TRƯỜNG thpt BẮC THĂNG LONG

*
Thôn bầu – buôn bản Kim chung – Đông Anh – Hà Nội
*
Điện thoại 024 39518404
*