STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D0725.2TN THPT
2 hệ thống thông tin thống trị hệ thống thông tin làm chủ 7340405A00, A01, D01, D0727.1TN THPTToán hệ số 2
3 marketing thương mại kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, D0726.9TN THPT
4 quản lí trị hotel cai quản trị khách sạn 7810201A00, A01, D01, D0725.4TN THPT
5 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D01, D0726.3TN THPTToán thông số 2
6 Tài bao gồm – bank Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0726.1TN THPT
7 quản trị marketing cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0726.2TN THPT
8 sale quốc tế marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0727TN THPT
9 Thống kê kinh tế tài chính Thống kê kinh tế tài chính 7310107A00, A01, D01, D0726TN THPTToán hệ số 2
10 cai quản công 7340403A00, A01, D01, D0724.9TN THPT
11 ngữ điệu Anh 7220201D01, D9626.1Tiếng Anh thông số 2TN THPT
12 Toán kinh tế Toán kinh tế 7310108A00, A01, D01, D0725.8TN THPTToán hệ số 2
13 kế toán tài chính kế toán 7340301A00, A01, D01, D0725.8TN THPT
14 kinh tế tài chính tài chính 7310101A00, A01, D01, D0726.5TN THPT
15 sale sale 7340115A00, A01, D01, D0727.5TN THPT
16 hình thức 7380101A00, A01, D01, D9625.8TN THPT
17 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB51Học bạ
18 khối hệ thống thông tin cai quản hệ thống thông tin cai quản 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
19 sale thương mại kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, D07, XDHB66Học bạ
20 cai quản trị hotel quản lí trị hotel 7810201A00, A01, D01, D07, XDHB52Học bạ
21 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D01, D07, XDHB62Học bạ
22 Tài bao gồm – ngân hàng Tài chủ yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
23 quản lí trị sale cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
24 marketing quốc tế marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB73Học bạ
25 Thống kê kinh tế Thống kê tài chính 7310107A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
26 cai quản công 7340403A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
27 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D96, XDHB58Học bạ
28 Toán kinh tế tài chính Toán kinh tế 7310108A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
29 kế toán tài chính kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB54Học bạ
30 kinh tế tài chính kinh tế 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB65Học bạ
31 marketing kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB72Học bạ
32 phép tắc 7380101A00, A01, D01, D96, XDHB58Học bạ
33 tài chính kinh tế 7310101DGNL900
34 quản trị marketing quản lí trị marketing 7340101DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
35 cai quản trị kinh doanh quản trị kinh doanh 7340101DGNL860
36 sale quốc tế sale quốc tế 7340120A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN VĨNH LONG
37 sale quốc tế sale quốc tế 7340120DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
38 sale quốc tế sale quốc tế 7340120DGNL930
39 marketing thương mại marketing thương mại 7340121DGNL900
40 kinh doanh marketing 7340115DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
41 marketing kinh doanh 7340115DGNL940
42 Tài thiết yếu – bank Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
43 Tài chủ yếu – bank Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
44 Tài thiết yếu – ngân hàng Tài bao gồm - bank 7340201DGNL845
45 bảo đảm bảo đảm 7340204DGNL800
46 Tài chính thế giới Tài chính thế giới 7340206DGNL920
47 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0717Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)TN THPT
48 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
49 kế toán kế toán 7340301DGNL830
50 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D0716TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
51 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
52 quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103DGNL820
53 quản trị hotel quản ngại trị hotel 7810201DGNL820
54 Toán kinh tế Toán kinh tế 7310108DGNL800
55 Thống kê kinh tế tài chính Thống kê kinh tế tài chính 7310107DGNL830
56 hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin làm chủ 7340405DGNL880
57 Khoa học dữ liệu 7460108DGNL920
58 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNL900
59 ngôn từ Anh 7220201D01, D9617TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONGTiếng Anh hệ số 2
60 ngữ điệu Anh 7220201D01, D96, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
61 ngữ điệu Anh 7220201DGNL850
62 phương tiện 7380107A00, A01, D01, D9626TN THPTLUẬT kinh TẾ
63 cách thức 7380107A00, A01, D01, D96, XDHB54Học bạ, chế độ kinh tế
64 giải pháp 7380101DGNL880
65 thống trị công 7340403DGNL800
66 quản trị bệnh viện 7340129_tdDGNL850
67 bảo hiểm bảo hiểm 7340204A00, A01, D01, D0724.8TN THPT
68 bảo đảm bảo hiểm 7340204A00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
69 Tài chính quốc tế Tài chính thế giới 7340206A00, A01, D01, D0726.9TN THPT
70 Tài chính nước ngoài Tài chính nước ngoài 7340206A00, A01, D01, D07, XDHB69Học bạ
71 Khoa học tài liệu 7460108A00, A01, D01, D0726.5TN THPTToán thông số 2
72 Khoa học dữ liệu 7460108A00, A01, D01, D07, XDHB67Học bạ
73 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0727.7TN THPT
74 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB81Học bạ
75 quản ngại trị kinh doanh quản ngại trị sale 7340101A00, A01, D01, D0717Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)TN THPT
76 quản lí trị marketing quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
77 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
78 Tài chủ yếu – ngân hàng Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201_01DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
79 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_01A00, A01, D01, D0723.1TN THPT
80 kế toán tài chính kế toán 7340301_01A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ, lịch trình Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus
81 gớm tế đầu tư kinh tế tài chính 7310104DGNL870
82 bất động sản nhà đất bất động sản nhà đất 7340116DGNL850
83 quản trị nhân lực cai quản trị lực lượng lao động 7340404DGNL900
84 kinh doanh nông nghiệp marketing nông nghiệp 7620114DGNL800
85 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302DGNL890
86 dịch vụ thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử 7340122DGNL940
87 nguyên lý 7380107DGNL860Luật kinh tế
88 phong cách xây dựng 7580104DGNL800Kiến trúc đô thị
89 tởm tế chi tiêu kinh tế 7310104A00, A01, D01, D0726TN THPT
90 gớm tế chi tiêu kinh tế tài chính 7310104A00, A01, D01, D07, XDHB58HỌC BẠ
91 bất động sản bđs nhà đất 7340116A00, A01, D01, D0725.1TN THPT
92 bất động sản bđs nhà đất 7340116A00, A01, D01, D07, XDHB53Học bạ
93 quản lí trị lực lượng lao động quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D01, D0726.8TN THPT
94 cai quản trị nhân lực cai quản trị lực lượng lao động 7340404A00, A01, D01, D07, XDHB62Học bạ
95 sale nông nghiệp kinh doanh nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D0725.8TN THPT
96 marketing nông nghiệp kinh doanh nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D07, XDHB49Học bạ
97 kiểm toán kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D0727.8TN THPT
98 truy thuế kiểm toán truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB58Học bạ
99 thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0727.1TN THPTToán thông số 2
100 thương mại dịch vụ điện tử thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0768Học bạ
101 luật pháp 7380107A00, A01, D01, D9616TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
102 mức sử dụng 7380107A00, A01, D01, D96, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
103 kiến trúc và kiến tạo đô thị hoàn hảo bản vẽ xây dựng 7580104A00, A01, D01, D0724.5TN THPT
104 kiến trúc 7580104A00, A01, D01, D07, XDHB48Học bạ, phong cách thiết kế đô thị
105 quản trị khám đa khoa 7340129_tdA00, A01, D01, D07, XDHB47Học bạ
106 kinh doanh kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
107 marketing marketing 7340115A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
108 thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
109 dịch vụ thương mại điện tử dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
110 marketing nông nghiệp marketing nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D0716TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG
111 kinh doanh nông nghiệp sale nông nghiệp 7620114A00, A01, D01, D07, XDHB37Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
112 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM950
113 kế toán 7340301_01DGNLHCM830Học bạ, lịch trình Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài ICAEW CFAB plus
114 quản lí trị quality và Đổi mới 7489001A00, A01, D01, D07, XDHB46Học bạ, ngành technology và thay đổi sáng tạo
115 cai quản trị chất lượng và Đổi new 7489001DGNLHCM830Ngành công nghệ và đổi mới sáng tạo
116 quản lí trị công nghệ truyền thông 7320106A00, A01, D01, D07, XDHB71Học bạ, Ngành công nghệ truyền thông
117 quản lí trị technology truyền thông 7320106DGNLHCM910Học bạ, Ngành công nghệ truyền thông
118 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
119 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
120 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB39Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
121 dịch vụ thương mại điện tử 7340122DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
122 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
123 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103DGNLHCM600Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
124 vẻ ngoài 7380107DGNLHCM550Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
125 marketing nông nghiệp 7620114DGNLHCM500Học bạ, Phân hiệu Vĩnh Long
126 quản trị unique và Đổi mới 7489001A00, A01, D01, D07, D0726.2TN THPT
127 quản lí trị technology truyền thông 7320106A00, A01, D01, V00, V0027.6TN THPT
128 quản lí trị bệnh viện 7340129_tdA00, A01, D01, D07, D0723.6TN THPT
129 chương trình Cử nhân kĩ năng 7340101_ISBA00, A01, D01, D0727.5Cử nhân năng lực (Gồm các ngành quản lí trị ghê doanh, sale quốc tế, Marketing, Tài thiết yếu – Ngân hàng, Kế toán)TN THPT
130 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D0717TN THPTPHÂN HIỆU VĨNH LONG