Học tầm giá Trường Đại học tập Ngoại yêu đương mã ngôi trường (NTH) update các biến hóa theo từng năm ví dụ đối với các chuyên ngành đào tạo mức tiền học phí là khác nhau


Học tầm giá Đại học tập Ngoại Thương cho các ngành huấn luyện Đào chế tạo là không giống nhau trường tất cả 3 hệ đào tạo là hệ đào tạo đại trà, Hệ đào tạo rất chất lượng và hệ đào tạo và giảng dạy theo công tác tiên tiến. Mức khoản học phí thu cho những hệ đào tạo và giảng dạy là không giống nhau thí sinh theo dõi thông tin ví dụ như sau:

Học chi phí Đại học tập Ngoại mến 2021 - 2022

Luật

Mã ngành: NTH01-01

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh tế

Mã ngành: NTH01-02

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: NTH01-02

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: NTH02

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: NTH02

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Quản trị khách sạn

Mã ngành: NTH02

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: NTH03

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: NTH03

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: NTH04

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: NTH05

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: NTH06

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: NTH07

Học phí: 20.000.000 đ/năm

Số tín chỉ:

Tóm tắt: trường Đại học tập Ngoại thương thông báo học chi phí hệ đại học thiết yếu quy như sau:

Học phí học phí ngoại yêu thương với những chương trình đào tạo và huấn luyện hệ đại trà phổ thông mức khoản học phí thu theo cách thức là: 20.000.000 đ / Năm học. Thời gian học tập là 10 tháng/nămVới những chương trình đào tạo và huấn luyện hệ chất lượng cao dự loài kiến mức khoản học phí là:40.000.000 đ/ năm học tập .Mức thu chi phí khóa học hệ đại học cho các chương trình tiên tiến và phát triển dự kiến là: 60.000.000 đ/năm.

Lời kết: Trên đấy là mức khoản học phí của trường Đại học ngoại thương cơ sở thành phố hà nội với nút thu tiền học phí được cập nhật mới nhất.