương trình đào tạo và giảng dạy của Đại học tập California Santa Cruz (Hoa Kỳ), gồm điều chỉnh, bổ sung cập nhật phù hợp với điều khiếu nại Việt Nam.
Chương trình có phong cách thiết kế có tìm hiểu thêm chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân kế toán của ngôi trường Đại học Queensland (Úc), gồm điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho cân xứng với thực tiễn Việt Nam.


Xem thêm: Có Nên Học Đại Học Duy Tân ? Tâm Sự Của Một Sinh Viên Năm 2

Chương trình có phong cách thiết kế theo phía cơ bản, hệ thống, hiện tại đại, vừa thừa kế những thắng lợi phát triển lâu dài hơn của khoa học kinh tế Việt Nam, vừa có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm các học phần chung, những học phần nằm trong khối ngành tài chính và các học phần chuyên sâu về tài chính chính trị, tài chính học thể chế.
Thông tin liên hệ