... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to send this letter khổng lồ China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision to lớn work for the future of our planet if we want lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C và D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi tiếng anh trình độ b


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The quái dị said that he would fly to lớn Ho bỏ ra Minh city day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried khổng lồ walk so as not to be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 bởi you want _ by the doctor? A lớn examine B to be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a khổng lồ bend b by bending c for bending d owing khổng lồ you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới từ in) - khổng lồ make good time : nhanh chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant to s.o : vui miệng chiều chuộng, làm thích hợp - khổng lồ make out : - lớn make out : thành công, tiến bộ, tất cả ... Thành công vấn đề - khổng lồ be relate to: có bà với - to lớn give advice on: - lớn be apposed to: phản nghịch đối, hạn chế lại - to lớn write with a pen: viết cây viết - lớn belong to: thuộc - lớn succeed in; thành công - to ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn có tác dụng điều - to lớn think of : suy nghĩ tới, có ý kiến - khổng lồ think of s.o : nghĩ về - lớn think over : suy xét chắn, xét kỹ - to think up : phạt minh, xét nghiệm phá, search - lớn throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to say Cau 143 We are used to lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already lớn buy something new for my bedroom A deciding B khổng lồ decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời gian làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE test – 90 minutes cấp độ B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta liên tục làm muộn sáng lại đến chế độ tài khóa bộ Tài thiết yếu thực chia thành hai phần: ngân sách chi tiêu Chính phủ thuế ... Sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi xuất sắc Nghiệp thpt – Đại học ( công tác Mới) GV hướng dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK khổng lồ YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp thpt – Đại học tập ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...
... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need to get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world and learn it 21 What does the author think is the...
... Sử dụng câu xác định - dùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ ko đếm + Many - sử dụng câu đậy định - Đi với danh từ bỏ đếm đựơc + Much - cần sử dụng câu che định - Đi với danh từ ko đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Khẳng định + lời mời - sử dụng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm b Any: Một chút, , vài - cần sử dụng câu bao phủ định câu nghi hoặc - dùng với danh tự đếm đựơc danh từ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” khổng lồ describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You and I are not in agreement about the review of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí trường đoản cú Tin học van phong” ; tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học tập van phong - Tin học tập Van Phong các kiểu liệu thịnh hành Excel ... Dìm văn - vớ chức 55 Để quan sát và theo dõi thông tin văn gửi phần mềm “chuyển, dấn văn bản” ta chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - theo dõi văn - cách xử lý văn - đưa văn 56 mong muốn đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, trang bị in, , call là: a) Thanh công vậy định dạng b) Thanh công cụ chuẩn chỉnh c) Thanh công cầm cố vẽ d) Thanh công thế bảng con đường viền 37) trong soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu...
... Pronouns & determiners các chủ đề cần sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: những thời giờ đồng hồ Anh ( Tenses in English) các thời (Present ... Steel ( ko đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh từ bỏ đếm đợc danh tự thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến hóa danh từ bỏ số sang trọng số nhiều: Chỉ tất cả danh từ ... ARTICLE) giờ Anh gồm loại quán từ đợc dùng với danh từ : - cửa hàng từ ko xác định: a/ an - tiệm từ khẳng định : the * quán từ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Công Thương Tphcm Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Vào Hitu Theo Kết Quả


... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
từ khóa: đề ôn xây cất chức môn tiếng anhđề cương ôn xây dựng chức môn giờ anhbộ đề ôn kiến tạo chức tháng kien thuc chungbộ đề ôn thi đh môn giờ anhbộ đề ôn thi giỏi nghiệp môn giờ đồng hồ anhôn kiến tạo chức môn tiếng anhbộ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anh 2013bộ đề ôn thi đại học môn tiếng anh 2012tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anhtài liệu ôn xây cất chức môn tiếng anh 2012tài liệu ôn xây dựng chức môn giờ anh 2013tài liệu on kiến tạo chức môn giờ anhon thi cong chuc tháng tieng anh co dap anhướng dẫn ôn xây đắp chức môn giờ đồng hồ anhbo đề ôn thi đh môn giờ đồng hồ anh 2014Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu sự biến hóa một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng so bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu đổi khác (metamaterials) kêt nạp sóng năng lượng điện tử ngơi nghỉ vùng tần số THzđề thi test THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo phía phát triển kỹ năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm download có tính chất chiếm đoạt theo điều khoản Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu năng lực đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tế huyện phải Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 thừa nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động bạn nữ theo lao lý lao động việt nam từ thực tiễn những khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở người van lop 8 phân tích bài bác thơ trường đoản cú tình 2