Trường Đại học tập Điện lực đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển xét theo học tập bạ thpt năm 2022 với điểm sàn.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Điện lực năm 2022

Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được update theo thời gian quy định.

Điểm sàn

Ngưỡng đảm bảo chất điểm đầu vào (mức điểm tối thiểu để nộp hồ nước sơ) vào ngôi trường Đại học tập Điện lực xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử18.0
Công nghệ thông tin20.0
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa19.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.0
Công nghệ nghệ thuật cơ khí17.0
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử17.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng15.0
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng20.0
Quản lý công nghiệp16.0
Quản lý năng lượng16.0
Kỹ thuật nhiệt15.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng15.0
Công nghệ nghệ thuật môi trường15.0
Kế toán18.0
Quản trị ghê doanh18.0
Kiểm toán18.0
Tài thiết yếu – Ngân hàng18.0
Thương mại năng lượng điện tử18.0
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành16.0

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện lực

1/ Điểm chuẩn xét học tập bạ THPT

Điểm chuẩn chỉnh xét theo học bạ ngôi trường Đại học tập Điện lực năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử23
Quản lý công nghiệp19
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông22
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa22.5
Công nghệ thông tin26
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí22.5
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng18
Kỹ thuật nhiệt18
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng25.5
Quản lý năng lượng18
Công nghệ nghệ thuật năng lượng18
Công nghệ nghệ thuật môi trường18
Kế toán24
Quản trị tởm doanh25
Tài chủ yếu – Ngân hàng24
Kiểm toán23
Thương mại năng lượng điện tử25.5
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành22

Để chắc hẳn rằng trúng tuyển vào trường Đại học tập Điện lực, thí sinh cần đk nguyện vọng 1 vào ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển.

2/ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Điện lực xét theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Quản trị tởm doanh23.25
Thương mại năng lượng điện tử24.65
Tài bao gồm – Ngân hàng23.65
Kế toán23.4
Kiểm toán23
Công nghệ thông tin24.4
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí23
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử24.5
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử22.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông23.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa23.25
Công nghệ chuyên môn năng lượng17
Công nghệ chuyên môn môi trường16
Quản lý công nghiệp20.5
Quản lý năng lượng18
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng24.25
Kỹ thuật nhiệt18.5
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành23.75

Điểm chuẩn chỉnh năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử22.75
Công nghệ thông tin24.25
Quản trị tởm doanh22
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa21.5
Kế toán22
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông21.5
Tài bao gồm – Ngân hàng21.5
Công nghệ chuyên môn cơ khí20
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng23.5
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng16
Thương mại điện tử23.5
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19
Quản lý công nghiệp17
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành20
Kiểm toán19.5
Quản lý năng lượng17
Kỹ thuật nhiệt16.5
Công nghệ chuyên môn năng lượng16
Công nghệ kỹ thuật môi trường16

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học tập Điện lực những năm trước:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử1618
Quản lý công nghiệp1415
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông1515
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa1517
Công nghệ thông tin16.520
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử1515
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1516
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng1415
Kỹ thuật nhiệt1415
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng1417
Quản lý năng lượng1415
Công nghệ kỹ thuật năng lượng1415
Công nghệ kỹ thuật môi trường1415
Kế toán1517
Quản trị khiếp doanh1517
Tài thiết yếu – Ngân hàng1516
Kiểm toán1515
Thương mại năng lượng điện tử/16
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành/15