caodangngheqn.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học kỹ thuật - Đại học Huế

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học khoa học - Đại học Huế để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học khoa học - Đại học Huế như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Hán Nôm

13,25

15,75

15

15,50

Triết học

14

16

15

15

Lịch sử

13,50

15

15

15,50

Ngôn ngữ học

13,25

15,75

Văn học

13,25

15,75

15

15,50

Xã hội học

13,25

15,75

15

15,50

Đông phương học

13

15

15,25

15,50

Báo chí

13,50

16

16,50

17

Công nghệ sinh học

14

15

16

16

Vật lý học

14

Hóa học

13,25

16

16

15

Khoa học tập môi trường

14

16

15,25

15

Toán học

14

Toán ứng dụng

-

15

16

Công nghệ thông tin

13,50

17

17

17

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

13

15

15,25

15

Kỹ thuật địa chất

14

15,5

15,25

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

-

15

Kiến trúc

15

15

16,50

16

Công tác làng mạc hội

13,25

16

15

15,50

Quản lý tài nguyên và môi trường

13

15,5

15,25

15

Toán gớm tế

13,25

16

Quản lý bên nước

13,25

16

15

15

Kỹ thuật sinh học

14

15

16

Kỹ thuật phần mềm (chương trình huấn luyện và giảng dạy theo vẻ ngoài đặc thù)

13

Công nghệ kỹ thuật hóa học

13,25

16

15

15

Kỹ thuật môi trường

14

16

15,25

Quy hoạch vùng và đô thị

15

15

Địa nghệ thuật xây dựng

13

15,5

15

Kỹ thuật phần mềm

16

16,50

16,50

Quản trị và phân tích dữ liệu

17

16

16

Quản lý an toàn, sức mạnh và môi trường

15

Truyền thông số

16,50

Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Trung để sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*