*

*

Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN trân trọng kính mời các ứng viên có bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sỹ tại các nước tiên tiến, có chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Anh/ Tiếng Nhật tham gia ứng tuyển cán bộ, giảng viên của Trường. Các tiêu chuẩn, hồ sơ và hình thức xét tuyển như sau:

1. Vị trí giảng dạy

** Tuyển 06 giảng viên Khoa Khoa học xã hội liên ngành tại các Chương trình:

– 02 giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Khu vực học, bao gồm Việt Nam học và Nhật Bản học;

– 01 giảng viên Chương trình Đào tạo Tiếng Nhật;

– 01 giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh;

– 01 giảng viên Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

– 01 giảng viên Chương trình Đào tạo Cử nhân Nhật Bản học;

** Tuyển 03 giảng viên Khoa Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến tại các Chương trình:

– 02 giảng viên Chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học và Kỹ thuật máy tính;

– 01 giảng viên Chương trình Đào tạo Cử nhân Nông nghiệp bền vững;

**Chi tiết vị trí tuyển dụng

2. Vị trí cán bộ

– 01 Phó trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên

– 01 Phó trưởng phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

3. Chi tiết liên hệ

Bộ phận nhân sự, Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Việt Nhật, Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bạn đang xem: Đại học việt nhật tuyển dụng

Điện thoại: 024.7306.6001 – số máy lẻ 6004.

vju.ac.vn

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

(Phó Trưởng phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển)

1. Thông tin công việc

Chức danh nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

Đơn vị: Phòng Xúc tiến Nghiên cứu, Hợp tác và Phát triển

Lãnh đạo quản lý trực tiếp: Trưởng phòng/Phụ trách Phòng

2. Mô tả công việc

Xúc tiến nghiên cứu:

– Hỗ trợ Ban giám hiệu/ Trưởng phòng/ Phụ trách phòng trong việc xúc tiến, tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học; cùng tham gia xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ của Trường;

– Hỗ trợ Trưởng phòng/ Phụ trách phòng trong việc phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Trường

– Trực tiếp triển khai chiến lược, kế hoạch khoa học công nghệ của Trường; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản trong xúc tiến và quản lý khoa học công nghệ.

– Trực tiếp theo dõi và báo cáo Trưởng phòng/ Phụ trách phòng việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của Trường;

– Hướng dẫn xây dựng nội quy hoạt động và kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường;

– Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong Trường phát triển nhóm nghiên cứu và các sản phẩm khoa học công nghệ.

– Trực tiếp triển khai và báo cáo Trưởng phòng/ Phụ trách phòng về công tác tổ chức các hội nghị khoa học cán bộ và sinh viên cấp Trường; tổ chức hoặc hướng dẫn các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường tổ chức các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước về khoa học công nghệ; tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học công nghệ.

– Quản lý các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc sở hữu trí tuệ của Trường; tư vấn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân về thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ; hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong công tác chuyển giao, ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ vào thực tiễn.

– Trực tiếp triển khai và báo cáo Trưởng phòng/ Phụ trách phòng về công tác thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ; theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, đề án, dự án khoa học công nghệ; lưu trữ, quản lý các hồ sơ khoa học công nghệ.

Hợp tác và phát triển

– Tổ chức xây dựng, triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch và dự án hợp tác và phát triển; tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý công tác hợp tác và phát triển.

– Tổ chức tìm kiếm và ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác và nhà tài trợ; xúc tiến tìm kiếm các nguồn tài trợ nhằm tăng cường hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ với các đối tác trong và ngoài nước; lưu trữ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác của Trường.

– Xây dựng kế hoạch, quản lý và tổng hợp báo cáo hoạt động đoàn ra – đoàn vào của Trường; tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ thủ tục đoàn ra cho cán bộ của Trường theo đề nghị của các bên có liên quan; tiếp nhận và hỗ trợ thủ tục đoàn vào theo đề nghị hoặc thư giới thiệu của các bên có liên

– Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường để quản lý, hỗ trợ chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường và cán bộ và sinh viên của Trường ở nước ngoài.

– Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường, tổ chức và cá nhân có liên quan để làm hồ sơ, thực hiện các thủ tục xin phép và tổ chức các Hội nghị, hội thảo quốc tế theo qui định của Nhà nước.

– Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường, tổ chức và cá nhân có liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình giao lưu cho sinh viên nước ngoài.

– Xây dựng, cập nhật và quản lý các hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác hợp tác phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ khác:

– Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của Phòng.

3. Mối quan hệ trong công việc

STTCá nhân – bộ phận/đơn vịNội dung
1Ban Giám hiệuBáo cáo trực tiếp
2Trưởng phòng/Phụ trách PhòngBáo cáo trực tiếp
3Các đơn vị khác trong trườngTrao đổi thông tin, phối hợp công việc

4. Chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc

STTTiêu chíĐánh giá
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
2. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
3. Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

 5. Tiêu chuẩn công việc

STTTiêu chuẩnYêu cầu
1Trình độ đào tạoTheo yêu cầu công việc (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
2Trình độ ngoại ngữ, tin họcThành thạo
3Kỹ năngQuản trị, lãnh đạo, giao tiếp thuyết trình, ra quyết định.
4Sức khoẻTốt, đáp ứng công việc

5. Hồ sơ dự tuyển gồm có

– Sơ yếu lý lịch

– Lý lịch Khoa học

– Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, công trình khoa học tiêu biểu (nếu có)

– Đơn xin việc

6. Hình thức xét tuyển

– Phỏng vấn

7. Tiền lương và chế độ phúc lợi theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.


BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

(Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên)

1. Thông tin công việc

Chức danh nghề nghiệp: Phó Trưởng phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên

Đơn vị: Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên

Lãnh đạo quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

2. Mô tả công việc

Tham mưu, hỗ trợ Ban Giám hiệu/Trưởng phòng trong các công tác:

2.1. Tuyển sinh

– Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương án, các văn bản quy định và hướng dẫn công tác tuyển sinh hàng năm.

– Xây dựng và quản lý các tài liệu tuyển sinh; phát triển và quản lý các kênh tuyển sinh; tổ chức các hoạt động xúc tiến tuyển sinh (marketing, quảng cáo và sự kiện) nhằm thu hút sự quan tâm của người học tiềm năng; tư vấn và chăm sóc người học tiềm năng.

– Tổ chức công tác tuyển sinh (đề xuất thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức thi, xét tuyển, thông báo kết quả, công nhận trúng tuyển); quản lý hồ sơ tuyển

2.2. Đào tạo

– Tham mưu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và hàng năm phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Trường; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo; phối hợp xây dựng các văn bản chính sách, quy định quản lý giảng viên và nghiên cứu viên.

– Tư vấn, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo chiến lược của Trường và nhu cầu xã hội; trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, quyết định thành lập ban xây dựng đề án, tổ chức nghiệm thu đề án mở mã ngành, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo các bậc, hệ; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác, hợp đồng liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

– Xây dựng và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo dài hạn, trung hạn, hàng năm và từng học kỳ; hỗ trợ, kiểm tra các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường xây dựng thời khóa biểu, lịch sử dụng giảng đường, thực hiện kế hoạch giảng dạy, ký và thanh lý hợp đồng với giảng viên.

– Hỗ trợ các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường tổ chức triển khai các hoạt động ngoại khóa, thực tập, thực tế cho người học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần; tổ chức xét học vụ, tốt nghiệp; chuẩn bị thủ tục và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học trên cơ sở đề nghị của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường.

– Quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo, về giờ giảng của giảng viên, về kết quả học tập của người học; quản lý văn bằng, chứng chỉ; hỗ trợ người học đăng ký học phần, hủy học phần và trả bảng điểm; cấp giấy xác nhận tốt nghiệp thay bằng tốt nghiệp bị mất.

– Phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo – bồi dưỡng đối với giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên

– Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để thực hiện các hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng và các hoạt động có liên

2.3. Công tác sinh viên

– Tiếp nhận và quản lý, thẩm tra, xác minh hồ sơ của người học.

– Tổ chức các hoạt động hỗ trợ và định hướng học tập cho người học mới.

– Tổ chức các bài giảng đặc biệt cấp Trường; phối hợp với Văn phòng tổ chức lễ khai giảng và lễ bế giảng của Trường.

– Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật của người học và điểm rèn luyện ở từng học kỳ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng cho người học.

– Chia sẻ thông tin và hỗ trợ người học tìm kiếm các nguồn học bổng; tổ chức xét học bổng do Trường quản lý cho người học; giải quyết các chế độ cho người học, hỗ trợ người học khi gặp khó khăn; giải quyết các thủ tục hành chính cho người học.

– Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thực tập và việc làm cho người học.

– Phát triển, hỗ trợ các câu lạc bộ, hội sinh viên để hỗ trợ cho công tác đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác phát triển và quảng bá thương hiệu của Trường.

– Đảm bảo thông tin hai chiều giữa Trường và người học trong quá trình học; phát triển và quản lý mạng lưới cựu sinh viên, nhà tuyển dụng của Trường.

2.4. Thư viện và xuất bản

– Quản lý và lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet nhằm phục vụ đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường.

– Phối hợp với các đơn vị chuyên môn đề xuất nguồn học liệu, tài liệu; xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở học liệu phục vụ đào tạo và khoa học công nghệ.

– Cập nhật thông tin thường xuyên, giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề về các lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ của Trường; tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu thông tin, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài Trường.

– Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, xây dựng kế hoạch phát triển công tác thông tin tư liệu của Trường theo hướng hiện đại.

– Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trường; quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin, sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị được

– Đầu mối tổ chức công tác biên soạn, biên dịch, xuất bản các ấn phẩm khoa học như sách giáo trình, sách chuyên khảo, bài giảng và giáo trình điện tử phục vụ công tác đào tạo và khoa học công nghệ.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ khác:

Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của Phòng.

3. Mối quan hệ trong công việc

STTCá nhân – bộ phận/đơn vịNội dung
1Ban Giám hiệuBáo cáo trực tiếp
2Trưởng phòngBáo cáo trực tiếp
3Các đơn vị khác trong trườngTrao đổi thông tin, phối hợp công việc

4. Chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc

STTTiêu chíĐánh giá
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
2. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
3. Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

5. Tiêu chuẩn công việc

STTTiêu chuẩnYêu cầu
1Trình độ đào tạoTheo yêu cầu công việc (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
2Trình độ ngoại ngữ, tin họcThành thạo
3Kỹ năngQuản trị, lãnh đạo, giao tiếp thuyết trình, ra quyết định.
4Sức khoẻTốt, đáp ứng công việc

6. Hồ sơ dự tuyển gồm có

– Sơ yếu lý lịch

– Lý lịch Khoa học

– Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, công trình khoa học tiêu biểu (nếu có)

– Đơn xin việc

7. Hình thức xét tuyển

– Phỏng vấn

8. Tiền lương và chế độ phúc lợi theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Xem thêm: Đại Học Y Hà Nội Điểm Chuẩn Trường Y Hà Nội : Cao Nhất Là 28,15 Điểm

9. Chi tiết liên hệ

Bộ phân nhân sự, Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Việt Nhật, Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.