Giáo trình Pháp luật đại cương PDF – Chủ biên: Ts. Nguyễn Toàn Hợp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

*
Hình minh họa. Giáo trình Pháp luật đại cương PDF

MỤC LỤC: Giáo trình Pháp luật đại cương

MỤC LỤCTRANG
Lời nói đầu3
Mục lục5
Chương I. Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước15
I. Bản chất nhà nước, kiểu nhà nước và hình thức nhà nước15
II. Bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam25
III. Bộ máy Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam33
IV. Hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam55
V. Vấn đề hoàn thiện nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam60
Chương II. Pháp luật – Công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội63
I. Bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật63
II. Quy phạm pháp luật74
III. Quan hệ pháp luật80
IV. Ý thức pháp luật86
V. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý88
VI. Pháp chế Xã hội chủ nghĩa92
Chương III. Hình thức pháp luật97
I. Khái nhiệm và phân loại hình thức pháp luật97
II. Văn bản quy phạm pháp luật – Hình thức pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam105
III. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật117
IV. Điều ước quốc tế124
V. Hệ thống hóa pháp luật135
Chương IV. Hệ thống pháp luật138
I. Hệ thống pháp luật và ngành luật138
II. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật của nhà nước ta141
III. Hệ tống pháp luật pháp quốc tế159
IV. Hệ thống hoa học pháp lý (Hệ thống luật học)165
Chương V. Luật Hành chính Việt Nam168
I. Khái niệm chung về luật hành chính168
II. Cơ quan hành chính nhà nươc175
III. Văn bản hành chính nhà nước184
IV. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức185
V. Quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch189
VI. Trách nhiệm hành chính194
VII. Chế độ giải quyết khiếu nại, tố cáo202
VIII. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính205
Chương VI. Luật Dân sự Việt Nam215
I. Khái niệm chung về luật Dân sự215
II. Quyền sở hữu tài sản226
III. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự231
IV. Trách nhiệm dân sự242
V. Thừa kế247
VI. Quyền sở hữu trí tuệ253
VII. Những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự262
Chương VII. Luật hình sự Việt Nam274
I. Khái niệm chung về luật hình sự274
II. Tội phạm283
III. Hình phạt295
IV.


Bạn đang xem: Giáo trình pháp luật đại cương bộ giáo dục và đào tạo


Xem thêm: Điểm Sàn Đại Học Tôn Đức Thắng 2018, Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2018

Phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự
308
V. Quá trình giải quyết các vụ án hình sự (tố tụng hình sự)312

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Pháp luật đại cương Phiên bản 1: Tải ngayTải Ebook Giáo trình Pháp luật đại cương Phiên bản 2: Tải ngayTải Ebook Giáo trình Pháp luật đại cương Phiên bản 3: Tải ngay