ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC gớm TẾ QUẢN TRỊ marketing - ĐH THÁI NGUYÊN với kết quả mới nhất thừa nhận được update dành cho toàn cục thí sinh thâm nhập xét tuyển chọn và những thí sinh muốn xem thêm kết quả


Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tài chính Quản trị marketing - ĐH Thái Nguyên hệ Đại học chủ yếu quy đã xác định được ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quản Trị sale - ĐH Thái Nguyên 2022

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 16,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301-CLC

Điểm chuẩn: 18.00

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 16,00

Tài chính

Mã ngành: 7340201-CLC

Điểm chuẩn: 18,00

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị marketing

Mã ngành: 7340101-CLC

Điểm chuẩn: 18.00

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 16,00

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm chuẩn: 16,00

Kinh tế phân phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 16,00

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm chuẩn: 16.00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị du lịch và hotel

Mã ngành: 7810103-CLC

Điểm chuẩn: 18,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 16.50

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 16,00

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - ĐH Thái nguyên do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhập.