STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa 7510303A00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
3 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D0717Điểm thi TN THPT
4 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D0722.5Điểm thi TN THPT
5 Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng 7510605A00, A01, D01, D0724.25Điểm thi TN THPT
6 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
7 công nghệ kỹ thuật tích điện 7510403A00, A01, D07, C0117Điểm thi TN THPT
8 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D01, D0723Điểm thi TN THPT
9 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, D0724.65Điểm thi TN THPT
10 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, D0723.65Điểm thi TN THPT
11 cai quản năng lượng 7510602A00, A01, D01, D0718Điểm thi TN THPT
12 cai quản công nghiệp 7510601A00, A01, D01, D0720.5Điểm thi TN THPT
13 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D0724.4Điểm thi TN THPT
14 quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0723.25Điểm thi TN THPT
15 nghệ thuật nhiệt 7520115A00, A01, D01, D0718.5Điểm thi TN THPT
16 kế toán 7340301A00, A01, D01, D0723.4Điểm thi TN THPT
17 công nghệ kỹ thuật tích điện 7510403A00, A01, D07, C01, XDHB18Học bạ
18 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D01, D07, XDHB22.5Học bạ
19 kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
20 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB22.5Học bạ
21 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
22 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
23 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
24 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ
25 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
26 technology kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
27 thương mại dịch vụ điện tử 7340122A00, A01, D01, D07, XDHB25.5Học bạ
28 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
29 cai quản năng lượng 7510602A00, A01, D01, D07, XDHB18Học bạ
30 quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, D01, D07, XDHB19Học bạ
31 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB26Học bạ
32 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB25Học bạ
33 kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB24Học bạ
34 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D0723.75Điểm thi TN THPT
35 quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D07, XDHB22Học bạ
36 kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D0723Điểm thi TN THPT
37 truy thuế kiểm toán 7340302A00, A01, D01, D07, XDHB23Học bạ
38 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D0724.5Điểm thi TN THPT

*

*