STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu 7480102A00, A01, D01, C0115Điểm thi TN THPT
2 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D01, C0115Điểm thi TN THPT
3 quản ngại trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
4 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
5 ngôn từ Anh 7220201A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
6 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
7 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu 7480102A00, A01, D01, C01, XDHB16.5Học bạ
8 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D01, C01, XDHB16.5Học bạ
9 quản lí trị marketing 7340101A00, D01, C04, A09, XDHB17Học bạ
10 Tài chủ yếu - bank 7340201A00, D01, C04, A09, XDHB16.5Học bạ
11 ngôn từ Anh 7220201A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
12 kế toán tài chính 7340301A00, D01, C04, A09, XDHB16.5Học bạ
13 cai quản trị khách sạn 734115A00, A01, D01, C04, XDHB16.5Học bạ
14 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C01, XDHB16.5Học bạ
15 Đông phương học tập 7310608A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
16 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
17 marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, C00, XDHB16Học bạ
18 media đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
19 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
20 điều khoản 7380101A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
21 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, C0115.5Điểm thi TN THPT
22 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
23 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
24 quản lí trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
25 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
26 phương tiện 7380101A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
27 Đông phương học tập 7310608A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
28 truyền thông đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
29 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM600
30 Mạng laptop và truyền thông dữ liệu 7480102DGNLHCM600
31 Kỹ thuật phần mềm 7480103DGNLHCM600
32 quản lí trị kinh doanh 7340101DGNLHCM600
33 kinh doanh 7340115DGNLHCM600
34 quản ngại trị khách sạn 734115DGNLHCM600
35 giải pháp 7380101DGNLHCM600
36 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201DGNLHCM600
37 Đông phương học tập 7310608DGNLHCM600
38 kế toán 7340301DGNLHCM600
39 marketing quốc tế 7340120DGNLHCM600
40 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM600
41 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM600
42 media đa phương tiện 7320104DGNLHCM600
43 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
44 dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
45 dịch vụ thương mại điện tử 7340122DGNLHCM600
46 tình dục công bọn chúng 7320108A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
47 quan hệ nam nữ công bọn chúng 7320108A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
48 dục tình công chúng 7320108DGNLHCM600
49 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
50 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C00, XDHB16.5Học bạ
51 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành Học bạDGNLHCM600
52 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C0118Chương trình tài năng, Điểm thi TN THPT
53 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C01, XDHB18Chương trình tài năng, học tập bạ
54 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM800Chương trình tài năng
55 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C0018Chương trình tài năng, Điểm thi TN THPT
56 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, C00, XDHB18Chương trình tài năng, học tập bạ
57 cai quản trị sale 7340101DGNLHCM800Chương trình tài năng
58 sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, C0018Chương trình tài năng, Điểm thi TN THPT
59 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, C00, XDHB18Chương trình tài năng, học bạ
60 sale quốc tế 7340120DGNLHCM800Chương trình tài năng
61 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, C0018Chương trình tài năng, Điểm thi TN THPT
62 sale 7340115A00, A01, D01, C00, XDHB18Chương trình tài năng, học tập bạ
63 kinh doanh 7340115DGNLHCM800Chương trình tài năng
64 ngôn ngữ Anh 7220201A00, A01, D01, C0018Chương trình tài năng, Điểm thi TN THPT
65 ngữ điệu Anh 7220201A00, A01, D01, C00, XDHB18Chương trình tài năng, học tập bạ
66 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM800Chương trình tài năng

*

*