Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học Nông lâm tp.hcm đã bao gồm thức chào làng điểm trúng tuyển NV1 hệ đh chính quy năm 2017.


Điểm chuẩn chỉnh ĐH Nông lâm tp.hcm năm 2017

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ đúng theo môn xét tuyển

Điểm chuẩn

NLS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS

1

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

52140215

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

19.25

2

Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

Tổ thích hợp 1: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ thích hợp 2: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh

22.75

3

Kinh tế

52310101

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.25

4

Bản đồ gia dụng học

52310502

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

23.50

5

Quản trị kinh doanh

52340101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

 Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

21.50

6

Kế toán

52340301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

21.50

7

Công nghệ sinh học

52420201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

23.75

8

Khoa học môi trường

52440301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.25

9

Công nghệ thông tin

52480201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

21.00

10

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

11

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

52510203

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

21.25

12

Công nghệ nghệ thuật ô tô

52510205

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

22.25

13

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

52510206

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.50

14

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

52510401

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

22.50

15

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và

 tự cồn hóa

52520216

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

16

Kỹ thuật môi trường

52520320

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

17

Công nghệ thực phẩm

52540102

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ Anh

23.00

18

Công nghệ chế biến

thủy sản

52540105

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

21.00

19

Công nghệ chế biến

lâm sản

52540301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

17.00

20

Chăn nuôi

52620105

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

20.25

21

Nông học

52620109

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

22

Bảo vệ thực vật

52620112

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

23

Công nghệ rau trái cây và cảnh quan

52620113

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh

18.25

24

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

19.00

25

Phát triển nông thôn

52620116

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

18.00

26

Lâm nghiệp

52620201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ Anh

17.00

27

Quản lý khoáng sản rừng

52620211

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

17.00

28

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.50

29

Thú y

52640101

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

23.75

30

Quản lý tài nguyên và

môi trường

52850101

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh

18.75

31

Quản lý khu đất đai

52850103

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.00

 

Chương trình tiên tiến

 

1

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

2

Thú y

52640101

(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

23.75

 

Chương trình đào tạo unique cao

 

1

Quản trị kinh doanh

52340101

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

 Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

18.00

2

Công nghệ sinh học

52420201

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Lý, giờ Anh

20.50

3

Công nghệ kỹ thuật

 cơ khí

52510201

(CLC)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

18.00

4

Kỹ thuật môi trường

52520320

(CLC)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

23.50

5

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

20.00

Chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế (Chi máu xem tại www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn)

ngôi trường ĐH Nông lâm tp hcm đã công bố điểm chuẩn đại học tập 2017. Ngành tất cả điểm chuẩn cao nhất 23,75 điểm.

*
-Trường ĐH Nông lâm tp hcm đã ra mắt điểm chuẩn đại học 2017. Cơ sở chính tại tp.hcm có điểm chuẩn chỉnh khá cao.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm tphcm 2017Xem thêm: Các Dạng Hệ Phương Trình Thi Đại Học, Các Câu Hệ Phương Trình Trong Đề Thi Đại Học

Điểm chuẩn cao nhất là 23,75 điểm.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khoanh vùng (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng người dùng (nếu có).

Đối cùng với ngành ngữ điệu Anh, nôn đó là Tiếng Anh (nhân hệ số2), điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn được quy về thang điểm 30 giành cho tổ hợp môn xéttuyển. Điểm được thiết kế tròn cho 0.25 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ đúng theo môn xét tuyển

Điểm chuẩn

NLS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã ngôi trường NLS

1

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

52140215

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

19.25

2

Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

Tổ thích hợp 1: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

Tổ phù hợp 2: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh

22.75

3

Kinh tế

52310101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

20.25

4

Bản đồ dùng học

52310502

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

23.50

5

Quản trị tởm doanh

52340101

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

21.50

6

Kế toán

52340301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

21.50

7

Công nghệ sinh học

52420201

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

23.75

8

Khoa học môi trường

52440301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

18.25

9

Công nghệ thông tin

52480201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

21.00

10

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

11

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

52510203

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

21.25

12

Công nghệ chuyên môn ô tô

52510205

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

22.25

13

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

52510206

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.50

14

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

52510401

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

22.50

15

Kỹ thuật tinh chỉnh và

tự rượu cồn hóa

52520216

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

16

Kỹ thuật môi trường

52520320

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

17

Công nghệ thực phẩm

52540102

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ Anh

23.00

18

Công nghệ bào chế

thủy sản

52540105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

19

Công nghệ chế tao

lâm sản

52540301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

17.00

20

Chăn nuôi

52620105

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.25

21

Nông học

52620109

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

22

Bảo vệ thực vật

52620112

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

23

Công nghệ rau trái cây và cảnh quan

52620113

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.25

24

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

19.00

25

Phát triển nông thôn

52620116

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

18.00

26

Lâm nghiệp

52620201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

17.00

27

Quản lý khoáng sản rừng

52620211

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

17.00

28

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.50

29

Thú y

52640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

23.75

30

Quản lý tài nguyên và

môi trường

52850101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

18.75

31

Quản lý khu đất đai

52850103

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.00

Chương trình tiên tiến

1

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

2

Thú y

52640101

(CTTT)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

23.75

Chương trình đào tạo quality cao

1

Quản trị ghê doanh

52340101

(CLC)

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

18.00

2

Công nghệ sinh học

52420201

(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Lý, tiếng Anh

20.50

3

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

(CLC)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

18.00

4

Kỹ thuật môi trường

52520320

(CLC)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

23.50

5

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

20.00

Chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân quốc tế (Chi máu xem tại www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn)