Học tổn phí Trường Đại học tập Quốc Tế tp.hcm với Mã trường là (QSQ) thừa nhận Mức ngân sách học phí Sẽ Là không giống nhau Theo Mã Ngành chi tiết Tại Đây


Học phí Đại học thế giới TP.HCM có sự chuyển đổi tuỳ theo các mã ngành đào tạo của trường Đại học tập Quốc Tế thành phố hồ chí minh thông tin được update liên tục với mức học phí mới nhất hiện tại như sau:

Học chi phí Đại học tập Quốc Tế tp.hcm 2021

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Học phí: 50 triệu/năm.

Bạn đang xem: Đại học quốc tế tphcm học phí

Số tín chỉ:

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Khoa học thứ tính

Mã ngành: 7480101

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Khoa học Dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 7420201

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: 7520301

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Mã ngành: 7520207

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Y Sinh

Mã ngành: 7520212

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 7580201

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 7580302

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật không gian

Mã ngành: 7520121

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7520320

Học phí: 50 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_UN

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_UN

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201_UN

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207_UN

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 7540101_UN

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_WE2

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_WE

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207_WE

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 7420201_WE2

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE2

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_AU

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101_NS

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật đồ vật tính

Mã ngành: 7480106_SB

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Mã ngành: 7520118_SB

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành: 7520207_SB

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_UH

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_WE4

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE4

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Sinh học triết lý Y sinh

Mã ngành: 7420201_WE4

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_WE4

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE3

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK2

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK3

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK25

Học phí: 50 – 77 triệu/năm.

Xem thêm: Top 20 Điểm Chuẩn Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội, 2019 Mới Nhất 2022

Số tín chỉ:

Lời kết: Trên đây là thông tin về mức học phí đại học Quốc tế TP.HCM bởi kênh tuyển sinh 24h,vn cập nhật mới nhất.