ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT nam giới CHÍNH THỨC hệ Đại học chính quy những ngành nguyện vọng 1 chấp thuận được bgh nhà ngôi trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.
Bạn đang xem: Đại học nông nghiệp điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp việt nam thông báo tới những thí sinh gia nhập thi thpt quốc gian và gồm nguyện vọng xét tuyển ước vọng vào trường học viện chuyên nghành nông nghiệp sẽ sở hữu mức điểm chuẩn chỉnh vào các ngành của hệ Đại học chủ yếu quy xác định như sau:

*

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp nước ta 2021 thiết yếu Thức

Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp vn Xét Theo Điểm Thi THPT non sông 2022

1. Chương trình huấn luyện và đào tạo tiêu chuẩn

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: HVN02

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08,D01

Bệnh học tập thủy sản

Mã ngành: HVN24

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07

Chăn nuôi

Mã ngành: HVN03

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D01, B00

Chăn nuôi thú y

Mã ngành: HVN03

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D01, B00

Công nghệ chuyên môn môi trường

Mã ngành: HVN16

Điểm chuẩn: 20.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D01, D07

Khoa học cây trồng

Mã ngành: HVN02

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08,D01

Khoa học đất

Mã ngành: HVN11

Điểm chuẩn: 23.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, B08, D07

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Tổ thích hợp xét tuyển:

Nông nghiệp technology cao

Mã ngành: HVN18

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D08, B01

Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: HVN24

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07

Phát triển nông thôn

Mã ngành: HVN13

Điểm chuẩn: 17

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Thú y

Mã ngành: HVN23

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Công nghệ sinh học

Mã ngành: HVN07

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, D00, B08, D01

Công nghệ thông tin

Mã ngành: HVN08

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A09, D01

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: HVN09

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A09, D01

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: HVN09

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, D01, B00, D07

Công nghệ và sale thực phẩm

Mã ngành: HVN09

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, D01, B00, D07

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: HVN04

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: HVN05

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: HVN05

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

Mã ngành:

Điểm chuẩn:

Tổ hợp xét tuyển:

Kỹ thuật điện

Mã ngành: HVN04

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Kỹ thuật khoáng sản nước

Mã ngành:

Điểm chuẩn:

Tổ vừa lòng xét tuyển:

Kinh tế

Mã ngành: HVN12

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ hợp xét tuyển: A00, C04, D01, D10

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: HVN12

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ hợp xét tuyển: A00, C04, D01, D10

Kế toán

Mã ngành: HVN10

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ thích hợp xét tuyển: Aa00, A09, C20, D10

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: HVN20

Điểm chuẩn: 16.5

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A09, C20, D10

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: HVN17

Điểm chuẩn: 18.0

Tổ phù hợp xét tuyển: D01, D07, D14, D15

Xã hội học

Mã ngành: HVN25

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01

Khoa học môi trường

Mã ngành: HVN15

Điểm chuẩn: 18.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07

Quản lý đất đai

Mã ngành: HVN19

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Mã ngành: HVN06

Điểm chuẩn: 15

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Kinh tế tài chính

Mã ngành: HVN12

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C04, D01, D10

Nông nghiệp

Mã ngành: HVN02

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08,D01

Phân bón và bồi bổ cây trồng

Mã ngành: HVN11

Điểm chuẩn: 20

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Quản lý khiếp tế

Mã ngành: HVN12

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, C04, D01, D10

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: HVN19

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Quản lý và cải cách và phát triển nguồn nhân lực

Mã ngành: HVN12

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ hòa hợp xét tuyển:

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

Mã ngành: HVN22

Điểm chuẩn: 19.0

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: HVN04

Điểm chuẩn: 16.0

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01

Mạng máy tính và truyền thông dự liệu

Mã ngành: HVN08

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A09, D01

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: HVN10

Điểm chuẩn: 17.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A09, C20, D10

Luật

Mã ngành: HVN14

Điểm chuẩn: 18.0

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: HVN16

Điểm chuẩn: 17

Tổ phù hợp xét tuyển:

Quản lý bất động sản

Mã ngành: HVN19

Điểm chuẩn: 15.0

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01

Thương mại điện tử

Mã ngành: HVN20

Điểm chuẩn: 16.5

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A09, C20, D10

Quản lý và phát triển du lịch

Mã ngành: HVN20

Điểm chuẩn: 16.5

Tổ hợp xét tuyển: A00, A09, C20, D10

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: HVN21

Điểm chuẩn: 21.0

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A09, C20, D10

Sư phạm công nghệ

Mã ngành: HVN22

Điểm chuẩn: 19.0

Tổ vừa lòng xét tuyển:

2. Lịch trình quốc tế

Quản trị sale nông nghiệp

Mã nhóm/ tên nhóm: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Kinh tế nông nghiệp

Mã nhóm/ thương hiệu nhóm: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Công nghệ sinh học

Mã nhóm/ tên nhóm: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Khoa học tập cây trồng

Mã nhóm/ tên nhóm: HVN01

Điểm chuẩn: 17

Kinh tế tài chính

Mã nhóm/ tên nhóm: HVN01

Điểm chuẩn: 17

3. Chương trình đào tạo và giảng dạy tiên tiến ( huấn luyện và đào tạo bằng giờ anh)

Khoa học tập cây trồng

Mã ngành: HVN01-TT

Điểm chuẩn: 17

Quản trị kinh doanh nông nghiệp & trồng trọt

Mã ngành: HVN01-TT

Điểm chuẩn: 17

4.

Xem thêm: Đại Học Harvard Gồm Những Ngành Nào ? Bang Nào? Đại Học Harvard

Lịch trình đào tạo chất lượng cao ( đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ anh)

Công nghệ sinh học

Mã ngành: HVN01- CLC

Điểm chuẩn: 17

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: HVN01- CLC

Điểm chuẩn: 17

Kinh tế tài chính

Mã ngành: HVN01- CLC

Điểm chuẩn: 17

5. Chương trình đào tạo kim chỉ nan nghề nghiệp (POHE)

Chăn nuôi

Mã ngành: HVN03

Điểm chuẩn: 18

Công nghệ rau củ quả và cảnh quan

Mã ngành: HVN06

Điểm chuẩn: 15

Nông nghiệp

Mã ngành: HVN02

Điểm chuẩn: 15

Phát triển nông thôn

Mã ngành: HVN13

Điểm chuẩn: 17

Công nghệ sinh học

Mã ngành: HVN07

Điểm chuẩn: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: HVN08

Điểm chuẩn: 16.5

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: HVN05

Điểm chuẩn: 16

Kế toán

Mã ngành: HVN10

Điểm chuẩn: 16

Sư phạm chuyên môn nông nghiệp

Mã ngành: HVN22

Điểm chuẩn: 19.0