Điểm chuẩn Đại học nước nhà Hà Nội 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐIỂM CHUẨN (ĐIỂM TRÚNG TUYỂN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Đại học nước nhà Hà Nội thông tin điểm chuẩn chỉnh (điểm trúng tuyển) hệ đại học chính quy năm 2020 các ngành/chương trình đào tạo của các trường đại học thành viên, những khoa trực nằm trong như sau:
TTMã trườngMã ngành/ đội ngành (Mã xét tuyển)Tên ngànhTổ hòa hợp môn xét tuyển chọn 1Tổ phù hợp môn xét tuyển 2Tổ thích hợp môn xét tuyển chọn 3Tổ đúng theo môn xét tuyển 4Ghi chú
Mã tổng hợp mônĐiểm trúng tuyển theo tổ hợpMã tổng hợp mônĐiểm trúng tuyển theo tổ hợpMã tổng hợp mônĐiểm trúng tuyển chọn theo tổ hợpMã tổng hợp mônĐiểm trúng tuyển theo tổ hợp
1.TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
A. Các CTĐT Chuẩn: 940 (chỉ tiêu)
Nhóm ngành: technology thông tinA0028.1A0128.1--
1QHICN1Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin lý thuyết thị trường Nhật Bản
Nhóm ngành: laptop và Robot
2QHICN2Kỹ thuật thứ tínhA0027.25A0127.25
Kỹ thuật Robot*
Nhóm ngành: đồ lý kỹ thuật
3QHICN3Kỹ thuật năng lượng*A0025.1A0125.1--
Vật lý kỹ thuật
4QHICN4Cơ kỹ thuậtA0026.5A0126.5--
5QHICN5Công nghệ nghệ thuật xây dựngA0024A0124--
6QHICN7Công nghệ mặt hàng không vũ trụ*A0025.35A0125.35--
7QHICN10Công nghệ nông nghiệp*A0022.4A0122.4A0222.4B0022.4
8QHICN11Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóaA0027.55A0127.55--
B. Các chương trình đào tạo chất lượng cao
9QHICN6Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử**A0025.7A0125.7--
Nhóm ngành: công nghệ thông tin (CLC)
10QHICN8Khoa học lắp thêm tính**A0027A0127--
Hệ thống thông tin**
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu**
11QHICN9Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông**A0026A0126--
2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN
1QHTQHT01Toán họcA0023.6A0123.6D0723.6D0823.6
2QHTQHT02Toán tinA0025.2A0125.2D0725.2D0825.2
3QHTQHT90Máy tính và khoa học thông tin*A0026.1A0126.1D0726.1D0826.1
4QHTQHT40Máy tính và khoa học thông tin**A0024.8A0124.8D0724.8D0824.8
5QHTQHT93Khoa học tập dữ liệu*A0025.2A0125.2D0725.2D0825.2
6QHTQHT03Vật lý họcA0022.5A0122.5B0022.5C0122.5
7QHTQHT04Khoa học vật dụng liệuA0021.8A0121.8B0021.8C0121.8
8QHTQHT05Công nghệ kỹ thuật hạt nhânA0020.5A0120.5B0020.5C0120.5
9QHTQHT94Kỹ thuật điện tử và tin học*A0025A0125B0025C0125
10QHTQHT06Hoá họcA0024.1B0024.1D0724.1-24.1
11QHTQHT41Hoá học tập (CTĐT tiên tiến)A0018.5B0018.5D0718.5-18.5
12QHTQHT07Công nghệ chuyên môn hoá họcA0024.8B0024.8D0724.8-24.8
13QHTQHT42Công nghệ nghệ thuật hoá học**A0018.5B0018.5D0718.5-18.5
14QHTQHT43Hoá dược**A0023.8B0023.8D0723.8-23.8
15QHTQHT08Sinh họcA0023.1A0223.1B0023.1D0823.1
16QHTQHT09Công nghệ sinh họcA0025.9A0225.9B0025.9D0825.9
17QHTQHT44Công nghệ sinh học**A0021.5A0221.5B0021.5D0821.5
18QHTQHT10Địa lí tự nhiênA0018A0118B0018D1018
19QHTQHT91Khoa học tin tức địa không gian*A0018A0118B0018D1018
20QHTQHT12Quản lý khu đất đaiA0020.3A0120.3B0020.3D1020.3
21QHTQHT95Quản lý cải cách và phát triển đô thị và bất động sản*A0021.4A0121.4B0021.4D1021.4
22QHTQHT13Khoa học môi trườngA0017A0117B0017D0717
23QHTQHT45Khoa học môi trường thiên nhiên (CTĐT tiên tiến)A0017A0117B0017D0717
24QHTQHT15Công nghệ kỹ thuật môi trườngA0018A0118B0018D0718
25QHTQHT46Công nghệ chuyên môn môi trường**A0018A0118B0018D0718
26QHTQHT96Khoa học tập và công nghệ thực phẩm*A0024.4A0124.4B0024.4D0724.4
27QHTQHT16Khí tượng và khí hậu họcA0018A0118B0018D0718
28QHTQHT17Hải dương họcA0017A0117B0017D0717
29QHTQHT92Tài nguyên và môi trường thiên nhiên nước*A0017A0117B0017D0717
30QHTQHT18Địa hóa học họcA0017A0117B0017D0717
31QHTQHT20Quản lý tài nguyên với môi trườngA0017A0117B0017D0717
32QHTQHT97Công nghệ quan liêu trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường*A0017A0117B0017D0717
3. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (***), ĐHQGHN
1QHXQHX01Báo chíA0123.5C0028.5D01: 25D04: 24D78: 24.75D83: 23.75
2QHXQHX40Báo chí **A0120C0026.5D0123.5D7823.25
3QHXQHX02Chính trị họcA0118.5C0025.5D01: 23D04: 18.75D78: 20.5D83: 18
4QHXQHX03Công tác thôn hộiA0118C0026D01: 23.75D04: 18D78: 22.5D83: 18
5QHXQHX04Đông phái mạnh Á họcA0120.5-D01: 23.5D04: 22D78: 22D83: 18
6QHXQHX05Đông phương học-C0029.75D01: 25.75D04: 25.25D78: 25.75D83: 25.25
7QHXQHX26Hàn Quốc họcA0124.5C0030D01: 26.25D04: 21.25D78: 26D83: 21.75
8QHXQHX06Hán Nôm-C0026.75D01: 23.75D04: 23.25D78: 23.5D83: 23.5
9QHXQHX07Khoa học tập quản lýA0123C0028.5D01: 24.25D04: 23.25D78: 24.25D83: 21.75
10QHXQHX41Khoa học quản lý**A0120.25C0025.25D0122.5D7821
11QHXQHX08Lịch sử-C0025.25D01: 21.5D04:18D78: 20D83: 18
12QHXQHX09Lưu trữ họcA0117.75C0025.25D01: 23D04: 18D78: 21.75D83: 18
13QHXQHX10Ngôn ngữ học--C0025.75D01: 24D04: 20.25D78: 23D83: 18
14QHXQHX11Nhân họcA0116.25C0024.5D01: 23D04: 19D78: 21.25D83: 18
15QHXQHX12Nhật bản họcA0120-D01:25.75D06: 24.75D78: 25.75
16QHXQHX13Quan hệ công chúng-C0029D01: 26D04: 24.75D78: 25.5D83: 24
17QHXQHX14Quản lý thông tinA0120C0027.5D01: 24.25D04: 21.25D78: 23.25D83: 18
18QHXQHX42Quản lý thông tin **A0118C0024.25D0121.25D7819.25
19QHXQHX15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA0124.5-D0125.75D7825.25
20QHXQHX16Quản trị khách hàng sạnA0124.25-D0125.25D7825.25
21QHXQHX17Quản trị văn phòngA0122.5C0028.5D01: 24.5D04: 23.75D78: 24.5D83: 20
22QHXQHX18Quốc tế họcA0123C0028.75D01: 24.75D04: 22.5D78: 24.5D83: 23.25
23QHXQHX43Quốc tế học**A0120C0025.75D0121.75D7821.75
24QHXQHX19Tâm lý họcA0124.75C0028D01: 25.5D04: 21.5D78: 24.25D83: 19.5
25QHXQHX20Thông tin - Thư việnA0116C0023.25D01: 21.75D04: 18D78: 19.5D83: 18
26QHXQHX21Tôn giáo họcA0117C0021D01: 19D04: 18D78: 18D83: 18
27QHXQHX22Triết họcA0119C0022.25D01: 21.5D04: 18D78: 18.25D83: 18
28QHXQHX27Văn hóa học--C0024D01: 20D04: 18D78: 18.5D83: 18
29QHXQHX23Văn học--C0025.25D01: 23.5D04: 18D78: 22D83: 18
30QHXQHX24Việt nam học--C0027.25D01: 23.25D04: 18D78: 22.25D83: 20
31QHXQHX25Xã hội họcA0117.5C0025.75D01: 23.75D04: 20D78: 22.75D83: 18
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ -ĐHQGHN
1QHF7220201Ngôn ngữ Anh **D0134.6--D7834.6D9034.6thang điểm 40; so với các CTĐT CLC điểm môn nước ngoài ngữ đạt buổi tối thiểu 4/10 và nhân thông số 2;
2QHF7220202Ngôn ngữ NgaD0131.37D0231.37D7831.37D9031.37
3QHF7220203Ngôn ngữ Pháp **D0132.54D0332.54D7832.54D9032.54
4QHF7220204Ngôn ngữ Trung Quốc**D0134.65D0434.65D7834.65D9034.65
5QHF7220205Ngôn ngữ Đức **D0132.28D0532.28D7832.28D9032.28
6QHF7220209Ngôn ngữ Nhật **D0134.37D0634.37D7834.37D9034.37
7QHF7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc**D0134.68-D7834.68D9034.68
8QHF7220211Ngôn ngữ Ả RậpD0125.77--D7825.77D9025.77
9QHF7140231Sư phạm giờ đồng hồ AnhD0135.83--D7835.83D9035.83
10QHF7140234Sư phạm giờ đồng hồ TrungD0136.08D0436.08D7836.08D9036.08
11QHF7140235Sư phạm giờ đồng hồ ĐứcD0131.85D0531.85D7831.85D9031.85
12QHF7140236Sư phạm tiếng NhậtD0135.66D0635.66D7835.66D9035.66
13QHF7140237Sư phạm giờ Hàn QuốcD0135.87-#VALUE!D7835.87D9035.87
14QHF7903124QTKinh tế - Tài thiết yếu (CTĐT link quốc tế do nước ngoài cấp bằng)24.86
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ghê TẾ -ĐHQGHN
1QHEQHE40Quản trị marketing **A0133.45D0133.45D0933.45D1033.45thang điểm 40; điểm giờ đồng hồ Anh đạt tối thiểu 4/10 với nhân hệ số 2; đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn phụ được công bố tại đề án
2QHEQHE41Tài chủ yếu Ngân hàng**A0132.72D0132.72D0932.72D1032.72
3QHEQHE42Kế toán **A0132.6D0132.6D0932.6D1032.6
4QHEQHE43Kinh tế quốc tế**A0134.5D0134.5D0934.5D1034.5
5QHEQHE44Kinh tế**A0132.47D0132.47D0932.47D1032.47
6QHEQHE45Kinh tế vạc triển**A0131.73D0131.73D0931.73D1031.73
7QHEQHE80Quản trịnh sale (LKQT vì ĐH Troy, Hoa Kỳ cấp cho bằng)Điểm trúng tuyển: 30.57 theo thang điểm 40; điểm tiếng Anh đạt buổi tối thiểu 6.5/10 với nhân thông số 2
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - ĐHQGHN
1QHSGD1Sư phạm ToánA0022.75A0122.75B0022.75D0122.75
Sư phạm vật dụng lý
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm khoa học tự nhiên
2QHSGD2Sư phạm Ngữ VănC0023.3D0123.3D1423.3D1523.3
Sư phạm kế hoạch sử
Sư phạm lịch sử và Địa lý
3QHSGD3Quản trị trường họcA0017B0017C0017D0117
Quản trị công nghệ giáo dục
Quản trị chất lượng giáo dục
Tham vấn học đường
Khoa học tập giáo dục
4QHSGD4Giáo dục tiểu họcA0025.3B0025.3C0025.3D0125.3
5QHSGD5Giáo dục mầm nonA0019.25B0019.25C0019.25D0119.25
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT - ĐHQGHN
1VJU7310613Nhật bản họcA0119.4D01, D0619.4D9019.4D94, D9619.4
8. KHOA LUẬT
1QHL7380101Luật***C0027.5A0024.3D01: 24.4D03: 23.25D78, D82D78: 24.5
2QHL7380101 CLCLuật **A0123.75D0123.75D0723.75D7823.75
3QHL7380110Luật tởm doanhA0024.55A0124.55D01, D0324.55D90, D9124.55
4QHL7380109Luật dịch vụ thương mại quốc tếA0024.8A0124.8D0124.8D78, D8224.8
9. KHOA QUỐC TẾ -ĐHQGHNCác CTĐT của Khoa nước ngoài dạy bằng Tiếng Anh;
1QHQQHQ01Kinh doanh nước ngoài **A0023.25A0123.25D01, D03, D0623.25D96, D97, DD023.25Thí sinh phải đạt điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn nước ngoài ngữ buổi tối thiểu 4 điểm (thang 10)
2QHQQHQ02Kế toán, phân tích và truy thuế kiểm toán **A0020.5A0120.5D01, D03, D0620.5D96, D97, DD020.5
3QHQQHQ03Hệ thống thông tin làm chủ **A0019.5A0119.5D01, D03, D0619.5D96, D97, DD019.5
4QHQQHQ04Tin học với kĩ thuật máy tính (CTĐT LKQT vày ĐHQGHN cung cấp bằng)A0019A0119D01, D03, D0619D90, D91, D9419
5QHQQHQ05Phân tích dữ liệu kinh doanh **A0021A0121D01, D03, D0621D90, D91, D9421
6QHQQHQ06Marketing (CTĐT cấp cho 2 bởi ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia)A0018A0118D01, D03, D0618D96, D97, DD018
7QHQQHQ07Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ)A0017A0117D01, D03, D0617D96, D97, DD017
10. KHOA QUẢN TRỊ VÀ kinh doanh -ĐHQGHN
1QHD7900101Quản trị doanh nghiệp và Công nghệA0118.35D0118.35D0718.35D0818.35Điểm tiếng Anh tối thiểu 5 (thang điểm 10)
2QHD7900102Marketing cùng Truyền thôngD0117.2D0917.2D1017.2D9617.2
11. KHOA Y DƯỢC - ĐHQGHN
1QHY7720101Y khoaB0028.35
2QHY7720201Dược họcA0026,7
3QHY7720501Răng - Hàm - Mặt** B0027.2Tiếng Anh là môn đk - thí sinh đề xuất đạt 4/10 điểm trở lên trên trong kỳ thi TN trung học phổ thông năm 2020
4QHY7720301Điều dưỡngB0024.9
5QHY7720601Kỹ thuật xét nghiệm y hocB0025.55
6QHY7720602Kỹ thuật hình hình ảnh y họcB0025.15
Ghi chú
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khoanh vùng 3 (KV3), được làm tròn mang lại hai chữ số thập phân
- Điểm buổi tối thiểu cho từng môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển chọn phải to hơn 1,0 điểm; Đối với các CTĐT CLC điểm tiếng Anh tối thiểu đạt từ bỏ 4/10 trở lên trên (trừ 5 ngành của Khoa QT&KD điểm giờ đồng hồ Anh >=5 điểm)
- (*): các chương trình huấn luyện và giảng dạy thí điểm
- (**): những chương trình đào tạo chất lượng cao theo đặc thù đơn vị hoặc theo Thông bốn 23/2014/TT-BGDĐT thu khoản học phí tương ứng với chất lượng đào tạo
- (***): các ngành giảng dạy xét tuyển chọn theo tiêu chí từng Tổ hợp

Trên cơ sở phổ điểm theo tổ hợp môn xét tuyển truyền thống mà bộ GD-ĐT vẫn công bố, chuyên gia tuyển sinh những trường đh đã mạnh dạn đưa ra các dự báo tăng điểm chuẩn chỉnh so với năm ngoái. .


Theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh ở các trường đại học điểm chuẩn gồm ngành tăng từ 1 - 3 điểm

Tăng mạnh số thí sinh đạt điểm trên 5


Theo so sánh sơ bộ của cán bộ tuyển sinh một trường đại học (ĐH) kỹ thuật ở Hà Nội, phổ điểm thi những môn năm ni về cơ bản không khác mấy so với năm 2020, trừ môn tiếng Anh.
Nếu xét những sỹ tử (TS) đạt từ 5 điểm trở lên của các môn, tỷ lệ là tương đương. Cụ thể, môn toán năm nay gồm 810.074 TS đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 82,59%; trong những lúc năm 2020 là 81,86%. Tỷ lệ này với môn lý là 86,94% (2020: 87,05%), môn hóa 83,69% (2020: 84,51%), môn văn 87,94% (2020: 90,88%), môn tiếng Anh 59,73% (2020: 36,87%).
Như vậy, tỷ lệ điểm 5 so với năm 2020 của những môn toán, lý, hóa, văn tương đương năm trước, nhưng tỷ lệ điểm 5 của môn tiếng Anh tăng mạnh.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học 2020


Nhưng bởi số lượng TS dự thi năm nay tăng buộc phải số TS đạt điểm từ 5 trở lên của năm nay sẽ có sự tương quan khác biệt ở từng môn so năm ngoái. Với môn toán, số TS được 6 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 687.697, 2020: 692.106). Tương tự với môn lý (2021: 244.738, 2020: 249.707), hóa (2021: 243.940, 2020: 244.300). Môn văn, số TS được 5,5 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 788.859, 2020: 754.985). Nhưng môn tiếng Anh, số TS được 7,2 điểm trở lên tương đương với số TS đạt 5 điểm trở lên năm 2020 (2021: 278.602, 2020: 276.295).
Mặt khác, vị số lượng dự thi năm 2021 tăng nhiều bắt buộc số lượng TS đạt điểm bên trên 5 của những môn trong những tổ hợp A00, A01, D01, D07 tăng mạnh. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc tăng không đáng kể. Qua đó cho thấy, gồm căn cứ để mang lại rằng điểm chuẩn năm ni sẽ tăng tương đối so với năm ngoái.
Theo PGS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, so với phổ điểm các tổ hợp không giống thì phổ điểm D1 gồm độ che phủ rộng, số lượng TS giữa những mức độ chênh lệch điểm ko nhiều, điều này mang lại thấy điểm của TS tổ hợp D1 tương đối đều nhau. So với năm ngoái thì năm nay điểm môn tiếng Anh cao hơn và gồm 2 đỉnh nên có thể cũng là yếu tố tạo buộc phải đặc điểm này của phổ điểm tổ hợp D1. Điểm chuẩn D01 về cơ bản là ổn định, có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Xem thêm: Mới Nhất: Điểm Chuẩn Học Viện Hậu Cần 2019 Học Viện Hậu Cần, Điểm Chuẩn Học Viện Hậu Cần 3 Năm Gần Nhất


*

Thêm 2 ngôi trường ĐH công bố điểm chuẩn phương thức tuyển chọn sinh riêng rẽ

Thêm 2 trường ĐH tại TP.HCM chào làng điểm chuẩn phương thức tuyển sinh riêng nhờ vào học bạ và kỳ thi nhận xét năng lực năm nay.