*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên lai thu chi phí theo đưa ra quyết định Thông bốn 200 và 133,là giấy biên nhận của chúng ta hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của fan nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp chi phí vào quỹ, đồng thời để tín đồ nộp giao dịch thanh toán với ban ngành hoặc lưu giữ quỹ.

Bạn đang xem: Biên lai thu tiền học phí word

1. Chủng loại Biên lai thu chi phí theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. Tháng….. Năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ với tên người nộp:.........................................................................

Nội dung thu:............................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):................................

........................................................................................................

Người nộp tiền(Ký, họ tên)

Người thu tiền(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu mã Biên lai thu tiền theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu mã Biên lai thu chi phí theo Thông tứ 200:Tải chủng loại Biên lai thu tiền theo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không download về được thì có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail làm việc phần comment bên dưới

Bước 2: giữ hộ yêu cầu vào mail:caodangngheqn.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN

Biên lai thu tiền yêu cầu đóng thành quyển, đề nghị ghi rõ tên đối chọi vị, showroom của đơn vị chức năng thu tiền và đóng dấu 1-1 vị, đề xuất đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển đề xuất ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền thường xuyên trong 1 quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ cửa hàng của fan nộp tiền.

- loại “Nội dung thu” ghi rõ câu chữ thu tiền.

- cái “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số chi phí nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bằng séc đề xuất ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành với họ tên người tiêu dùng séc.

Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy carbon viết một lần).

Sau khi thu tiền, tín đồ thu chi phí và bạn nộp tiền cùng cam kết và ghi rõ bọn họ tên để xác thực số tiền sẽ thu, vẫn nộp. Ký hoàn thành người thu tiền lưu lại 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, bạn được đơn vị chức năng giao trọng trách thu chi phí phải căn cứ vào bạn dạng biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải tạo lập Bảng kê thu séc riêng) cùng nộp mang lại kế toán để kế toán lập phiếu thu làm giấy tờ thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, bạn thu tiền đề xuất nộp quỹ ngày đó.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính Các Năm Qua, Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính

Biên lai thu chi phí áp dụng trong các trường vừa lòng thu chi phí phạt, lệ phí, ngoài lao lý phí, lệ phí... Và các trường hợp khách hàng nộp séc giao dịch với các khoản nợ.