Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học Mở tp Hồ Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển dịp 1 kỳ thi tuyển chọn sinh Đại học chủ yếu quy năm 2019 theo cách thức sử dụng kết quả THI trung học phổ thông như sau:

(1) Điểm chuẩn được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác minh như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân)

Chính sách học tập bổng của trường ĐH Mở TP HCM:

1 . Học bổng Thủ khoa tuyển sinh toàn Trường:

Ghi chú cột học tập bổng: THUKHOA

Mức học bổng: 200% học phí năm 1 cùng 100% ngân sách học phí năm 2,3,4.

Bạn đang xem: Điểm đại học mở 2019

Điều kiện: SV tất cả điểm tổ hợp các môn thi dùng để làm xét tuyển đợt 1 tối đa Trường.

2 . Học bổng Á khoa tuyển sinh toàn Trường:

Ghi chú cột học bổng: AKHOA

Mức học bổng: 180% học phí năm 1 cùng 100% ngân sách học phí năm 2,3,4.

Điều kiện: SV bao gồm điểm tổ hợp những môn thi dùng làm xét tuyển đợt 1 cao nhị Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

3 . Học bổng Thủ khoa ngành tuyển chọn sinh:

Ghi chú cột học tập bổng: TKN

Mức học tập bổng: 150% tiền học phí năm 1 cùng 100% ngân sách học phí năm 2,3,4.

Điều kiện: SV gồm điểm tổ hợp những môn thi dùng để làm xét tuyển dịp 01 tối đa ngành của các Khoa trực ở trong Trường Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh. Trường hòa hợp SV bao gồm điểm đều bằng nhau sẽ địa thế căn cứ theo điểm môn ưu tiên của từng ngành.

4. Học bổng Thí sinh gồm thành tích cao trong học tập:

Mức học bổng:

100% chi phí khóa học học kỳ 1/năm học trước tiên (Ghi chú cột học tập bổng: 100%HK1)

70% học phí học kỳ 1/năm học đầu tiên (Ghi chú cột học tập bổng: 70%HK1)

50% tiền học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất (Ghi chú cột học tập bổng: 50%HK1)

Điều kiện: Xét tổng điểm tổ hợp những môn thi dùng làm xét tuyển vào ngôi trường (không nhân hệ số, không cùng điểm ưu tiên) từ bỏ cao xuống thấp cho đến hết số suất học tập bổng đã có phân bổ. Trường thích hợp SV bao gồm điểm đều nhau sẽ địa thế căn cứ theo điều kiện ưu tiên của từng ngành được phương tiện trong thông tin tuyển sinh của Trường.

5 . Học bổng hợp tác : 

Mức học tập bổng: 100% tiền học phí học kỳ một năm nhất.

Điều kiện: SV trúng tuyển chọn vào trường Đại học Mở tp. Hồ chí minh và có hộ khẩu thường trú tại các đơn vị: huyện phải Giờ, thức giấc Tiền Giang, tỉnh giấc Long An, thức giấc Đồng Tháp, tỉnh giấc Bình Thuận.

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Việt Nam, Dntu, Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Ghi chú cột học tập bổng: CG: yêu cầu Giờ, TG: tiền Giang, LA: Long An, ĐT: Đồng Tháp, BT: Bình Thuận

Học bổng được xét trường đoản cú cao xuống thấp sống mỗi đơn vị hợp tác cho đến hết số suất học bổng đã làm được phân bổ. Trường hợp SV tất cả điểm cân nhau sẽ địa thế căn cứ theo đk ưu tiên của từng ngành được chế độ trong thông báo tuyển sinh của Trường.