Trường Đại học Kiến Trúc tp hcm mã trường (KTS) thông báo tuyển sinh 2022 cùng với 11 ngành nghề huấn luyện và giảng dạy thuộc khối ngành phong cách xây dựng như sau


Đại học Kiến Trúc thành phố hồ chí minh Tuyển Sinh 2022

Trường Đại học phong cách thiết kế TP.HCM thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy với những khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Chỉ tiêu: 360

Tổ hòa hợp xét: A00,A01

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CLC

Chỉ tiêu: 35

Tổ thích hợp xét: A00,A01

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Chỉ tiêu: 100

Tổ phù hợp xét: A00,A01

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Chỉ tiêu: 75

Tổ phù hợp xét: A00,A01

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Chỉ tiêu: 210

Tổ hợp xét: V00,V01,V02

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CLC

Chỉ tiêu: 40

Tổ phù hợp xét: V00,V01,V02

Quy hoạch vùng với đô thị

Mã ngành: 7580105

Chỉ tiêu: 70

Tổ vừa lòng xét: V00,V01,V02

Quy hoạch vùng cùng đô thị

Mã ngành: 7580105CLC

Chỉ tiêu: 30

Tổ thích hợp xét: V00,V01,V02

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành: 7580102

Chỉ tiêu: 75

Tổ vừa lòng xét: V00,V01,V02

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Chỉ tiêu: 75

Tổ phù hợp xét: V00,V01,V02

Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

Chỉ tiêu: 50

Tổ phù hợp xét: V00,V01,V02

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Chỉ tiêu: 50

Tổ thích hợp xét: H01,H02

Thiết kế thứ họa

Mã ngành: 7210403

Chỉ tiêu: 100

Tổ hòa hợp xét: H01,H6

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: H01,H6

Thiết kế thành phố

Mã ngành: 7580199

Chỉ tiêu: 25

Tổ đúng theo xét: V00,V01,V02

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CT

Chỉ tiêu: 50

Tổ thích hợp xét: A00,A01

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Chỉ tiêu: 50

Tổ phù hợp xét: V00,V01,V02

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108CT

Chỉ tiêu:

Tổ phù hợp xét: V01,V00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201DL

Chỉ tiêu: 30

Tổ vừa lòng xét: A00,A01

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101DL

Chỉ tiêu: 50

Tổ hòa hợp xét: V00,V01,V02

Chi Tiết các Tổ hòa hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học tập Kiến trúc tp hcm gồm các khối ngành:

Khối A00 gồm các môn (Toán, vật dụng lý, Hóa học)Khối A01 gồm các môn (Toán, trang bị lý, tiếng Anh)Khối V00 gồm các môn (Toán, đồ vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật)Khối V01 gồm các môn (Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật)Khối V02 gồm những môn (Vẽ mỹ thuật, Toán, tiếng Anh)Khối H01 gồm những môn (Toán, Văn, Vẽ)Khối H02 gồm những môn (Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu)Khối H06 gồm các môn (Văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuật)

Đại học Kiến Trúc tp.hcm Là ngôi trường Công giỏi Tư

Trường Đại học Kiến trúc tp.hcm (Trường Công Lập) là một trong trường đh chuyên ngành cùng với thế bạo gan về đào tạo và giảng dạy nhóm ngành phát hành và kiến thiết tại Việt Nam, thành viên của bộ Xây dựng. ở kề bên đào tạo, trường còn là trung tâm nghiên cứu, nạm vấn, tiến hành các dự án cho doanh nghiệp và chính phủ nước nhà Việt Nam.

Nội Dung Liên Quan: