Trường Đại học giao thông vận tải Vận tải chào làng điểm chuẩn năm 2019, theo đó những ngành huấn luyện và giảng dạy cả trường ở cả hai các đại lý từ 14,5 đến 21,5 điểm, cao hơn năm ngoái 0,5-2 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh giao thông vận tải 2019

Ngành technology thông tin đứng đầu hai năm liền cùng với 21,5 điểm năm 2019 và 19,65 năm 2018.

Ngành chuyên môn xây dựng công trình thủy tất cả điểm chuẩn thấp tốt nhất 14,5, cao hơn năm kia 0,5 điểm. Cả nhị ngành này gần như thuộc cơ sở đào tạo tại thành phố hà nội của Đại học giao thông Vận tải.

Cụ thể, Điểm chuẩn 2019 của trường Đại học giao thông vận tải Vận tải như sau:

STT

Ngành/ team ngành

Tổ đúng theo xét tuyển

Điểm trúng tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẠI (Trụ sở thiết yếu tại Hà Nội)

1

Ngành quản trị marketing (gồm 4 chuyên ngành: quản ngại trị công ty lớn xây dựng, quản ngại trị công ty Bưu chủ yếu - Viễn thông, quản lí trị kinh doanh giao thông vận tại, quản lí trị Logistics)A00, A01, D01, D07

20,45

2

Ngành kế toán tài chính (chuyên ngành kế toán tổng hợp)A00, A01, D01, D07

20,35

3

Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế Bưu bao gồm - Viễn thông)A00, A01, D01, D07

18,95

4

Ngành khai thác vận cài (gồm 5 chuyên ngành: khai thác vận tải đường sắt đô thị, khai quật vận download đa phương thức, vận tải - thương mại quốc tế, quy hướng và thống trị GTVT đô thị, Logistics)A00, A01, D01, D07

19,1

5

Ngành kinh tế vận mua (gồm 3 siêng ngành: kinh tế vận thiết lập ô tô, tài chính vận download dường sắt, kinh tế tài chính vận tải và du lịch)A00, A01, D01, D07

15,65

6

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng)A00, A01, D07

14,8

7

Ngành technology thông tinA00, A01, D07

21,5

8

Ngành technology kỹ thuật giao thông vận tải (chuyên ngành Kỹ thuật bình yên giao thông)A00, A01, D01, D07

14,6

9

Ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông)A00, B00, D01, D07

14,65

10

Ngành nghệ thuật cơ khí (gồm 2 chăm ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, tự động hóa hóa thi công cơ khí)A00, A01, D01, D07

19,7

11

Ngành kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)A00, A01, D01, D07

19,95

12

Ngành chuyên môn nhiệt (gồm 2 chăm ngành: chuyên môn nhiệt lạnh, Điều hòa ko khí và thông gió công trình xây dựng xây dựng)A00, A01, D01, D07

16,65

13

Chuyên ngành máy xây dựngA00, A01, D01, D07

14,65

14

Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng ước đường, Cơ khí giao thông vận tải công chính, chuyên môn máy động lực, Đầu đồ vật - Toa xe, Tàu điện - Metro)A00, A01, D01, D07

14,6

15

Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô)A00, A01, D01, D07

20,95

16

Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp với giao thông, hệ thống điện giao thông và công nghiệp)A00, A01, D07

16,3

17

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyen ngành: Kỹ thuật điện tử cùng tin học tập công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thôn, kỹ thuật viễn thông)A00, A01, D07

18,45

18

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (gồm 2 siêng ngành: Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa giao thông, tự động hóa)A00, A01, D07

20,95

19

Ngành Kỹ thuật tạo ra (gồm 4 chuyen ngành: Xây dựng gia dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, nghệ thuật hạ tầng đô thị, vật tư và công nghệ xây dựng)A00, A01, D01, D07

15,05

20

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình thủyA00, A01, D01, D07

14,5

21

Ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chuyên ngành cầu đường giao thông bộ)A00, A01, D01, D07

15

22

Ngành nghệ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm siêng ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ)A00, A01, D01, D07

15

23

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm chăm ngành: cầu hầm, Đường hầm cùng metro)A00, A01, D01, D07

14,55

24

Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm siêng ngành: Đường sắt, cầu đường sắt, Đường fe đô thị)A00, A01, D01, D07

14,93

25

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm siêng ngành: Đường ô tô - sảnh bay, mong - Đường ô-tô - sảnh bayA00, A01, D01, D07

14,65

26

Ngành Kỹ thuật với xây dựng công trình giao thông (Nhóm siêng ngành: dự án công trình giao thông đô thị, công trình xây dựng giao thông công chính)A00, A01, D01, D07

14,6

27

Ngành Kỹ thuật và xây dựng dự án công trình giao thông ( Nhóm chuyên ngành: tự động hóa hóa xây dựng cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, chuyên môn GIS và trắc địa công trình)A00, A01, D01, D07

14,7

28

Ngành kinh tế tài chính xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: gớm tế quản lý khai thác cầu đường, kinh tế tài chính xây dựng dự án công trình giao thông)A00, A01, D01, D07

15,25

29

Ngành làm chủ xây dựngA00, A01, D01, D07

15

30

Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình rất tốt Cầu - Đường bộ Việt - Pháp)A00, A01, D01, D03

14,55

31

Ngành Kỹ thuật với xây dựng công trình giao thông (Chương trình rất chất lượng Cầu - Đường bộ Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

14,6

32

Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật)A00, A01, D01, D07

15,45

33

Ngành Kỹ thuật chế tạo (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)A00, A01, D01, D07

14,65

34

Ngành Kỹ thuật phát hành (Chương trình rất tốt Vật liệu và công nghệ Xây dựng Việt - Pháp)A00, A01, D01, D03

15,25

35

Ngành tài chính xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dưng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

14,9

36

Ngành kế toán tài chính (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng hợp Việt - Anh)A00, A01, D01, D07

17,35

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP HCM

1

Nhóm ngành: kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành sản phẩm xây dựng), kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử)A00, A01, D01, D07

17,45

2

Ngành nghệ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô)A00, A01, D01, D07

19,95

3

Ngành Kỹ thuật điện (chuyên nganh Trang bị điện trong Công nghiệp với Giao thông)A00, A01, D01, D07

17,15

4

Ngành Kỹ thuật điện tử -Viễn thông (Gồm 2 chuyên ngành: chuyên môn viễn thông, Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng tin học tập công nghiệp)A00, A01, D01, D07

15

5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: auto hóa, khối hệ thống giao thông lý tưởng - ITS)A00, A01, D01, D07

17,3

6

Ngành technology thông tinA00, A01, D01, D07

18,25

7

Ngành kế toán tài chính (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp)A00, A01, D01, D07

18,7

8

Ngành tài chính (chuyên ngành kinh tế tài chính bưu chính viễn thông)A00, A01, D01, D07

17,5

9

Ngành kinh tế vận cài đặt (chuyên ngành kinh tế tài chính vận mua và du lịch)A00, A01, D01, D07

19,85

10

Ngành kinh tế xây dựng (gồm 2 siêng ngành: kinh tế tài chính xây dựng công trình giao thông, kinh tế quản lý khai thác ước đường)A00, A01, D01, D07

16,95

11

Ngành nghệ thuật xây dưng (gồm 2 siêng ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị)A00, A01, D01, D07

16

12

Ngành cai quản trị sale (chuyên ngành cai quản trị kinh doanh giao thông vận tải)A00, A01, D01, D07

18

13

Ngành khai quật vận thiết lập (gồm 2 chăm ngành: quy hướng và thống trị GTVT đô thị, Logistics)A00, A01, D01, D07

20,8

Năm 2019, Đại học giao thông vận tải Vận tải lấy tiêu chí 19.630 cho cả hai cơ sở huấn luyện và đào tạo tại thủ đô và TP HCM.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm ba môn trong tổ hợp và điểm ưu tiên (nếu có). Đối cùng với thí sinh tất cả tổng điểm bởi nhau, trường vẫn ưu tiên người có điểm toán cao hơn, tiếp nối xét mang lại thứ từ bỏ nguyện vọng.

Xem thêm: Bằng Đại Học Hệ Vừa Học Vừa Làm, Vừa Học, Có Nên Học Bằng Vừa Làm Vừa Học

Hy vọng thông tin về Điểm chuẩn chỉnh của Đại học giao thông vận tải Vận tải 2019 ở bên trên giúp các em thí sinh có thêm thông tin tham khảo và lựa chọn ngành học, trường học tương xứng với bản thân. Chúc những em thí sinh những thành công.