... chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: . Số báo danh: bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao Đẳn
G
năm 2002 Môn thi : toán Đề chính thức (Thời ... O12311Bộ giáo dục và đào tạo Đề chính thức Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Toán, Khối B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2 điểm) Cho ... sinh chỉ thi cao đẳng không làm Câu V. 2) Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003...

Bạn đang xem: Tuyển tập đề thi đại học môn toán các năm


*

... Sĩ Tùng Ôn thi Đại học Trang 43 SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Đề số 64 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: TOÁN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ... ========================== www.VIETMATHS.com
Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 4 Đề số 52 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: TOÁN I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): ... www.VIETMATHS.com
Trần Sĩ Tùng Ôn thi Đại học Trang 37 TRƯỜNG ĐAI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN Đề số 62 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: TOÁN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ...
*

... Mã đề thi 135 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi ... Mã đề thi 128 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: VẬT LÍ, khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi ... Bq. Trang 6/7 - Mã đề thi 135 Trang 1/6 - Mã đề thi 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời...
*

... .abcd Nếu a > 2, ta có 7 cách chọn a, 39A cách chọn b, c, d nên có 739A = 3528 cách chọn .abcd 0,50 2 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: TOÁN (đề số 2), khối D Câu Nội ... 2, ta có 5 cách chọn b, 28A cách chọn c, d nên có 528A = 280 cách chọn .abcd Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là 3528 + 280 = 3808 số. 0,50 2 Tìm tọa độ các đỉnh của ... Nên ta có bảng biến thi n: Từ bảng biến thi n suy ra các giá trị cần tìm của m là 40 3m  . 0,50 III 1 Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua d…(1,00 điểm) ...
*

*

... 1bộ g

O Dụ
C Và Đà
O Tạ
O kỳ THI TUYể
N
SINH Đạ
I
Họ
C,
CAO Đẳ
NG
NĂM 2003 Đáp án - thang điểm đề thi chính thức Môn thi: Địa lý Khối C Nội dung Điểm Câu 1: 3,5 a) ... Yêu cầu: + Chính xác, đẹp. + Khoảng cách năm trên trục hoành phải tơng ứng với các năm đà cho. + Có chú giải. 1,5 2Nội dung Điểm Trang), xây dựng các cảng nớc sâu (Nghi Sơn, Dung Quất) ... cấp, hiện đại hóa. 0,25 Các đầu mối giao thông vận tải tổng hợp có ý nghĩa quốc gia và quốc tế là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 0,25 Các phơng tiện vận tải đợc tăng cờng và hiện đại hóa....
... 1bộ giáo dục và đào tạo đề chính thức Đáp án thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004 Môn: Đị
A Lí , Khối C (Đáp án - Thang điểm có 03 trang) Câu ý Nội dung ... +Trong những năm cuối của thập kỉ 80: .Tỉ trọng công nghiệp nhóm A giảm dần từ 37,8% (năm 1980) xuống 28,9% (năm 1989), tỉ trọng nhóm B tăng từ 62,2% (năm 1980) lên 71,1% (năm 1989). . ... (năm 1990) lên 45,1% (năm 1998), tỉ trọng nhóm B giảm từ 65,1% (năm 1990) xuống 54,9% (năm 1998). . Tăng tỉ trọng công nghiệp nhóm A chủ yếu để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại...
... (khai thác, nuôi 0,25 2- 1 - bộ g

O Dụ
C Và Đà
O Tạ
O Đề chính thức Đáp án - thang điểm Đề thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2005 Môn: Địa lí, Khối C (Đáp án - Thang điểm có 04 trang) ... triển kinh tế - xà hội. 0,25 - Vận dụng cho các trờng hợp cụ thể: + Nơi có mật độ dân số rất cao: các thành phố, thị xÃ, nơi tập trung các hoạt động công nghiệp, dịch vụ; điều kiện sống ... Nơi có mật độ dân số khá cao: các vùng nông nghiệp thâm canh, có các ngành nghề truyền thống. 0,25 + Nơi có mật độ dân số thấp hơn: rìa đồng bằng, ven biển; nơi có các vùng trũng, đất bạc...
... sinh đại học, cao đẳng năm 2006 Môn: Địa lí, khối C (Đáp án - Thang điểm có 05 trang) phần chung cho tất cả các thí sinh Câu ý Nội dung Điểm Vùng Tây Nguyên 3,50 1 Phân tích các ... thành thị tuy cha cao, nhng ngày càng tăng (từ 20,7% năm 1995 lên 25,8% năm 2003). - Tốc độ tăng dân số có xu hớng giảm dần (từ 1,65% năm 1995 xuống 1,35% năm 2002), riêng năm 2003 có tăng ... điểm) III.a a) Các khu vực có mức độ tập trung công nghiệp theo lÃnh thổ cao - Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận: Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp tỏa theo các hớng với các trung tâm công...
Từ khóa: đề thi đại học cao đẳng môn toán khối d năm 2009de thi dai hoc cao dang mon toan khoi a nam 2007de thi dai hoc cao dang mon toan khoi b nam 2007tuyển tập đề thi đại học cao đẳng môn toánđề thi đại học cao đẳng môn toán các nămcác đề thi đại học cao đẳng môn toánbộ đề thi đại học cao đẳng môn toán tập 2 trần sĩ tùngliên hệ một số đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học cao đẳng môn toán các khối a b d từ năm 2002 2010đề thi đại học cao đẳng môn toán năm 2009đề thi đại học cao đẳng môn toánđề thi đại học cao đẳng môn toán năm 2010đề thi đại học cao đẳng môn toán năm 2013cac cong thuc day du naht dung de thi dai hoc cao dang mon sinhtổng hợp đề thi đại học cao đẳng môn sinh các nămde thi dai hoc cao dang muon toan cac namchuyên đề điện xoay chiều theo dạng
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long
Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means
Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng
Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui ro
BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui ro
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2

Vốn được biết đến là kỳ thi quan trọng bậc nhất của hầu hết học sinh, kỳ thi THPT Quốc Gia luôn được xem là một trong những đề tài hot bậc nhất năm. Bởi số lượng thí sinh cạnh tranh vào các trường đại học là rất lớn, ai cũng mong muốn mình vào được nguyện vọng mong muốn. Vì lẽ đó, những mẫu đề thi tốt nghiệp Toán qua các năm gần luôn có lượt tìm kiếm rất cao, đặc biệt là môn Toán. 


Nhằm giúp những bạn học viên hoàn toàn có thể tổng hợp đề thi ĐH môn Toán những năm gần đây để thuận tiện cho việc ôn tập. Newshop đã tập hợp những mẫu đề năm 2017, 2018, 2019 đi kèm đáp án và những nhìn nhận và nhận định và đánh giá thiết thực. Hãy cùng xem qua nhé !

 


Đề thi kỳ thi THPT quốc gia Toán năm 2018 

Có thể nói rằng, đề thi THPT quốc gia năm 2018 vẫn luôn là một dấu ấn khó quên với những bạn học viên. Bởi đây được xem là một trong những đề thi khó và mang yếu tố lạ, đã gây rất nhiều trở ngại cho rất nhiều học viên. Không những thế, độ khó của đề thi còn được công nhận bởi rất nhiều giáo viên đã thử triển khai trong vòng 90 phút nhưng vẫn không hề bảo vệ triển khai xong được toàn vẹn. Cũng từ đây, nỗi lo của những sĩ tử niên khoá sau lại trở nên căng thẳng mệt mỏi hơn, khiến những bạn có tâm ý sợ hãi. Cùng xem qua mẫu đề thi này xem có những chướng ngại vật nào cho bạn thử sức nhé .

*
*
*
*
*
*

Cấu trúc đề thi gồm

30 câu đầu được phân hoá ở mức độ phân biệt, thông hiểu. Với những bạn học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức cũng như thực chất yếu tố hoàn toàn có thể hoàn thành xong một cách nhanh gọn trong khoảng chừng từ 45 đến 60 phút. 20 câu tiếp theo nằm trong mức độ vận dụng, vận dụng cao, nhu yếu học viên tư duy và sử dụng kĩ năng thực sự tốt. Và chắc như đinh không hề kể đến 10 câu cuối khó mang nhiều yếu tố lạ, gây trở ngại, khó khăn vất vả cho hầu hết những sĩ tử .

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia Toán năm 2019

So với đề thi gây tranh cãi ở năm 2018 thì đề thi môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được nhìn nhận có dễ thở hơn so với những sĩ tử và bám sát đề minh hoạ. Theo phỏng vấn được ghi nhận vào kỳ thi năm 2019 thì rất nhiều sĩ tử đã tự tin mới số điểm trên cao. Tuy nhiên, đề vẫn có sự phân loại học viên giỏi, đặc biệt quan trọng là 5 câu cuối yên cầu những bạn học viên phải có kiến thức và kỹ năng và tư duy cao .

*
*
*
*
*
*

Cấu trúc đề thi vẫn là 50 câu hỏi. Với 35 câu đầu được cho ở mức độ phân biệt và thông hiểu, nhiều giáo viên đánh giá và nhận định học viên khá vẫn khó thể thuận tiện đạt được điểm 7 nếu ôn vững kiến thức và kỹ năng cơ bản. Những câu hỏi có độ khó cao mở màn từ câu 36 trải dài đến câu 50. Những câu khó ở đề thi 2019 được nhận định và đánh giá khá hay, giúp phân loại được học viên giỏi và tiềm năng rõ ràng hơn .

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia Toán năm 2020

Đề thi THPT quốc gia Toán năm 2020 được đánh giá và nhận định và nhìn nhận khá bám sát với cấu trúc của đề thi mẫu và thực thi đúng hình thức bộ giáo dục đưa ra với 50 câu hỏi. Ghi nhận từ quan điểm nhiều giáo viên thì tỷ suất học viên thuận tiện đạt điểm 7 khi đề thi được phát ra là khá cao. Cũng do đó, những trường ĐH hoàn toàn có thể sẽ phải xem xét nhiều khi chọn tác dụng tương thích cho thí sinh xét tuyển .

Đề thi kỳ thi THPT quốc gia Toán năm 2021

Không có quá nhiều sự dịch chuyển nhiều so với năm 2019 và năm 2020, đề thi THPT Toán 2021 cũng được nhìn nhận khá nhẹ nhàng và dễ thở cho thí sinh đạt điểm trên trung bình. Đặc biệt, theo khảo sát từ những điểm thi, rất nhiều sĩ tử học lực giỏi đã tự tin mình hoàn toàn có thể đạt điểm 8, 9 với đề thi này .


*
*
*
*
*

Cấu trúc đề thi đưa ra chứa kiến thức và kỹ năng hầu hết ở lớp 12, chỉ có 10 % thuộc khoanh vùng phạm vi lớp 11 và không có sự Open của kiến thức và kỹ năng lớp 10. Tuy nhiên, ở phần vận dụng, một số ít câu hỏi cũng nhu yếu học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng lớp 10 mới hoàn toàn có thể đưa ra giải thuật và đáp án đúng mực .

Gợi Ý Top Sách Ôn Thi THPT Môn Toán 2022 Đáng Tham Khảo 

50 ĐỀ MINH HỌA 2022 MÔN TOÁN HỌC

Tập hợp những mẫu đề nhờ vào khung chương trình và hướng ra đề của bộ GD và ĐT, 50 Đề Minh Hoạ 2022 Toán Học được xem là bộ sách luyện thi THPT nước nhà 2022 hot nhất thời gian này. Nội dung được kiến thiết nên với xu thế giúp những bạn học viên rèn luyện bài tập thật hiệu suất cao trải qua 50 bộ đề được xây đắp nên cho những môn học. Không những thế, sách còn tiềm ẩn những mẫu livestream chữa đề thông tin đơn cử và đơn cử cùng nhóm bàn thảo học tập phần đông với hơn 400 nghìn thành viên .

*

LUYỆN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – MÔN TOÁN

Bộ sách hướng tới hai mục tiêu: đảm bảo yêu cầu cơ bản cho học sinh ôn luyện thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp các kiến thức phân hóa cao để xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2022.Nội dung bộ sách được xây dựng bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học cấp THPT hiện hàng theo các mức độ đánh giá năng lực học sinh. Các đề thi được xây dựng hướng đến đánh giá năng lực học sinh qua 04 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao trong thời gia qui định.

*

Tác giả của bộ sách là những chuyên gia giáo dục uy tín và giáo viên dạy giỏi ở những trường THPT – những thầy cô đã dày dặn kinh nghiệm tay nghề giảng dạy ,

.Đặc biệt, để việc ôn luyện thi được hiệu quả cũng như bước đầu chuẩn bị cho việc tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, mỗi cuốn sách có kèm theo một mã số để sử dụng miễn phí Ứng dụng công nghệ ôn thi 4.0. Với lượng đề thi đa dạng, phong phú được biên soạn bởi các giáo viên luyện thi uy tín, ứng dụng không những cho phép học sinh ôn luyện dưới hình thức làm bài thi thử trên nền tảng website và smartphone mà còn cho phép các cơ sở giáo dục có thể tạo phòng thi cho học sinh với đề thi được biên soạn riêng, chế độ chấm thi tự động theo yêu cầu của từng đơn vị.

PENBOOK – LUYỆN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN 2022

Với tiềm năng cốt yếu giúp những bạn học viên khắc sâu kỹ năng và kiến thức và nâng cao kĩ năng giải đề, đồng thời ngày càng tăng thời cơ thôi thúc điểm số trong bài thi tốt nghiệp THPT, sách đã tập trung chuyên sâu khai thác và thiết kế xây dựng với nhiều dạng bài tập chính yếu qua 4 mức độ thường gặp gỡ trong đề thi cùng những ví dụ minh hoạ đơn cử, giúp những bạn hoàn toàn có thể thuận tiện tưởng tượng cũng như rèn luyện thật hiệu suất cao .

*

Đáng chú ý quan tâm hơn cả, những bộ đề thi siêu hot còn được xây đắp bám sát với khung đề thi được bộ giáo dục đưa ra. Mỗi đề thi đều tích hợp kèm phần đáp án và chỉ dẫn giải đơn cử, giúp những bạn học viên hoàn toàn có thể dữ thế chủ động nhìn nhận năng lượng làm bài .Nếu những bạn học viên đang tìm kiếm cho mình một bộ sách hay để cải tổ kĩ năng thật tốt cho kỳ thi sắp tới thì Penbook 2022 hứa hẹn sẽ là cái tên khiến bạn khó lòng bỏ lỡ .

Xem thêm: Học Phí Trường Đại Học Huflit Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Huflit 2022

ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – MÔN TOÁN

Dựa vào trong thực tiễn cho nhu yếu ôn luyện của học viên, Công ty CP Giáo dục và Chuyển giao công nghệ tiên tiến Nước Ta tổ chức triển khai biên soạn và cho sinh ra bộ sách Ôn Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Năm 2022 môn Toán cùng những môn học khác .

*


Hi vọng những thông tin chia sẻ Newshop mang đến sẽ giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tham khảo, phục vụ tốt cho quá trình luyện thi tốt nghiệp của mình để đạt được kết quả như ý. Chúc các bạn thành công!