*

trang chủ tin tức - Sự khiếu nại Chương trình huấn luyện và giảng dạy Tra cứu thông tin mẫu biểu tải về tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc

Quy Chế đào tạo ĐH-CĐ Hệ chính Quy (mới)- quy chế 25.

Bạn đang xem: Đăng ký học phần đại học đà lạt

Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 mon 6 năm 2006 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng 1. Quy định này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chủ yếu quy về tổ chức đào tạo; kiểm soát và thi học phần; thi tốt nghiệp cùng công nhận xuất sắc nghiệp. 2. Quy chế này áp dụng so với sinh viên những khóa đào tạo và huấn luyện hệ chính quy ở những trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cđ (sau đây điện thoại tư vấn tắt là trường), tiến hành theo học tập chế mềm dẻo phối kết hợp niên chế với học phần.

Điều 2.Chương trình giáo dục đào tạo đại học 1. Lịch trình giáo dục đh (sau đây call tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu tạo nội dung giáo dục đại học, phương thức và hiệ tượng đào tạo, cách thức đánh giá hiệu quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào chế tạo ra của giáo dục và đào tạo đại học. 2. Chương trình được các trường xây đắp trên cửa hàng chương trình size do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành huấn luyện và đào tạo ở một trình độ đào tạo gắng thể. Mỗi chương trình rất có thể gắn với 1 ngành hoặc với một vài ngành đào tạo. 3. Chương trình được cấu trúc từ những học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương cứng và giáo dục đào tạo chuyên nghiệp. Điều 3.Học phần và đơn vị học trình 1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ trong quy trình học tập. Nhiều phần học phần có khối lượng từ 2 đến 5 đơn vị chức năng học trình, được bố trí giảng dạy hoàn toản và phân bố đều vào một học tập kỳ. Kỹ năng trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng biệt như một trong những phần của môn học hoặc được kết cấu bên dưới dạng tổ hợp từ rất nhiều môn học. Từng học phần cần được cam kết hiệu bởi một mã riêng vì trường quy định. 2. Gồm hai loại học phần: học phần nên và học phần tự chọn. A) học phần yêu cầu là học phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức chính yếu hèn của mỗi công tác và buộc phải sinh viên đề nghị tích lũy. B) học phần tự chọn là học phần chứa đựng những ngôn từ kiến thức cần thiết nhưng sv được trường đoản cú chọn theo phía dẫn của trường nhằm phong phú hoá hướng trình độ hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đầy đủ số học phần quy định cho từng chương trình. 3. Đơn vị học trình được sử dụng để tính trọng lượng học tập của sinh viên. Một đơn vị học trình được quy định bởi 15 tiết học lý thuyết; bởi 30-45 máu thực hành, thí nghiệm tốt thảo luận; bởi 45-90 giờ đồng hồ thực tập trên cơ sở; hoặc bởi 45-60 giờ có tác dụng tiểu luận, đồ án, khoá luận giỏi nghiệp. Đối với đa số học phần định hướng hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp nhận được một đơn vị học trình sinh viên buộc phải dành ít nhất 15 giờ sẵn sàng cá nhân. Hiệu trưởng những trường quy định rõ ràng số tiết, số giờ đối với từng học tập phần cho phù hợp với đặc điểm của ngôi trường mình. 4. Một huyết học được xem bằng 45 phút. Chương II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều 4.Thời gian và planer đào tạo 1. Các trường tổ chức đào tạo và giảng dạy theo khoá học và năm học. A) Khoá học là thời gian để sinh viên ngừng một chương trình cố kỉnh thể. Tùy trực thuộc chương trình, khóa huấn luyện và đào tạo được mức sử dụng như sau: - Đào tạo chuyên môn cao đẳng được tiến hành từ nhì đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo so với người có bằng xuất sắc nghiệp trung học nhiều hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học so với người tất cả bằng xuất sắc nghiệp trung cấp cho cùng ngành đào tạo. - Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ tứ đến sáu năm học tùy thuộc vào ngành nghề đào tạo đối với người có bằng xuất sắc nghiệp trung học ít nhiều hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến tứ năm học đối với người tất cả bằng giỏi nghiệp trung cấp cho cùng ngành đào tạo; từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học so với người tất cả bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo. b) 1 năm học bao gồm hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi, kiểm tra. Ngoại trừ hai học kỳ chính, Hiệu trưởng coi xét quyết định tổ chức thêm một học kỳ hè để sinh viên có những học phần bị đánh giá không đạt ở các học kỳ chủ yếu được học tập lại cùng để sinh viên học giỏi có điều kiện học vượt xong sớm chương trình học tập. Mỗi học kỳ hè có tối thiểu 5 tuần thực học tập và một tuần thi, kiểm tra. 2. Căn cứ vào trọng lượng kiến thức quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng phân chia số học tập phần mang đến từng năm học, từng học tập kỳ. a) Đầu khoá học, trường phải thông báo công khai minh bạch về câu chữ và planer học tập của những chương trình; quy chế đào tạo; nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. b) Đầu tưng năm học, trường phải thông báo lịch trình học của từng lịch trình trong từng học kỳ, danh sách những học phần phải và tự chọn, đề cương chi tiết học phần và đk để được đăng ký học mang đến từng học phần, lịch khám nghiệm và thi, hình thức kiểm tra và thi các học phần. Trước khi ban đầu mỗi học kỳ sv phải đk học các học phần từ bỏ chọn, những học phần đang học thêm hoặc những học phần không định học nằm trong lịch trình học tập của học tập kỳ đó với phòng đào tạo của trường, sau khi đã xem thêm ý kiến tư vấn của cán cỗ phụ trách đào tạo. Còn nếu không đăng ký, sv phải gật đầu đồng ý lịch trình học bởi nhà ngôi trường quy định. 3. Thời hạn tối đa ngừng chương trình bao hàm thời gian cách thức cho chương trình cơ chế tại khoản 1 Điều này cùng với thời hạn tối nhiều sinh viên được phép tạm hoàn thành học lao lý tại khoản 3 Điều 6 với khoản 2 Điều 7 của quy định này. Điều 5.

Xem thêm: Đề Toán Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hải Phòng, Đề Thi Toán Vào Lớp 10 Tp

Sắp xếp sv vào học những chương trình (hoặc ngành đào tạo) 1. Đối với mọi trường xác minh điểm xét tuyển vào ngôi trường theo chương trình (hoặc theo ngành đào tạo) vào kỳ thi tuyển chọn sinh thì sv đạt hiện tượng xét tuyển sẽ được trường sắp xếp vào những chương trình (hoặc ngành đào tạo) đang đăng ký. 2. Đối với gần như trường xác định điểm xét tuyển vào ngôi trường theo nhóm công tác (hoặc theo ngành đào tạo) vào kỳ thi tuyển sinh thì đầu khoá học, trường công bố công khai chỉ tiêu đào khiến cho từng công tác (hoặc từng ngành đào tạo). Sau khoản thời gian sinh viên xong xuôi phần học phổ biến bắt buộc trước lúc được đăng ký học phần ngôn từ chuyên môn, trường căn cứ vào đk chọn lịch trình (hoặc ngành đào tạo) cùng điểm trung bình tầm thường học tập của sv để sắp xếp sinh viên vào những chương trình (hoặc ngành đào tạo). Từng sinh viên được đăng ký một trong những nguyện vọng chọn chương trình (hoặc ngành đào tạo), theo trang bị tự ưu tiên. Hiệu trưởng điều khoản số lượng cụ thể các công tác (hoặc ngành đào tạo) nhưng mà sinh viên được quyền đăng ký.