STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá 7520216A00, A01, D90, C01, XDHB16TN THPT
2 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D9019TN THPT
3 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, B08, D0115.5TN THPT
4 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, D01, D90, XDHB18.5TN THPT
5 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, D90, C01, XDHB16TN THPT
6 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D90, C0116TN THPT
7 quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, C01, A1616TN THPT
8 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204A01, D01, D78, D0418TN THPT
9 xây cất đồ họa 7210403A00, D01, V00, V0117TN THPT
10 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202A00, D01, C00, A1625TN THPT
11 Kỹ thuật tạo ra 7580201A00, A01, D90, C0115.5TN THPT
12 thống trị nhà nước 7310205D01, C00, A16, C1417TN THPT
13 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, A1617TN THPT
14 cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, A1618.5TN THPT
15 thống trị đất đai 7850103A00, B00, B08, D01, XDHB15.5TN THPT
16 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201M00, M05, M07, M1120TN THPT
17 công tác làm việc xã hội 7760101D01, C00, C19, C1515.5TN THPT
18 giáo dục học 7140101D01, C00, C15, C1415TN THPT
19 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D15, D7818TN THPT
20 tư tưởng học 7310401B08, D01, C00, C1415.5TN THPT
21 kiến trúc 7580101A00, A16, V00, V0116TN THPT
22 Hoá học 7440112A00, B00, D07, A1616TN THPT
23 kế toán 7340301A00, A01, D01, A1619TN THPT
24 chính sách 7380101D01, C00, A16, C1418.5TN THPT
25 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá 7520216DGNLHCM550
26 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM600
27 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101DGNLHCM550
28 technology kỹ thuật ô tô 7510205DGNLHCM550
29 nghệ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM550
30 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNLHCM550
31 làm chủ công nghiệp 7510601DGNLHCM550
32 ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLHCM550
33 xây dựng đồ họa 7210403DGNLHCM550
34 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202DGNLHCM800
35 Kỹ thuật sản xuất 7580201DGNLHCM550
36 thống trị nhà nước 7310205DGNLHCM550
37 Tài chủ yếu - bank 7340201DGNLHCM550
38 quản trị marketing 7340101EDGNLHCM550Đào tạo bằng tiếng Anh
39 thống trị đất đai 7850103DGNLHCM550
40 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201DGNLHCM700
41 công tác xã hội 7760101DGNLHCM550
42 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM550
43 giáo dục học 7140101DGNLHCM550
44 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM600
45 tâm lý học 7310401DGNLHCM550
46 phong cách xây dựng 7580101DGNLHCM550
47 Hoá học 7440112DGNLHCM550
48 khí cụ 7380101DGNLHCM600
49 giáo dục Tiểu học 7140202EDGNLHCM550Đào tạo bởi tiếng Anh
50 cai quản trị marketing 7340101DGNLHCM600
51 giáo dục Mầm non 7140201EDGNLHCM550Đào tạo bởi tiếng Anh
52 Kỹ thuật điện 7520201EDGNLHCM550Đào tạo bởi tiếng Anh
53 Hoá học tập 7440112EDGNLHCM550Đào tạo bằng tiếng Anh
54 kế toán 7340301DGNLHCM550
55 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D90, C0118TN THPT
56 technology thông tin 7480201DGNLHCM600
57 công nghệ thông tin 7480201EDGNLHCM550Đào tạo bởi tiếng Anh
58 technology thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A0215.5TN THPT
59 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM550
60 du ngoạn 7810101D01, D14, D15, D7816TN THPT
61 du lịch 7810101DGNLHCM550
62 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, D90, C0115TN THPT
63 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM550
64 Khoa học tài liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480205A00, A01, D90, C01, XDHB16TN THPT
65 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 7480205DGNLHCM550
66 Âm nhạc học 7210405M10, M03, M06, N0316TN THPT
67 Âm nhạc học tập 7210405DGNLHCM550
68 Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D14, C1524TN THPT
69 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLHCM700
70 Sư phạm lịch sử 7140218D01, C00, C15, C1424TN THPT
71 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218DGNLHCM650
72 technology sinh học 7420201A00, B00, B08, D0115TN THPT
73 technology sinh học 7420201DGNLHCM550
74 Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong 7549001A00, B00, A01, D0115.5Công nghệ sản xuất lâm sản TN THPT
75 Kỹ nghệ mộc và thiết kế bên trong 7549001DGNLHCM550Công nghệ bào chế lâm sản
76 Toán học tập 7460101A00, A01, D07, A1615TN THPT
77 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, B08, D01, XDHB15TN THPT
78 ngôn từ Hàn Quốc 7220210A01, D01, D15, D7819TN THPT
79 quan hệ thế giới 7310206A00, D01, C00, D7816TN THPT
80 truyền thông media đa phương tiện 7320104D01, C00, D09, V0123TN THPT
81 truyền thông đa phương tiện đi lại 7320104DGNLHCM550
82 ngôn từ Hàn Quốc 7220210DGNLHCM550
83 quan hệ nước ngoài 7310206DGNLHCM550
84 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM550
85 Toán học 7460101DGNLHCM550
86 kinh doanh 7340115DGNLHCM550
87 truy thuế kiểm toán 7340302DGNLHCM550
88 thương mại dịch vụ điện tử 7340122DGNLHCM550
89 mỹ thuật 7210406DGNLHCM550Mỹ thuật ứng dụng
90 quản lý văn hoá 7229042DGNLHCM550
91 quản lý công 7340403DGNLHCM550
92 mỹ thuật 7210406D01, V00, V01, V0515.25Mỹ thuật( mỹ thuật ứng dụng)TN THPT
93 sale 7340115A00, A01, D01, D1623TN THPT
94 cai quản công 7340403A01, D01, C00, C1516TN THPT
95 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, A1616.5TN THPT
96 dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0718.5TN THPT
97 quản lý văn hoá 7229042D01, C00, C15, C1416TN THPT
98 Kỹ thuật điện 7520201A00, A01, D90, C0115.5TN THPT

*

*