Điểm chuẩn trường Đại học kiến thiết của những mã ngành chi tiết như sau, mời thí sinh theo dõi nội dung bài viết dưới đây để biết thêm thông tin ví dụ về điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy.


*

Điểm chuẩn Đại Học xây dừng Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Sau đây là chi tiết thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại học xây dựng mới nhất:

Kiến trúc

Mã ngành: XDA01

Điểm chuẩn: 20.59

Kiến trúc (chuyên ngành: bản vẽ xây dựng Nội thất) (*)

Mã ngành: XDA02

Điểm chuẩn: 22.6

Kiến trúc (chuyên ngành: phong cách xây dựng công nghệ) (*)

Mã ngành: XDA03

Điểm chuẩn: 20

Kiến trúc (chuyên ngành: kiến trúc cảnh quan) (*)

Mã ngành: XDA04

Điểm chuẩn: 18

Quy hoạch vùng với đô thị

Mã ngành: XDA05

Điểm chuẩn: 17.5

Quy hoạch vùng cùng đô thị (*) (Chuyên ngành: quy hướng - con kiến trúc)

Mã ngành: XDA06

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành: Xây dựng gia dụng và Công nghiệp)

Mã ngành: XDA07

Điểm chuẩn: 20

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: khối hệ thống kỹ thuật trong công trình) (*)

Mã ngành: XDA08

Điểm chuẩn: 20

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học tập xây dựng)

Mã ngành: XDA09

Điểm chuẩn: 20.75

Kỹ thuật xây dựng (*)

Mã ngành: XDA10

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông(Chuyên ngành: Xây dựng ước đường)

Mã ngành: XDA11

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật cung cấp thoát nước(Chuyên ngành: chuyên môn nước - môi trường nước)

Mã ngành: XDA12

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật Môi trường(*)

Mã ngành: XDA13

Điểm chuẩn: 16

Kỹ thuật vật dụng liệu(*)

Mã ngành: XDA14

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành: XDA15

Điểm chuẩn: 16

Công nghệ thông tin

Mã ngành: XDA16

Điểm chuẩn: 25.4

Khoa học lắp thêm tính(*)

Mã ngành: XDA17

Điểm chuẩn: 24.9

Kỹ thuật cơ khí(*)

Mã ngành: XDA18

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: lắp thêm xây dựng)

Mã ngành: XDA19

Điểm chuẩn: 22.25

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng)

Mã ngành: XDA20

Điểm chuẩn: 16.

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: kỹ thuật cơ điện)

Mã ngành: XDA21

Điểm chuẩn: 22.1

Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: nghệ thuật ô tô)

Mã ngành: XDA22

Điểm chuẩn: 23.7

Kinh tế xây dựng

Mã ngành: XDA23

Điểm chuẩn: 22.95

Quản lý xây dựng(chuyên ngành: tài chính và thống trị đô thị)

Mã ngành: XDA24

Điểm chuẩn: 16.55

Quản lý xây dựng (chuyên ngành: kinh tế và làm chủ bất hễ sản)

Mã ngành: XDA25

Điểm chuẩn: 22.3

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: XDA26

Điểm chuẩn: 25

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA27

Điểm chuẩn: 20.55

Khoa học sản phẩm tính (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ)

Mã ngành: XDA28

Điểm chuẩn: 23.35

Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại Học phát hành 2022 đồng ý do kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.