Thông tin tuyển chọn sinh: https://caodangngheqn.edu.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-tay-nguyen-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa technology Thông Tin - ngôi trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Thành Phố hồ nước Chí Minh