Trường Đại học tập y tế công công thông báo mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ước vọng 1 hệ đại học chính quy như sau. Thí sinh xem chi tiết tại nội dung bài viết dưới đây.


Điểm chuẩn trường Đại học tập Y tế Công Cộng 2022 hệ Đại học chính quy đã bằng lòng được bgh nhà ngôi trường công bố. Mời sỹ tử theo dõi.

*

Điểm chuẩn Đại học Y Tế công cộng Xét Theo Điểm Thi THPT quốc gia 2022

Trường Đại học Y tế chỗ đông người chính thức chào làng Điểm chuẩn chỉnh Đại học 2022 xét theo điểm thi thpt Quốc gia cụ thể như sau:

Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm chuẩn: 16.0

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 20.50

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm chuẩn: 16.50

Công tác thôn hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 15.15

Kỹ thuật hồi sinh chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 21.50

Công nghệ nghệ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 15.00

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 17.00

Điểm chuẩn Đại học tập Y Tế công cộng Xét Theo học Bạ 2022

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.70

Kỹ thuật hồi phục chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.25

Y tế công cộng

Mã ngành: 7720701

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.70

Công tác buôn bản hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Công nghệ nghệ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm trúng tuyển học bạ: 18.26

Khoa học tập dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Lời kết: Trên đấy là thông tin list trúng tuyển cùng điểm chuẩn trường Đại học Y tế chỗ đông người 2022 vị Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện