SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ. Gồm triết lý Hóa Học thpt lớp 12 theo hệ thống dễ ghi nhớ trọn bộ kim chỉ nan và công thức hóa học tập lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn chỉnh bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo. Tự học Online xin giới thiệu Sổ Tay kim chỉ nan hóa học thpt lớp 12 Trọn cỗ ôn thi tốt nghiệp hệ thống ngắn gọn không thiếu thốn nhất công phá lý thuyết hóa học trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống triết lý cần nỗ lực từng dạng bàiPhân một số loại từng dạng toán thường gặp gỡ trong những bài và phương pháp giảiBài tập áp dụng và phía dẫn chi tiết


Bạn đang xem: Lý thuyết hóa ôn thi đại học

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi thay thế nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đơn chức: RCOOR’R: cội hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: nơi bắt đầu hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT tầm thường của este no 1-1 chức:– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– CxH2xO2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit. Tên cội axit: bắt đầu từ tên của axit tương ứng, vậy đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetatHCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: CnH2nO2 có thể có những đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no solo chức+ Đồng phân axit no đối chọi chức+ Đồng phân rượu không no tất cả một nối song hai chức+ Đồng phân ete ko no gồm một nối song hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp chất tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xeton


*

Một rượu ko no và một ete noMột ete ko no cùng một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu ko no gồm một nối đôi hai chức – Đồng phân ete khôngno bao gồm một nối đôi hai chức – Một rượu ko no cùng một ete no – Một ete ko no và một rượuno) Số đồng phân este no đối chọi chức =2n-2 (1 bí quyết tính số triglixerit tạo do glixerol cùng với n axit carboxylic to =2 ( 1)2 n n3) tính chất vật lý các este là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn trong điều kiện thường những este phần đông không chảy trong nước. Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng trọng lượng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Bởi giữa các phân tử este không tạo nên được link hiđro với nhau vàliên kết hiđro giữa những phân tử este với nước siêu kém. Thí dụCH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan nhiều trong nướcCH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan ít trong nướcCH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông rã trong nước những este thông thường sẽ có mùi đặc trưngIso amyl axetat có mùi chuối chínEtyl butirat và etyl propionat bám mùi dứaGeranyl axetat nặng mùi hoa hồng…4) tính chất hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà chống hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân trong môi trƣờng axitR-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu cách thức để bội nghịch ứng vận động và di chuyển theo chiều thuậnc) phản nghịch ứng khửR-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + NaOH ot 1Muối + 1 anđehit Este này lúc Phản ứng cùng với dd NaOH tạo thành rượu tất cả nhóm -OH liên kết trên cacbon có nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo nên anđehit.Vd:Este + NaOH ot 1 muối + 1 xeton Este này khi Phản ứng tạo rượu gồm nhóm -OH liên kết trên cacbon với nối đôi bậc 2 khôngbền đồng phân hóa tạo ra xeton.+ NaOH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH ot 2 muối bột + H2


 Este này có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2NaOH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + AgNO3/ NH3  phản nghịch ứng tráng gƣơngHCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no đối chọi chức khi cháy thu đƣợcn n co H O 2 2 e) bội nghịch ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nnC H O O nC O nH O   5) Điều chếa) phản bội ứng của ancol với axit cacboxylicRCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) bội phản ứng của ancol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: bội nghịch ứng xẩy ra nhanh hơn cùng một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế các este của phenol từ làm phản ứng của phenol cùng với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tác dụng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) bội nghịch ứng cộng vào hiđrocacbon không no của axit cacboxylic AnkenCH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 AnkinCH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội phản ứng ch|yPhương ph|p giải: Đặt cách làm của este bắt buộc tìm bao gồm dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) phản bội ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O2)4 2(0     nếu như đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n co 2  Este A l{ este no, 1-1 chức, mạch hở ví như đốt ch|y axit cacboxylic nhiều chức hoặc este nhiều chức, sẽ có được từ 2 links  trở lênn H O2n co 2 phản ứng đốt ch|y muối CnH2n+1COONa:2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, solo chức, no, mạch hở buộc phải 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Mang đến lượng este này tính năng vừa đầy đủ với KOH thu được tất cả hổn hợp hai ancolkế tiếp với 3,92 gam muối bột của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y theo lần lượt làA. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 với HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa search kiếm:Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Thi Đại Học, định hướng Hóa 12 Hữu Cơ, lý thuyết Hóa 12 Chương 7, nắm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet, triết lý Hóa 12 buộc phải Nhớ, định hướng Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, định hướng Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng và kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp lý thuyết Hóa Thi Đại học 2020, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, triết lý Hóa 12 chống Liệt, định hướng Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại Học,
Xem thêm: Điểm Thi Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2022 Chính Thức Mới Nhất, Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2022

Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 hóa học Thi THPT nước nhà Lý Thuyết Hóa 12 đề nghị Nhớ kim chỉ nan Hóa 12 chống Liệt định hướng Hóa 12 Chương 6 lý thuyết Hóa 12 Chương 7 lý thuyết Hóa 12 Hữu Cơ lý thuyết Hóa 12 Thi Thpt non sông Tóm Tắt triết lý Hóa 12 Violet Tổng Hợp kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại học tập Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf Tổng Hợp định hướng Hóa 12 Thi Đại học tập Tổng Hợp định hướng Hóa Thi Đại học 2020