Trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế thành phố hải dương chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học xét theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Kỹ thuật Y tế hải dương năm 2022

Đã update điểm trúng tuyển chấp nhận năm 2022!!


Điểm sàn HMTU

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật Y tế thành phố hải dương năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn
Y khoa
Điều dưỡng
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Kỹ thuật hình hình ảnh y học
Kỹ thuật phục sinh chức năng

Điểm chuẩn HMTU 2022

1/ Điểm chuẩn xét học tập bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ ngôi trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế hải dương năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn HB
Y khoa
Kỹ thuật Xét nghiệm y học
Kỹ thuật Hình hình ảnh y học
Kỹ thuật phục hồi chức năng21
Điều dưỡng21

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế thành phố hải dương xét theo hiệu quả thi review năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
Y khoa120
Kỹ thuật Xét nghiệm y học100
Kỹ thuật Hình hình ảnh y học100
Kỹ thuật phục hồi chức năng100
Điều dưỡng100

3/ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm giờ Anh

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Kỹ thuật Y tế hải dương xét theo điểm giờ đồng hồ Anh như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn chỉnh Tiếng Anh
Y khoa7.0
Kỹ thuật Xét nghiệm y học6.0
Kỹ thuật Hình hình ảnh y học6.0
Kỹ thuật phục sinh chức năng6.0
Điều dưỡng6.0

4/ Điểm chuẩn chỉnh xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Kỹ thuật Y tế hải dương xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Y khoa25.4
Kỹ thuật Xét nghiệm y học22
Kỹ thuật Hình hình ảnh y học21
Kỹ thuật hồi phục chức năng19
Điều dưỡng19

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Y khoa26.1
Kỹ thuật Xét nghiệm y học23.9
Kỹ thuật Hình hình ảnh y học22.6
Kỹ thuật hồi phục chức năng21.5
Điều dưỡng21.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế hải dương các năm ngoái dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Y khoa23.2526.1
Điều chăm sóc A1819
Điều chăm sóc B1819
Kỹ thuật xét nghiệm y học A19.3521.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học B19.3521.5
Kỹ thuật hình hình ảnh y học A1819
Kỹ thuật hình ảnh y học B1819
Kỹ thuật phục hồi tác dụng A1819
Kỹ thuật phục hồi công dụng B1819