Trường Đại học xây cất Hà Nội vừa chào làng phương án tuyển chọn sinh đại học dự kiến năm 2022.

Bạn đang xem: Đại học xây dựng tuyển sinh


GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1. Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo trường Đại học tập Xây dựng hà thành tuyển sinh vào năm 2022 dự loài kiến như sau:

1.1 Chỉ tiêu những ngành xét tuyển theo kết quả thi thpt năm 2022

Mã đk xét tuyển: XDA01Chỉ tiêu: 250Tổ thích hợp xét tuyển: V00, V02, V10
Mã đk xét tuyển: XDA02Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: V00, V02
Ngành loài kiến trúc (Chuyên ngành kiến trúc công nghệ)Mã đăng ký xét tuyển: XDA03Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V00, V02
Ngành loài kiến trúc (Chuyên ngành phong cách xây dựng cảnh quan)Mã đăng ký xét tuyển: XDA04Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: V00, V02, V06
Mã đăng ký xét tuyển: XDA05Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V00, V01, V02
Ngành quy hướng vùng và thành phố (Chuyên ngành quy hướng – con kiến trúc)Mã đk xét tuyển: XDA06Chỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V00, V01, V02
Mã đăng ký xét tuyển: XDA07Chỉ tiêu: 500Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D24, D29
Ngành Kỹ thuật xuất bản (Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật vào công trình)Mã đk xét tuyển: XDA08Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật gây ra (Chuyên ngành Tin học tập xây dựng)Mã đk xét tuyển: XDA09Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành chuyên môn xây dựngMã đk xét tuyển: XDA10Các chăm ngành:Địa Kỹ thuật công trình và chuyên môn địa môi trườngKỹ thuật Trắc địa cùng Địa tin họcKết cấu công trìnhCông nghệ chuyên môn xây dựngKỹ thuật công trình xây dựng thủyKỹ thuật dự án công trình năng lượngKỹ thuật công trình biểnChỉ tiêu: 140Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng ước đường)Mã đk xét tuyển: XDA11Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Chuyên ngành cung cấp thoát nước – môi trường thiên nhiên nước)Mã đk xét tuyển: XDA12Chỉ tiêu: 70Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã đk xét tuyển: XDA13Chỉ tiêu: 35Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07
Mã đk xét tuyển: XDA14Chỉ tiêu: 35Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07
Mã đăng ký xét tuyển: XDA15Chỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
Mã đk xét tuyển: XDA16Chỉ tiêu: 175Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Mã đk xét tuyển: XDA17Chỉ tiêu: 70Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành nghệ thuật cơ khíMã đăng ký xét tuyển: XDA18Chỉ tiêu: 35Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành thứ xây dựng)Mã đăng ký xét tuyển: XDA19Chỉ tiêu: 35Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D07
Mã đăng ký xét tuyển: XDA20Chỉ tiêu: 35Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành nghệ thuật cơ khí (chuyên ngành chuyên môn cơ điện)Mã đk xét tuyển: XDA21Chỉ tiêu: 35Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật ô tô)Mã đăng ký xét tuyển: XDA22Chỉ tiêu: 35Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Mã đk xét tuyển: XDA23Chỉ tiêu: 280Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Mã đăng ký xét tuyển: XDA24Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành quản lý xây dựng (Chuyên ngành kinh tế và thống trị bất cồn sản)Mã đăng ký xét tuyển: XDA25Chỉ tiêu: 35Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành cai quản xây dựng (Chuyên ngành cai quản hạ tầng, khu đất đai đô thị)Mã đk xét tuyển: XDA25Chỉ tiêu: 35Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứngMã đăng ký xét tuyển: XDA27Chỉ tiêu: 70Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật xây cất (Chương trình đào tạo và huấn luyện liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)Mã đk xét tuyển: XDA28Chỉ tiêu: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)Mã đk xét tuyển: XDA29Chỉ tiêu: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D07

1.2 các ngành xét tuyển chọn theo kết quả thi reviews tư duy vì Đại học Bách khoa thủ đô hà nội tổ chức

Ngành Kỹ thuật xuất bản (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp)Mã đk xét tuyển: XBK01Chỉ tiêu: 200Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật vào công trình)Mã đk xét tuyển: XBK02Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)Mã đk xét tuyển: XBK03Chỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành Kỹ thuật desgin (8 chăm ngành)Mã đk xét tuyển: XBK04Các chuyên ngành:Địa kỹ thuật công trình xây dựng và chuyên môn địa môi trườngKỹ thuật trắc địa và Địa tin họcKết cấu công trìnhCông nghệ chuyên môn xây dựngKỹ thuật dự án công trình thủyKỹ thuật công trình xây dựng năng lượngKỹ thuật công trình biểnKỹ thuật cơ sở hạ tầngChỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (CN Xây dựng ước đường)Mã đăng ký xét tuyển: XBK05Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nước (CN kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước)Mã đk xét tuyển: XBK06Chỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành nghệ thuật môi trườngMã đăng ký xét tuyển: XBK07Chỉ tiêu: 15Tổ hòa hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành Kỹ thuật đồ gia dụng liệuMã đk xét tuyển: XBK08Chỉ tiêu: 15Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành technology kỹ thuật vật liệu xây dựngMã đăng ký xét tuyển: XBK09Chỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: K00, K01
Ngành technology thông tinMã đăng ký xét tuyển: XBK10Chỉ tiêu: 75Tổ đúng theo xét tuyển: K00, K01
Ngành công nghệ máy tínhMã đăng ký xét tuyển: XBK11Chỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành kỹ thuật cơ khíMã đk xét tuyển: XBK12Chỉ tiêu: 15Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành kỹ thuật cơ khí (CN trang bị xây dựng)Mã đk xét tuyển: XBK13Chỉ tiêu: 15Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành nghệ thuật cơ khí (CN Cơ giới hóa xây dựng)Mã đăng ký xét tuyển: XBK14Chỉ tiêu: 15Tổ hòa hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành nghệ thuật cơ khí (CN nghệ thuật cơ điện)Mã đk xét tuyển: XBK15Chỉ tiêu: 15Tổ phù hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành chuyên môn cơ khí (CN chuyên môn ô tô)Mã đăng ký xét tuyển: XBK16Chỉ tiêu: 15Tổ phù hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành kinh tế xây dựngMã đk xét tuyển: XBK17Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành quản lý xây dựng (CN kinh tế và quản lý đô thị)Mã đk xét tuyển: XBK18Chỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: K00, K01
Ngành quản lý xây dựng (CN kinh tế và cai quản bất động sản)Mã đk xét tuyển: XBK19Chỉ tiêu: 15Tổ đúng theo xét tuyển: K00, K01
Ngành làm chủ xây dựng (CN thống trị hạ tầng, khu đất đai đô thị)Mã đăng ký xét tuyển: XBK20Chỉ tiêu: 15Tổ phù hợp xét tuyển: K00, K01
Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứngMã đk xét tuyển: XBK21Chỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: K00, K01, K02
Ngành Kỹ thuật sản xuất (CT đào tạo liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)Mã đk xét tuyển: XBK22Chỉ tiêu: 5Tổ đúng theo xét tuyển: K00, K01
Ngành Khoa học máy vi tính (CT huấn luyện và đào tạo liên kết cùng với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)Mã đk xét tuyển: XBK23Chỉ tiêu: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: K00, K01

2. Tổng hợp môn xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Xây dựng tp. Hà nội xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bao gồm:

Khối A00: Toán, Lý, AnhKhối A01: Toán, Lý, AnhKhối B00: Toán, Hóa, SinhKhối D07: Toán, Hóa, AnhKhối D29: Toán, Lý, giờ PhápKhối V00: Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuậtKhối V01: Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuậtKhối V02: Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuậtKhối V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtKhối V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ Mỹ thuật

Các khối thi ngôi trường Đại học tập Xây dựng hà thành xét theo kỳ thi review tư duy vì ĐH Bách khoa thủ đô chủ trì tổ chức triển khai năm 2022 bao gồm:

K00: Toán, Đọc hiểu, tiếng Anh với KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)K01: Toán, Đọc hiểu, KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)K02: Toán, Đọc hiểu, tiếng Anh

3. Thủ tục xét tuyển

Đại học Xây dựng thủ đô tuyển sinh đh chính quy năm 2022 theo những phương thức sau:

cách tiến hành 1. Xét công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Với những tổ hợp gồm môn Vẽ thẩm mỹ kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ thẩm mỹ tại ngôi trường Đại học desgin Hà Nội, trong những số ấy môn Vẽ mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2.

thủ tục 2. Xét kết quả thi reviews tư duy năm 2022 bởi ĐH Bách khoa tp. Hà nội tổ chức

Mã tổng hợp xét tuyển thi review tư duy như sau:

K00: Toán, Đọc hiểu, giờ Anh với KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)K01: Toán, Đọc hiểu, KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)K02: Toán, Đọc hiểu, giờ đồng hồ Anh cách làm 3. Xét tuyển thẳng kết hợp

Các đối tượng người tiêu dùng xét tuyển thẳng bao gồm:

Đối tượng 1: thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS 5.0 / A-Level với tổ hợp hiệu quả 3 môn thi cân xứng với những tổ hòa hợp môn luật pháp của ngành/chuyên ngành xét tuyển, nút điểm mỗi môn đạt 60/100 / hiệu quả kì thi chuẩn hóa SAT >= 1100/1600 hoặc ACT >= 22/36 còn hiệu lực thực thi tới ngày xét tuyển và tất cả tổng điểm 2 môn vào kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thuộc tổng hợp xét tuyển (trong đó gồm môn Toán cùng 1 môn khác chưa phải ngoại ngữ) đạt >= 12 điểm.

Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba những môn thi học tập sinh giỏi cấp tỉnh, tp trực nằm trong trung ương các môn Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, giờ đồng hồ Anh, giờ Pháp và gồm tổng điểm 2 môn vào kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt (không tính môn đạt giải) thuộc tổ hợp xét tuyển >= 12 điểm.

Các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm 02 môn thuộc tổng hợp xét tuyển (trong đó có 01 môn thi vào kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với môn Vẽ Mỹ thuật) đạt >= 12,0 điểm.

phương thức 4. Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển

Thực hiện tại theo quy định của bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Kết Quả Học Tập Đại Học Sao Đỏ Thông Báo Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022

HỌC PHÍ

Học tổn phí Trường Đại học tập Xây dựng hà nội năm 2021 dự kiến khoảng chừng 12.000.000 đồng/năm học với sv hệ bao gồm quy.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem cụ thể điểm trúng tuyển những phương thức, điểm sàn tại: Điểm chuẩn Đại học kiến tạo Hà Nội

Tên ngànhĐiểm chuẩn
202020212022
Kiến trúc21.7522.7520.59
Kiến trúc (chuyên ngành phong cách xây dựng nội thất)22.52420
Kiến trúc (chuyên ngành kiến trúc công nghệ)20.7522.25
Kiến trúc cảnh quan21.2518
Kiến trúc nội thất2422.6
Quy hoạch vùng với đô thị1617.516
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – kiến trúc)162016
Kỹ thuật tạo ra (Hệ thống kỹ thuật trong công trình)19.7522.2520
Kỹ thuật thành lập (8 siêng ngành)1618.516
Kỹ thuật phát hành (Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)21.7523.520
Kỹ thuật xây cất (Tin học xây dựng)1923.020.75
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng ước đường)1617.2516
Kỹ thuật cung cấp thoát nước (Cấp thoát nước – môi trường xung quanh nước)161616
Kỹ thuật Môi trường161616
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu161616
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng161616
Công nghệ thông tin24.2525.3525.4
Khoa học máy tính232524.9
Kỹ thuật cơ khí1622.2522.25
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng)161616
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng)161616
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện)1621.7522.1
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô)23.2523.7
Kinh tế xây dựng21.7524.022.95
Quản lý phát hành (Kinh tế và cai quản đô thị)2023.2521.4
Quản lý desgin (Kinh tế và cai quản bất hễ sản)19.523.522.3
Quản lý tạo ra (Quản lý hạ tầng, khu đất đai đô thị)1616.55
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng24.7525
Kỹ thuật sản xuất (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ)1920.55
Khoa học máy tính xách tay (Chương trình huấn luyện liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ)23.123.35