Cùng thông thường tay chia sẻ với phụ huynh vượt qua đại dịch Trường trung học cơ sở – trung học phổ thông Ban Mai dành tặng kèm Quý cha mẹ và các con cơ chế BMSERS Đồng hành với đa số