Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Sư Phạm Đà Nẵng thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào những ngành đạo chế tạo ra hệ đại học chính quy của Trường. Cụ thể mức điểm chuẩn chỉnh từng ngành thí sinh với phụ huynh ân cần theo dõi tại đây
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh sư phạm đà nẵng

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm - Đại học tập Đà Nẵng tiên tiến nhất chính thức được công bố. Điểm chuẩn cụ thể cụ thể sẽ tương xứng với từng ngành.Sau trên đây là cụ thể về điểm chuẩn tại Đại học Sư Phạm Đà Nẵng:

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 19.4

Ngành Sư phạm đồ lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 24.15

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19.25

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25.75

Ngành Sư phạm định kỳ sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành giáo dục đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 24.8

Ngành giáo dục chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 23

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.35

Ngành Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành: 7140221

Điểm chuẩn: 20.16

Ngành Sư phạm kỹ thuật tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm chuẩn: 21

Ngành Sư phạm lịch sử hào hùng – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm chuẩn: 23.25

Ngành giáo dục và đào tạo công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm chuẩn: 22.75

Ngành Sư phạm Tin học tập và technology Tiểu học

Mã ngành: 7140250

Điểm chuẩn: 22.75

Ngành giáo dục thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 21.94

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 16.85

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm chuẩn: 16

Ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 22.3

Ngành Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 20

Ngành lịch sử dân tộc (Chuyên ngành quan hệ tình dục quốc tế)

Mã ngành: 7220310

Điểm chuẩn: 15.5

Ngành Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

Mã ngành: 7310501

Điểm chuẩn: 20.5

Ngành nước ta học(Chuyên ngành văn hóa du lịch)

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 18.75

Ngành văn hóa truyền thống học

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15.25

Ngành tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 21.5

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 20.75

Ngành Báo chí

Mã ngành: 7320101

Điểm chuẩn: 24.15

Ngành thống trị tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.85

Ngành báo chí truyền thông (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7320101CLC

Điểm chuẩn: 24.15

Ngành technology thông tin (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7480201CLC

Điểm chuẩn: 22.35

Ngành vn học (Chuyên ngành văn hóa du lịch) (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7220113CLC

Điểm chuẩn: 19

Ngành tâm lý học (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7310401CLC

Điểm chuẩn: 21.5

Ngành hóa học (Chuyên ngành Hóa dược)

Mã ngành: 7440112CLC

Điểm chuẩn: 16

Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm Đã Nẵng Xét Theo học Bạ 2022

Giáo dục đái học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Giáo dục Công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.5

Giáo dục chủ yếu trị

Mã ngành: 7140205

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.75

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Sư phạm đồ vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.75

Sư phạm Hoá học

Mã ngành: 7140212

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.25

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.75

Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Sư phạm công nghệ tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Sư phạm Tin học và công nghệ Tiểu học

Mã ngành: 7140250

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế)

Mã ngành: 7229010

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16

Văn hoá học

Mã ngành: 7229040

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Tâm lý học tập - chất lượng cao

Mã ngành: 7310401CLC

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.75

Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch)

Mã ngành: 7310501

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa du lịch)

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.25

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du ngoạn - quality cao)

Mã ngành: 7310630CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.5

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.25

Báo chí - quality cao

Mã ngành: 7320101CLC

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Hóa học, gồm các chăm ngành: 1.

Xem thêm: Top 10 Trường Đại Học Dân Lập Tại Tp, Đại Học Tư Thục

Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.75

Công nghệ tin tức - chất lượng cao

Mã ngành: 7480201CLC

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành: 7520401

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 17

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 16


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học tập Sư Phạm Đà Nẵng bên trên đây các bạn thí sinh gồm thể update ngay trên đây.