Trường tiểu học, Trung học đại lý và Trung học đa dạng Nguyễn Siêu ra mắt học giá tiền năm học 2021-2022. Trong đó, mức chi phí khóa học thấp tốt nhất 45 triệu đồng/năm (chương trình rất chất lượng lớp 11, 12).

*

Học sinh theo học công tác Anh ngữ học thuật tăng cường (lớp 9, 10, 12) đóng 60 triệu đồng/năm. Nút thu đối với chương trình vn hội nhập (lớp 5) là 75 triệu đồng/năm. Chương trình tuy vậy ngữ dành cho học sinh trường đoản cú lớp 1-8 có chi phí khóa học 85 triệu đồng/năm. Công tác Advance (lớp 1, 2) với IGCSE (lớp 8-10) có chung mức tiền học phí 100 triệu đồng/năm. Học tập phí tối đa thuộc công tác A-levels - 160 triệu đồng/năm.

Bạn đang xem: Học phí trường thcs archimedes

Theo tin tức tuyển sinh, năm học tập tới, trường Liên cấp cho Tiểu học với Trung học tập cơ sở ngôi sao sáng Hà Nội thu học phí lớp 1 là 3 triệu đồng/tháng hoặc 4,5 triệu đồng/tháng nếu trẻ theo học tập chương trình bổ trợ nâng cao.

*

Bảng biểu nấc thu học tập phí so với lớp 1 của trường Ngôi sao

*

Bảng biểu thu học tập phí đối với lớp 6 của trường ngôi sao 5 cánh

Trong khi đó, học viên lớp 6 đóng góp 2,5 triệu đồng/tháng hoặc 3 triệu đồng/tháng giả dụ học chương trình bổ trợ nâng cao.

Năm học tập 2020-2021, Hệ thống giáo dục đào tạo Archimedes thu chi phí khóa học ở từng các đại lý khác nhau. Trên trường Tiểu học tập Archimedes Academy, chi phí khóa học cho học sinh lớp 1, 2 là 6 triệu đồng/tháng, lớp 3, 4, 5 là 7,5 triệu đồng. Ngôi trường Trung học cơ sở Archimedes Academy thu 5 triệu đồng so với lớp 6, 7 cùng 6,5 triệu đồng đối với lớp 8, 9.

*

Mức ngân sách học phí tại ngôi trường Archimedes Đông Anh


Trong khi đó, mức chi phí khóa học tại trường tiểu học, Trung học đại lý và Trung học diện tích lớn Archimedes Đông Anh gồm các mức 4 triệu đ (lớp 6, 7), 5 triệu đồng (lớp 1, 2, 8, 9, 10) cùng 6 triệu vnd (lớp 4, 5, 11, 12).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế

Hệ thống giáo dục và đào tạo Đa trí óc thu chi phí khóa học năm học tập 2021-2022 theo cấp cho học cùng chương trình. Trong đó, ở cấp cho tiểu học, mức thu mang lại chương trình sáng tạo S.T.E.A.M là 3,8 triệu đồng/tháng, Năng khiếu ngôn từ 5,5 triệu đồng, thế giới 7,2 triệu đồng.

*

Ở Trung học tập cơ sở, Trung học càng nhiều thì chi phí khóa học chương trình năng khiếu sở trường ngôn ngữ, trí tuệ sáng tạo S.T.E.A.M theo thứ tự là 5,6 triệu vnd và 5 triệu đồng. 5 triệu đồng/tháng cũng là mức thu của chương trình năng khiếu sở trường vận động - nghệ thuật ở bậc trung học tập cơ sở.

Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học thêm Newton có mức tiền học phí tương đối cao. Học sinh hệ Bán thế giới đóng học phí 59 triệu đồng/năm mang lại lớp 1-8, 63 triệu vnd cho lớp 9-10 với 65 triệu vnd lớp 11-12.

*

Học phí đối với bậc trung học các đại lý của trường Newton

*

Học phí đối với bậc trung học phổ biến của ngôi trường Newton

Ở hệ Cambridge, học sinh lớp 1-2 đóng 65 triệu đồng, lớp 3-5 đóng 69 triệu đồng, lớp 6-8 đóng góp 79 triệu đồng và lớp 9 đóng 95 triệu đồng. Ở chương trình tuy vậy ngữ, khoản học phí thấp nhất là 69 triệu vnd (lớp 1, 2), cao nhất là 137 triệu đồng (lớp 11, 12).