STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M01, M05, M09, M11, XDHB34.27Học bạ (thang điểm 40)
2 giáo dục Tiểu học tập 7140202A00, A01, C04, D01, XDHB39.25Học bạ (thang điểm 40)
3 giáo dục đào tạo Công dân 7140204C00, C19, D01, D66, XDHB36.5Học bạ (thang điểm 40)
4 giáo dục và đào tạo Thể hóa học 7140206T00, T01, T04, T05, XDHB31.38Học bạ (thang điểm 40)
5 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, D01, D84, XDHB39.85Học bạ (thang điểm 40)
6 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, D01, C01, XDHB33.25Học bạ (thang điểm 40)
7 Sư phạm thiết bị lý 7140211A00, A01, A04, C01, XDHB39.25Học bạ (thang điểm 40)
8 Sư phạm hóa học 7140212A00, A06, B00, D07, XDHB39.8Học bạ (thang điểm 40)
9 Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, B02, B03, B08, XDHB39.75Học bạ (thang điểm 40)
10 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, C14, D01, D15, XDHB39.15Học bạ (thang điểm 40)
11 Sư phạm lịch sử hào hùng 7140218C00, C03, C19, D14, XDHB39.75Học bạ (thang điểm 40)
12 Sư phạm giờ Anh 7140231A01, D01, D11, D12, XDHB39.6Học bạ (thang điểm 40)
13 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, C01, D01, XDHB31.45Học bạ (thang điểm 40)
14 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D12, D11, XDHB38.2Học bạ (thang điểm 40)
15 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, DD2, D11, XDHB37.54Học bạ (thang điểm 40)
16 nước ta học 7310630D01, C00, D15, C14, XDHB29.25Học bạ (thang điểm 40)
17 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201DGNLQGHN, DGNLHCM21(thang điểm 30)
18 giáo dục Tiểu học 7140202DGNLQGHN, DGNLHCM7.5(thang điểm 10)
19 giáo dục đào tạo Công dân 7140204DGNLQGHN, DGNLHCM5.32(thang điểm 10)
20 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206DGNLQGHN, DGNLHCM20(thang điểm 30)
21 Sư phạm Toán học tập 7140209DGNLQGHN, DGNLHCM7.78(thang điểm 10)
22 Sư phạm Tin học 7140210DGNLQGHN, DGNLHCM5.08(thang điểm 10)
23 Sư phạm đồ gia dụng lý 7140211DGNLQGHN, DGNLHCM7.5(thang điểm 10)
24 Sư phạm chất hóa học 7140212DGNLQGHN, DGNLHCM7.42(thang điểm 10)
25 Sư phạm Sinh học tập 7140213DGNLQGHN, DGNLHCM6.52(thang điểm 10)
26 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLQGHN, DGNLHCM6.42(thang điểm 10)
27 Sư phạm lịch sử 7140218DGNLQGHN, DGNLHCM6.03(thang điểm 10)
28 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231DGNLQGHN, DGNLHCM7.3(thang điểm 10)
29 technology thông tin 7480201DGNLQGHN, DGNLHCM5.85(thang điểm 10)
30 ngữ điệu Anh 7220201DGNLQGHN, DGNLHCM6.28(thang điểm 10)
31 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLQGHN, DGNLHCM7.12(thang điểm 10)
32 nước ta học 7310630DGNLQGHN, DGNLHCM6.58(thang điểm 10)
33 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201M01, M05, M09, M1133.43Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
34 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202A00, A01, C04, D0136.32Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
35 giáo dục và đào tạo Công dân 7140204C00, C19, D01, D6634.92Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
36 giáo dục Thể hóa học 7140206T00, T01, T04, T0532.83Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
37 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, D01, D8434.95Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
38 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, D01, C0124.3Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
39 Sư phạm thiết bị lý 7140211A00, A01, A04, C0134.03Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
40 Sư phạm hóa học 7140212A00, A06, B00, D0734.07Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
41 Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, B02, B03, B0831.57Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
42 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, C14, D01, D1537.17Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
43 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218C00, C03, C19, D1438.67Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
44 Sư phạm tiếng Anh 7140231A01, D01, D11, D1235.28Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
45 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, C01, D0125.37Điểm thi TN trung học phổ thông (thang điểm 40)
46 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D12, D1132.73Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
47 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, DD2, D1132.75Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)
48 vn học 7310630D01, C00, D15, C1425.5Điểm thi TN thpt (thang điểm 40)

*

*