Câu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11

caodangngheqn.edu.vn mời các bạn học sinh xem thêm tài liệu 100 bài tập hóa cơ học có lời giải chi tiết, chắc chắn qua cỗ tài liệu chúng ta học sinh đã rèn luyện giải bài xích tập chất hóa học 11 cấp tốc và đúng đắn hơn. Mời chúng ta và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hóa hữu cơ đại học

100 bài xích tập hóa hữu cơ bao gồm lời giải cụ thể vừa được caodangngheqn.edu.vn sưu tập và xin gửi đến bạn đọc thuộc tham khảo. Nội dung bài viết dưới đây được tổng vừa lòng lại 100 bài bác tập chất hóa học hữu cơ lớp 11 và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

100 bài xích tập hóa cơ học lớp 11

Chi tiết bài bác tập hóa hữu cơ lớp 11


Câu 1: chia 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần.

Phần 1: Tác dụng với mãng cầu dư thu được 0,448 lít H2 đktc.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp NaOH 0,2M đun nóng

Phần 3: (phần 3 cùng 2 có khối lượng bằng nhau) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít khí cất cánh ra(đktc). Khối lượng C2H5OH vào phần 1 có giá trị gần nhất với

A. 0,48

B. 0,67

C. 0,55

D. 0,74

Tỉ lệ khối lượng ancol vào phần 1: cả 3 phần tỉ lệ thành phần với số mol axit vào phần 1: cả 3 phần.

Câu 2: X là một peptit mạch hở bao gồm 16 đôi mắt xích (được tạo từ các a-amino axit no, hở, có một nhóm -NH2 và 1 đội –COOH). Để đốt cháy m gam X yêu cầu dùng 45,696 lít O2. Nếu rước m gam X cho chức năng với lượng đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn trọng thì thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol ko khí, toàn thể khí sau phản nghịch ứng cháy được dừng tụ khá nước thì sót lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết những phản ứng xẩy ra trả toàn, những khí đo làm việc đktc, trong bầu không khí có 1/5 thể tích O2 sót lại là N2. Giá bán trị sớm nhất của m là?


A. 42,5

B. 43,0

C. 43,5

D. 44,0

X: CnH2n-14N16O17

*

Câu 3: X,Y là 2 peptit mạch hở gần như được sản xuất bởi các amino axit no, 1 team -NH2 (MXY). Đun nóng tất cả hổn hợp A chứa X,Y bằng lượng NaOH vừa đủ, chiếm được 25,99 gam hỗn hợp 3 muối hạt (trong đó muối Natri của axit glutamic chỉ chiếm 51,44% về nhân tố khối lượng) cùng 0,12 mol H2O. Biết tổng số link peptit vào X,Y là 6. Phần trăm trọng lượng Y trong hỗn hợp A gần với mức giá trị làm sao sau đây?

A.46%

B.54%

C.42%

D.58%

Hướng dẫn giải

Glu-Na = 0,07 mol; CnH2nO2 = 12,62 gam, số mol peptit = 0,12 - 0,07 = 0,05 mol

0,05. (MA + MB + 44) = 12,62 => MA + MB = 208,4 => không tìm kiếm được A, B

=> GluAaBb (0,03), Glu2AcBd (0,02) (a, b, c, d là những số nguyên dương; a + b + c + d = 5)

a + b = 2 => c + d = 2

=> GluAB (0,03 mol); Glu2AB2 (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75, MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100: (0,02.475 + 0,03.275) = 53,521

a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2(0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75; MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100:(0,02.475+0,03.275) = 53,521


a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2 (0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,08 MB = 12,62 - 0,15.22 = 9,32 => không kiếm được MA.MB

Câu 4: các thành phần hỗn hợp E chứa bố peptit X, Y, Z (Mxyz) hồ hết mạch hở, bao gồm tổng số link peptit là 13. Trong những phân tử X, Y, Z đều sở hữu số nguyên tử oxi không nhỏ dại hơn 6. Đốt cháy hết 32,052 gam E buộc phải dùng 2,061 mol O2 thành phầm cháy tất cả CO2, H2O, N2. Trường hợp thủy phân hoàn toàn 0.35 mol E bắt buộc dùng dung dịch cất 82,0 gam NaOH, chiếm được dung dịch chứa muối của glyxin cùng valin. Biết rằng trong E số mol của X bé dại hơn số mol của Y. Phần trăm khối lượng của Y tất cả trong các thành phần hỗn hợp E là:

A. 3.62%

B. 4.31%

C. 2.68%

D. 6.46%

Hướng dẫn giải 

2,05:0,35 = 41 : 7 = 5,857142

GlyxVal41/7-x

*

=> Số mol hỗn hợp = 0,056 mol; số Ctb = 769/28 = 27,46428571

=> X: pentapeptit; Y là pentapeptit; Z: Val6 (0,048 mol)

Số CtbX, Y = 12,25

=> X: Gly5 (a mol 12,25 Y: Gly4Val (0,006) => %Y = 6,4582

Câu 5: các thành phần hỗn hợp E chứa bố peptit mạch hở, đều được tạo vì chưng từ glyxin với valin. Đun nóng 37.98 gam tất cả hổn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được dung dịch đựng 40.74 gam muối hạt của glyxin với 16.68 gam muối hạt của valin. Hiểu được tổng số liên kết peptit của bố peptit có trong E là 10 và trong mỗi phân tử peptit gồm số nguyên tử oxi không nhỏ tuổi hơn 5. Phần trăm trọng lượng của peptit có cân nặng phân tử lớn nhất có trong các thành phần hỗn hợp E là:


A. 46.4%

B. 51.2%

C. 48.8%

D. 54.5%

Hướng dẫn giải 

15 = 4 + 4 + 5

Số mol mãng cầu - Gly = 0,42 mol; na - Val = 0,12 mol => Gly3,5xValx => 012:x.(298,5x+18) = 37,98 => x = 1

Số Ctb = 12; Số chỉ peptit trung bình = 4,5; số mol E = 0,12

=> X: Gly3Val; Y:Gly3Val (X, Y là 2 đồng phân); Z: Gly4Val (0,06 mol)

%Z = 0,06.345.100:37,98 = 54,50236

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có anđehit malonic, anđehit acrylic và 1 este đối kháng chức, mạch hở nên 2128 ml O2 (đktc) với thu được năm nhâm thìn ml (đktc) CO2 cùng 1,08 gam H2O. Mặt khác m gam X tác dụng đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 0,1M thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà chống hóa). đến Y tác dụng với AgNO3/NH3, khối lượng Ag buổi tối đa thu được.

Hướng dẫn giải 

*

=> 0,015x = 0,01125y => x = 3, y = 4

=> Este: HCOOCH=CH2 → HCOONa + CH3CHO

BTNT "O": 2a + b + 2.0,015 + 2.0,095 = 0,09.2 + 0,06 => 2a + b = 0,02 mol

Mặt khác: 2a + 2b = 0,06 - 0,0075y = 0,03

=> a = 0,005, b = 0,01

nAg = 4a + 2b + 2.0,015 + 2.0,015 = 0,1 mol

mAg = 10,8 gam

Câu tương tự: 

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và một este đơn chức mạch hở nên 6451,2 ml O2 (đktc) với thu được 551,04 ml CO2 và 3,672 gam H2O. Phương diện khác, m gam X tính năng vừa đầy đủ với 300 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà chống hóa). Mang lại Y tính năng với AgNO3 trong NH3, trọng lượng Ag về tối đa nhận được là:

A. 19,44 gam

B. 22,68 gam

C. 17,28 gam

D. 20,52 gam

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X có metyl propionat, metyl axetat và 2 hidocacbon mạch hở phải vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng tối đa là:

A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

Câu tương tự

1. Đốt cháy hoàn toàn 0,45 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả metyl propionat, metyl axetat với 2 hidrocacbon mạch hở nên vừa đủ 1,525 mol O2 tạo thành 1,05 mol H2O. Nếu đến 0,45 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 làm phản ứng là?


A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm etyl axetat, metyl propionat, metyl axetat, axit axetic với 2 hidrocacbon mạch hở toàn vẹn 2,9 mol O2 tạo nên 2,22 mol H2O. Nếu mang đến 0,75 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội nghịch ứng là?

A. 0,36

B. 0,32

C. 0,30

D. 0,40

(Mời chúng ta Tải File giúp xem nội dung bỏ ra tiết)


------------------------------------

Trên phía trên caodangngheqn.edu.vn đã ra mắt tới độc giả tài liệu: 100 bài bác tập hóa cơ học có lời giải chi tiết. Để có kết quả cao hơn trong học tập tập, caodangngheqn.edu.vn xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Thi thpt quốc gia môn Hóa học, thi thpt tổ quốc môn vật Lý nhưng mà caodangngheqn.edu.vn tổng hợp cùng đăng tải. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Xem thêm: Công Bố Đáp Án Bộ Giáo Dục 2018, Đáp Án Môn Gdcd 2018 Chính Thức Từ Bộ Giáo Dục


Để một thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo và học tập môn học THPT, caodangngheqn.edu.vn mời chúng ta truy cập team riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể update được phần lớn tài liệu new nhất.