Ngành cai quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: cai quản trị doanh nghiệp lớn xây dựng, quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, quản trị sale giao thông vận tải)

7340101

A00, A01, D01, D07

23.30

≥ 8.80

≤ 5

2

Ngành kế toán tài chính (chuyên ngành kế toán tổng hợp)

7340301

A00, A01, D01, D07

23.55

≥ 8.80

≤ 4

3

Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế tài chính Bưu bao gồm - Viễn thông)

7310101

A00, A01, D01, D07

22.80

≥ 8.00

≤ 3

4

Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

22.00

≥ 7.60

≤ 7

5

Ngành khai quật vận cài đặt (gồm 4 siêng ngành: khai quật vận tải đường tàu đô thị, vận tải đường bộ đường bộ và thành phố,Vận cài đặt - dịch vụ thương mại quốc tế, Qui hoạch và thống trị GTVT đô thị)

7840101

A00, A01, D01, D07

21.95

≥ 8.20

≤ 2

6

Ngành tài chính vận thiết lập (gồm 2 chuyên ngành: kinh tế vận thiết lập ô tô, kinh tế tài chính vận thiết lập đường sắt)

7840104

A00, A01, D01, D07

20.70

≥ 7.20

≤ 3

7

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

25.00

≥ 9.00

≤ 3

8

Ngành tài chính xây dựng (gồm 2 chăm ngành: ghê tế quản lý khai thác cầu đường, kinh tế tài chính xây dựng công trình xây dựng giao thông)

7580301

A00, A01, D01, D07

20.40

≥ 7.60

≤ 4

9

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng)

7460112

A00, A01, D07

16.40

≥ 6.40

1

10

Ngành công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

24.75

≥ 9.00

≤ 3

11

Ngành công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông)

7510104

A00, A01, D01, D07

18.00

≥ 7.60

≤ 2

12

Ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên giao thông)

7520320

A00, B00, D01, D07

16.05

≥ 5.20

≤ 5

13

Ngành nghệ thuật cơ khí (gồm 2 siêng ngành: Công nghệ sản xuất cơ khí, tự động hóa hóa kiến thiết cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

23.10

≥ 8.60

≤ 6

14

Ngành chuyên môn cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

23.85

≥ 7.80

≤ 2

15

Ngành kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

21.05

≥ 8.80

1

16

Nhóm chuyên ngành: vật dụng xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

16.70

≥ 5.80

1

17

Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu trang bị - Toa xe

7520116-02

A00, A01, D01, D07

16.35

≥ 3.60

1

18

Chuyên ngành chuyên môn máy rượu cồn lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

19.40

≥ 7.40

≤ 3

19

Ngành kỹ thuật ô tô

7520130

A00, A01, D01, D07

24.55

≥ 8.80

≤ 4

20

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (gồm 2 siêng ngành: Trang bị điện trong công nghiệp cùng giao thông, hệ thống điện giao thông vận tải và công nghiệp)

7520201

A00, A01, D07

21.45

≥ 7.20

≤ 2

21

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 siêng ngành: Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học tập công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, kỹ thuật viễn thông)

7520207

A00, A01, D07

22.40

≥ 8.60

≤ 7

22

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá (gồm 2 chăm ngành: Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa giao thông, tự động hóa)

7520216

A00, A01, D07

24.05

≥ 8.80

≤ 4

23

Ngành Kỹ thuật xây dừng (gồm 4 siêng ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, chuyên môn hạ tầng đô thị, vật tư và technology xây dựng)

7580201

A00, A01, D01, D07

17.00

≥ 7.40

≤ 2

24

Ngành nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Chuyên ngành Cảng công trình xây dựng biển)

7580202

A00, A01, D01, D07

16.55

≥ 5.00

1

25

Chuyên ngành cầu đường bộ

7580205-01

A00, A01, D01, D07

17.10

≥ 7.40

1

26

Nhóm chăm ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ

7580205-02

A00, A01, D01, D07

17.15

≥ 6.00

1

27

Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, Đường hầm cùng metro

7580205-03

A00, A01, D01, D07

16.75

≥ 6.00

≤ 3

28

Nhóm siêng ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị

7580205-04

A00, A01, D01, D07

17.20

≥ 6.20

1

29

Nhóm chăm ngành: Đường ô tô và sảnh bay, cầu - Đường xe hơi và sảnh bay

7580205-05

A00, A01, D01, D07

16.20

≥ 6.00

1

30

Nhóm siêng ngành: dự án công trình giao thông công chính, dự án công trình giao thông thành phố

7580205-06

A00, A01, D01, D07

16.15

≥ 6.20

≤ 2

31

Chuyên ngành tự động hóa hóa xây đắp cầu đường

7580205-07

A00, A01, D01, D07

16.45

≥ 5.80

≤ 2

32

Nhóm siêng ngành: Địa kỹ thuật, chuyên môn GIS và trắc địa dự án công trình

7580205-08

A00, A01, D01, D07

16.10

≥ 7.00

1

33

Ngành làm chủ xây dựng

7580302

A00, A01, D01, D07

17.20

≥ 6.20

≤ 4

34

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông (gồm 3 chương trình unique cao: ước - Đường bộ Việt - Pháp, ước - Đường bộ Việt - Anh, công trình Giao thông thành phố Việt - Nhật)

7580205QT

A00, A01, D01, D07

16.25

≥ 6.60

1

35

Ngành công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ tin tức Việt - Anh)

7480201QT

A00, A01, D01, D07

23.30

≥ 8.40

1

36

Ngành kỹ thuật cơ khí (Chương trình rất chất lượng Cơ khí ô tô Việt - Anh)

7520103QT

A00, A01, D01, D07

20.70

≥ 8.20

≤ 9

37

Ngành Kỹ thuật xây đắp (Chương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

7580201QT-01

A00, A01, D01, D07

16.20

≥ 4.80

≤ 3

38

Ngành Kỹ thuật phát hành (Chương trình rất chất lượng Vật liệu và công nghệ Xây dựng Việt – Pháp)

7580201QT-02

A00, A01, D01, D03

16.25

≥ 6.00

1

39

Ngành kinh tế tài chính xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng dự án công trình Giao thông Việt - Anh)