MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2022/VBHN-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH đưa ra TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm2019 của chính phủ quy định cụ thể một số điều và phương án thi hành Luậtgiáo dục nghề nghiệp, gồm hiệu lực tính từ lúc ngày đôi mươi tháng 3 năm 2019, được sửa đổi,bổ sung bởi:

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2022của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung các Nghị định nguyên tắc về điều kiện đầu tư chi tiêu và hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 6 năm2022.

Bạn đang xem: Luật giáo dục nghề nghiệp mới nhất

Căn cứ dụng cụ tổ chức chính phủ nước nhà ngày19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ nguyên tắc giáo dục công việc và nghề nghiệp ngày27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư chi tiêu ngày 26 tháng11 năm 2014; luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 với Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghềđầu tư sale có điều kiện của hình thức đầu tư;

Căn cứ cơ chế doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Laođộng - yêu thương binh với Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi tiết một trong những điều và phương án thi hành Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệp<1>.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều vàbiện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

a) Thẩm quyền với nội dung cai quản nhà nước về giáodục nghề nghiệp;

b) cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giảithể, thay tên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài; mang lại phépthành lập, kết thúc hoạt động phân hiệu của ngôi trường trung cấp, trường cao đẳngcó vốn đầu tư nước ngoài;

c) Điều kiện, thẩm quyền, giấy tờ thủ tục cấp giấy chứng nhậnđăng ký chuyển động liên kết đào tạo với nước ngoài;

d) Điều kiện thành lập, dứt hoạt hễ vănphòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp quốc tế tại Việt Nam;

đ) Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, công nhậncơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài hoạt động không vày lợi nhuận;

e) Quyền với trách nhiệm của công ty trong hoạtđộng giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối cùng với các bề ngoài hợp tác nước ngoài khác quy địnhtại Điều 47 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp tiến hành theo quy định pháp luật ViệtNam, pháp luật nước kế bên hoặc thỏa thuận, điều ước thế giới mà vn làthành viên.

3. Các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài thực hiện tại đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy địnhtại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 mon 10 năm2016 của chính phủ quy định điều kiện đầu tưvà vận động trong nghành nghề dịch vụ giáo dục công việc và nghề nghiệp và văn bản sửa thay đổi cóliên quan.

4. Nghị định này không áp dụng đối với:

a) vấn đề quản lýnhà nước so với các ngôi trường trung cung cấp sư phạm, trường cđ sư phạm;

b) Việc có thể chấp nhận được thành lập, chia,tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp sư phạm, trường cđ sưphạm có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài; cho phép thành lập, ngừng hoạt đụng phân hiệucủa trường trung cung cấp sư phạm, trường cđ sư phạm có vốn chi tiêu nước ngoài;

c) câu hỏi cấp giấy ghi nhận đăng kýhoạt rượu cồn liên kết huấn luyện và đào tạo với nước ngoài đối với nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viênthuộc thẩm quyền cai quản nhà nước của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Trung tâm giáo dục đào tạo nghềnghiệp, ngôi trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây call là cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp).

2. đại lý giáo dục đại học có đăng ký vận động giáodục nghề nghiệp và công việc trình chiều cao đẳng, doanh nghiệp bao gồm đăng ký hoạt động giáo dụcnghề nghiệp chuyên môn sơ cung cấp (sau đây gọi là cơ sở chuyển động giáo dục nghề nghiệp).

3. Những bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; các tổ chức chủ yếu trị - thôn hội; Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh); Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh(sau đây điện thoại tư vấn là Ủy ban nhân dân cung cấp huyện); Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn(sau đây call là Ủy ban nhân dân cấp cho xã).

4. Cơ quan, tổchức, doanh nghiệp, cá nhân Việt nam giới và quốc tế có liênquan đến các nội dung lao lý tại khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 1Nghị định này.

5.<2> Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và công việc - giáo dục thường xuyên.

Chương II

THẨM QUYỀN VÀ NỘIDUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều 3. Cơ quanquản lý công ty nước về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp

1. Cỗ Lao hễ - yêu thương binh cùng Xã hộichịu trách nhiệm trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghềnghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các cấp vào phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghềnghiệp trên địa bàn.

Điều 4. Thẩm quyềnvà nội dung cai quản nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của cỗ Lao động - Thươngbinh và Xã hội

Bộ Lao đụng - thương binh với Xã hộicó trách nhiệm thực hiện thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và công việc theo quy địnhcủa Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp, Nghị định này, những văn bản quy bất hợp pháp luật cóliên quan lại và thực hiện nhiệm vụ sau đây:

1. Kiến tạo và ban hành danh mục cácngành, nghề nặng nề nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục ngành, nghề cạnh tranh tuyển sinhnhưng thôn hội tất cả nhu cầu. Phát hành định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, cân nặng kiếnthức buổi tối thiểu, yêu mong về năng lực mà người học đã đạt được sau khi xuất sắc nghiệpcho từng ngành, nghề chuyên môn trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề trọngđiểm quốc gia; ngành, nghề nặng nề nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh nhưngxã hội có nhu cầu; ngành, nghề vị cơ quan thống trị nhà nước để hàng, giao nhiệmvụ huấn luyện và giảng dạy và ngành, nghề trình độ đặc thù đáp ứng nhu cầu yêu cầu phát triển kinh tế- làng mạc hội, quốc phòng, an ninh.

2. Làm chủ Khung trình độ đất nước ViệtNam đối với các trình độ chuyên môn thuộc giáo dục đào tạo nghề nghiệp. Công ty trì, kết hợp tổ chứcthực hiện tại tham chiếu các trình độ ở trong giáo dục nghề nghiệp và công việc Khung trình độ quốcgia vn với khung tham chiếu trình độ chuyên môn ASEAN và trình độ chuyên môn giáo dục nghề nghiệpcủa những khung trình độ tổ quốc khác.

3. Quy định khối hệ thống biểu mẫu tối thiểutrong đào tạo; mẫu mã bằng xuất sắc nghiệp, chứng chỉ và quy chế thống trị văn bằng, chứngchỉ đào tạo nghề nghiệp ở những cấp trình độ; thành lập và cai quản hệ thống cơ sởdữ liệu trực con đường về cung cấp văn bằng, chứng từ giáo dục nghề nghiệp.

4. Lý lẽ về đào tạo thường xuyên;học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tài năng nghề; đào tạo, bồi dưỡng,cập nhật loài kiến thức, kỹ năng, nâng cấp năng lực nghề nghiệp cho tất cả những người lao động,đào chế tác nghề đến lao động nông thôn. Xây dựng, trình cấp bao gồm thẩm quyền ban hànhquy định việc đưa học sinh, sinh viên việt nam đi đào tạo nghề nghiệp ở nướcngoài và đón nhận người nước ngoài vào học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệpcủa Việt Nam.

5. Quy định chuẩn chỉnh người đứng đầu tư mạnh sởgiáo dục nghề nghiệp; chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ và chính sách làm vấn đề của nhàgiáo giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp; tiêu chí nhận xét người đứng đầu tư mạnh sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp; chươngtrình đào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công ty giáo cùng cán bộ quản lýgiáo dục nghề nghiệp; mẫu mã và quy định quản lý, cấp bệnh chỉ, ghi nhận đào tạo,bồi dưỡng siêng môn, nhiệm vụ cho nhà giáo cùng cán bộ cai quản giáo dục nghềnghiệp. Gợi ý kế hoạch cách tân và phát triển đội ngũ công ty giáo với cán bộ thống trị giáo dụcnghề nghiệp. Tổ chức triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dụcnghề nghiệp và tặng thưởng những danh hiệu vinh dự mang lại nhà giáo giáo dục đào tạo nghềnghiệp theo công cụ của pháp luật.

6. Phát hành quy chếcông tác học sinh, sinh viên; mức sử dụng về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao,giáo dục thể chất, y tế học tập đường, vận động văn hóa, văn nghệ, bảo vệ môi trườngvà công tác phòng kháng tội phạm, tệ nạn làng hội trong các cơ sở giáo dục đào tạo nghềnghiệp; lao lý về lồng ghép giáo dục và đào tạo kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh,sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Gợi ý về các đại lý vật hóa học phụcvụ giáo dục và đào tạo quốc phòng cùng an ninh, giáo dục đào tạo thể chất, chuyển động thể thao trongcác cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hành quy chế cai quản lý, cấp phát chứng chỉgiáo dục quốc chống và bình yên cho học tập sinh, sinh viên trong số cơ sở giáo dụcnghề nghiệp. Chỉ dẫn về chính sách học bổng, hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, phía nghiệp,việc có tác dụng và cung cấp học sinh, sv khởi nghiệp.

7. Xây dựng, trình cấp gồm thẩm quyềnban hành lý lẽ về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp cho lại, tịch thu giấychứng dìm đủ điều kiện hoạt động kiểm định unique giáo dục nghề nghiệp;đình chỉ hoạt động kiểm định; nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức kiểm định;tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình, chu kỳ kiểm định; cấp, thu hồi giấy hội chứng nhậnđạt tiêu chuẩn kiểm định; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của kiểm định viên;đánh giá cấp thẻ, làm chủ và cấp, tịch thu thẻ kiểm nghiệm viên, tổ chức đào tạo,bồi dưỡng chu chỉnh viên; lý lẽ về phát hành hệ thống đảm bảo chất lượng củacác cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp; thiết lập cấu hình cơ chế bảo vệ chất lượng giáo dụcnghề nghiệp với xây dựng, vận hành khung bảo vệ chất lượng công việc và nghề nghiệp quốcgia. Sản xuất và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu nước nhà trực đường và đảm bảochất lượng cùng kiểm định unique giáo dục nghề nghiệp.

8. Phối hợp với bộ, ngành liên quanhướng dẫn việc tổ chức triển khai đào tạo, cấp chứng từ và công nhận tương đương chứng chỉứng dụng công nghệ thông tin trong nghành giáo dục nghề nghiệp.

9. Tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền,phổ biến, giáo dục điều khoản về giáo dục đào tạo nghề nghiệp. Tiến hành công tác thốngkê, thông tin và kiến thiết cơ sở tài liệu về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức thựchiện công tác làm việc nghiên cứu, thông dụng và áp dụng khoa học, công nghệ, sản xuất,kinh doanh, dịch vụ về giáo dục nghề nghiệp.

10. Lí giải và kiểm tra hoạt động củahội, hiệp hội, tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong lĩnh vực giáo dục công việc và nghề nghiệp theoquy định của pháp luật.

11. Quản lí lý, tổ chứccông tác vừa lòng tác quốc tế về giáo dục công việc và nghề nghiệp theo điều khoản của pháp luật.

12. Hướng dẫn việc tổchức hội giảng, hội thi những cấp; tổ chức triển khai hội giảng, hội thi cấp tổ quốc vàtham gia hội thi tay nghề quanh vùng và nuốm giới.

13. Thanh tra, kiểm tra bài toán chấphành điều khoản về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác và xử lývi phạm pháp luật về giáo dục công việc và nghề nghiệp theo cách thức của pháp luật.

14. Triển khai các nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 5. Thẩm quyềnvà nội dung quản lý nhà nước về giáo dục công việc và nghề nghiệp của những bộ, cơ quan ngangbộ, cơ quan thuộc chính phủ

Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ sở thuộcChính đậy có trách nhiệm phối phù hợp với Bộ Lao cồn - yêu mến binh cùng Xã hội thựchiện thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hình thức của nguyên lý giáo dụcnghề nghiệp, Nghị định này, các văn bạn dạng quy phi pháp luật không giống có liên quan vàthực hiện trách nhiệm sau đây:

1. Phối phù hợp với Bộ Lao đụng - Thươngbinh và Xã hội khẳng định danh mục ngành, nghề đào tạo chuyên môn cao đẳng, trình độtrung cấp; tổ chức xây dựng định mức tài chính - kỹ thuật, danh mục thiết bị đàotạo tối thiểu và các đại lý vật chất đáp ứng nhu cầu yêu mong của từng trình độ đào tạo ra đối vớicác ngành, nghề chuyên môn đặc thù.

2. Chủ trì, phối phù hợp với Bộ Lao động- yêu thương binh và Xã hội phía dẫn tiến hành nội dung chăm môn, nghiệp vụtrong công tác đào tạo, tu dưỡng và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo vàcán bộ làm chủ đối với các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc nghành quảnlý của bộ, ngành theo quy định.

Điều 6. Thẩm quyềnvà nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh chịu đựng tráchnhiệm trước chính phủ về cải cách và phát triển giáo dục nghề nghiệp, triển khai chức năngquản lý đơn vị nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa phận tỉnh theo luật của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp, Nghị định này, các văn bảnquy phạm pháp luật không giống có liên quan và tiến hành nhiệm vụsau đây:

1. Xây cất kế hoạch trở nên tân tiến giáodục công việc và nghề nghiệp của địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và tổ chức triển khai thựchiện sau khi được phê duyệt; bảo đảm các đk về ngân sách, đội ngũ nhàgiáo, cán cỗ quản lý, viên chức, bạn lao động, cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy của cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệpcông lập trực thuộc.

2. Chỉ đạo tổ chức đào tạo các ngành,nghề chất lượng cao. Tổ chức xây dựng, phê trông nom định mứckinh tế - kỹ thuật; định mức bỏ ra phíđào tạo trình độ chuyên môn sơ cung cấp và huấn luyện và đào tạo dưới cha tháng đối với các ngành, nghề vị địaphương đặt hàng, giao trách nhiệm đào tạo. Đặt hàng, giao nhiệmvụ đào tạo với những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

3. Thống trị hoặc phân cấp làm chủ trường cao đẳng, ngôi trường trung cung cấp trực thuộc và quản lý theo lãnh thổ so với các cơ sở giáo dục đào tạo nghềnghiệp trực thuộc bộ, phòng ban ngang bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ,tổ chức chủ yếu trị - thôn hội, các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp tưthục và bao gồm vốn chi tiêu nước ngoại trừ trên địa bàn.

4. Quản lý, kiểm tra bài toán thực hiện chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo và chức danh lãnh đạo làm chủ giáo dục nghề nghiệp;hướng dẫn, chỉ đạo việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ thống trị giáo dục nghề nghiệptheo quy định.

5. Hướng dẫn, chỉ huy các các đại lý giáodục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi làm chủ của địa phương gây ra vị tríviệc làm cho và cơ cấu tổ chức viên chức theo chức vụ nghề nghiệp; kiểm tra việc thực hiệncơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức và nhân sự đối với cáccơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc theo luật của pháp luật.

6. Tổ chức tiến hành các chế độ hỗtrợ đào tạo công việc và nghề nghiệp và công ty trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục đào tạo nghề nghiệptrên địa bàn.

7. Lãnh đạo triển khai hợp tác và ký kết giữacác doanh nghiệp và đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc trên địa bàn; có cơ chế khuyếnkhích doanh nghiệp đặt hàng đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

8. Tổ chức công tác thống kê, thôngtin về tổ chức và vận động giáo dục nghề nghiệp và đúng theo tác quốc tế về giáo dụcnghề nghiệp theo điều khoản của pháp luật.

9. Trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnhquyết định dự toán, phân chia và quyết toán ngân sách đầu tư giáo dục nghề nghiệp theoquy định hiện tại hành.

10. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiệnpháp vẻ ngoài về giáo dục nghề nghiệp và công việc trên địa phận theo thẩm quyền; giải quyết khiếunại, tố cáo và xử lý phạm luật trong nghành giáo dục nghề nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật.

11. Lãnh đạo Sở Lao động - yêu đương binhvà buôn bản hội tham mưu góp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lýnhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 7. Thẩm quyềnvà nội dung cai quản nhà nước về giáo dục công việc và nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấphuyện

Ủy ban nhân dân cấp cho huyện theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao thực hiện thống trị nhà nước về giáo dục và đào tạo nghềnghiệp theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vềphát triển giáo dục công việc và nghề nghiệp trên địa phận huyện theo pháp luật tại Nghị địnhnày.

Điều 8. Thẩm quyềnvà nội dung thống trị nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp cho xã

Ủy ban nhân dân cung cấp xã theo chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao thực hiện cai quản nhà nước về giáo dục và đào tạo nghềnghiệp theo thẩm quyền và phụ trách trước Ủy ban nhân dân cấp cho trên vềphát triển giáo dục công việc và nghề nghiệp trên địa phận xã theo nguyên tắc tại Nghị địnhnày.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, THẨMQUYỀN, THỦ TỤC mang lại PHÉP THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞGIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI; mang lại PHÉP THÀNH LẬP, CHẤM DỨT HOẠTĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Mục 1. ĐIỀU KIỆN,THẨM QUYỀN, THỦ TỤC mang lại PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, PHÂN HIỆU CỦATRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 9. Điều kiệncho phép thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

1. Bao gồm đề án thành lập cân xứng với quyhoạch mạng lưới cửa hàng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

2. Đã được cấp giấy ghi nhận đăngký đầu tư (đối với những trường thích hợp nhà đầu tư nước không tính phải thực hiện thủ tụccấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu theo nguyên lý của lao lý đầu tư).

3.<3> gồm địa điểmxây dựng đại lý vật chất bảo vệ diện tích đất thực hiện tối thiểu đối với trungtâm giáo dục công việc và nghề nghiệp là 1.000m2; trường trung cung cấp là10.000 m2 đối với khu vực city hoặc 20.000 mét vuông đối vớikhu vực ko kể đô thị; trường cao đẳng là 20.000 m2 so với khu vựcđô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực quanh đó đô thị.

Trường thích hợp địađiểm xây dựng cửa hàng vật chất của trường trung cấp, trường cđ vừa bao gồm diệntích đất thực hiện tại khu vực đô thị vừa có diện tích đất sử dụng tại khu vực vựcngoài đô thị thì tiến hành quy đổi diện tích đất theo xác suất tương ứng giữa đấtkhu vực city với đất khu vực ngoài thành phố là 1:2.

4. Vốn chi tiêu thành lập bằng nguồn vốnhợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, rõ ràng như sau:

a) Đối với trung tâm giáo dục và đào tạo nghềnghiệp về tối thiểu là 05 (năm) tỷ đồng;

b) Đối với ngôi trường trung cấp về tối thiểulà 50 (năm mươi) tỷ đồng;

c) Đối cùng với trường cao đẳng tối thiểulà 100 (một trăm) tỷ đồng.

5. Chương trình đào tạo:

a) Chương trình giảng dạy dự loài kiến phảiđáp ứng các yêu cầu theo chế độ tại khoản 1 Điều 34 của Luật giáo dục nghềnghiệp; không tồn tại nội dung tạo phương hại cho quốc phòng, an toàn quốc gia, lợiích cộng đồng; ko truyền bá tôn giáo, xuyên tạc kế hoạch sử; không tác động xấuđến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

b) các đại lý giáo dục nghề nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài được tổ chức đào tạo và huấn luyện chương trình huấn luyện của Việt Nam;chương trình đào tạo và giảng dạy của nước ngoài trong khuôn khổ những chương trình liên kếtđào tạo ra với quốc tế theo quy định;

c) các môn học bắt buộc so với ngườihọc là công dân vn theo học các chương trình đào tạo của nước ngoài trongcác ngôi trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài triển khai theoquy định của cục Lao đụng - yêu đương binh và Xã hội.

6<4>. (được bãi bỏ)

Điều 10. Điều kiệncho phép ra đời cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước không tính cho ngườikhuyết tật

Trường hợp thành lập cơ sở giáo dụcnghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài cho tất cả những người khuyết tật phải bảo vệ các điềukiện theo chế độ tại Điều 9 Nghị định này và các điều kiện theo qui định tạikhoản 3 Điều 18 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Điều 11. Điều kiệncho phép ra đời phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầutư nước ngoài <5>

1. Có vị trí xây dựng đại lý vật chấtvà vốn đầu tư có thể chấp nhận được thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳngcó vốn đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ tối thiểu bằng 25% diện tích s đấtsử dụng về tối thiểu và vốn đầu tư chất nhận được thành lập trường trung cấp, ngôi trường caođẳng có vốn đầu tư chi tiêu nước kế bên quy định trên khoản 3 cùng khoản 4 Điều 9 Nghị địnhnày.

2. Địa điểm phân hiệu đặt tại tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương khác với điểm đặt trụ sởchính của ngôi trường trung cấp, trường cđ có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 12. Làm hồ sơ đềnghị có thể chấp nhận được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài,phân hiệu của trường trung cấp, trường cđ có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

1. Làm hồ sơ đề nghị chất nhận được thành lậpcơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước kế bên là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bạn dạng đề nghị cho phép thành lậptheo chủng loại 1A tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị địnhnày;

b) phiên bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầutư (đối với các trường vừa lòng nhà đầu tư chi tiêu nước kế bên phải thực hiện thủ tục cấp Giấychứng nhận đăng ký đầu tư theo cách thức của quy định đầu tư);

c) Đề án thành lập và hoạt động theo mẫu mã 1B trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

d)<6> bạn dạng sao giấy chứngnhận quyền áp dụng đất hoặc đưa ra quyết định giao đất, cho thuê đất để sản xuất cơ sởgiáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo bản sao biên lai (nộptiền sử dụng đất hoặc tiền mướn đất) hoặc dẫn chứng đã ngừng nghĩa vụ tàichính về đất đai theo quy định.

Bản sao đúng theo đồng thuê đại lý vật chất gắn sát với đấtcòn thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ ngày gởi hồ sơ đối với trường phù hợp thuê cơsở thứ chất nối liền với đất cùng giấy tờ minh chứng quyền thực hiện hoặc quyền sởhữu của bên cho thuê.

đ) Giấy tờ chứng minh năng lực tàichính theo mức mức sử dụng tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này.

e)<7> Dự thảo quy hoạch toàn diện và tổng thể mặt bởi cáccông trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm an toàn phù phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độđào chế tạo ra và tiêu chuẩn chỉnh diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho chuyển động học tậpvà giảng dạy.

2. Trường hợp bao gồm từ 02 tổ chức, cánhân quốc tế góp vốn trở lên hoặc liên kết kinh doanh giữa nhà chi tiêu trong nước vànhà đầu tư nước ngoài, kế bên hồ sơ theo luật tại khoản 1 Điều này, làm hồ sơ cầnbổ sung tất cả có:

a) phiên bản sao giấy tờ chứng tỏ quyền sởhữu về gia sản kèm theo văn phiên bản thẩm định vị về gia sản là vốn góp của tổ chức,cá nhân quốc tế hoặc các bên liên doanh đề nghị thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài;

b) Biên bạn dạng cử người đại diện thay mặt đứngtên ra đời cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh của tổ chức,cá nhân nước ngoài hoặc những bên liên doanh;

c) Danh sách, vẻ ngoài và biên bảngóp vốn của những thành viên liên doanh khẳng định góp vốn thành lập.

3. Làm hồ sơ đề nghị cho phép thành lậpphân hiệu của ngôi trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn chi tiêu nước không tính là 01bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chất nhận được thành lậptheo mẫu 1A ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề án thành lập theo mẫu 1B phát hành kèm theo Nghị định này;

c) bản sao các giấy tờ pháp lý chứngminh đại lý vật hóa học và năng lực tài thiết yếu theo phương tiện tại Điều 11 Nghị địnhnày<8>.

Điều 13. Thẩmquyền quyết định được cho phép thành lập các đại lý giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nướcngoài, phân hiệu của ngôi trường trung cấp, trường cđ có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

1. Bộ trưởng Bộ Lao hễ - Thươngbinh cùng Xã hội quyết định có thể chấp nhận được thành lập ngôi trường cao đẳng, phân hiệu của trườngcao đẳng bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài.

2. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhquyết định chất nhận được thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, ngôi trường trung cấp,phân hiệu của trường trung cấp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.

Điều 14. Thủ tụccho phép thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trình tự

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phépthành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước bên cạnh lập làm hồ sơ theoquy định trên khoản 1 với khoản 2 Điều 12 Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua cổngdịch vụ công trực con đường hoặc bưu điện mang đến Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp đối vớihồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng; Sở Lao cồn - yêu mến binh vàXã hội đối với hồ sơ đề nghị được cho phép thành lập trung tâm giáo dục và đào tạo nghề nghiệpvà ngôi trường trung cấp;

b) Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, SởLao rượu cồn - thương binh với Xã hội mừng đón và thẩm tra sơ cỗ hồ sơ kiến nghị chophép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường phù hợp hồ sơ chưa phù hợp lệ, trongthời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ, cơ quan chào đón hồ sơcó văn bản trả lời mang lại tổ chức, cá nhân đề nghị chất nhận được thành lập đại lý giáo dụcnghề nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoài và nêu rõ lý do;

c) trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày nhấn đủ hồ sơ thích hợp lệ, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao hễ -Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài tới Hội đồng thẩm định để tổ chức triển khai thẩm định;

d) Việc thẩm định và đánh giá hồ sơ ý kiến đề xuất chophép thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ được thực hiệntheo điều khoản tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm2016 của cơ quan chính phủ quy định điều kiện đầu tư chi tiêu và vận động trong nghành nghề dịch vụ giáo dụcnghề nghiệp<9>;

đ) trong thời hạn 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ đề nghị được cho phép thành lập sẽ được hoàn thiện theo kếtluận của Hội đồng thẩm định, cơ quan đón nhận hồ sơ trình người có thẩm quyềntheo phương tiện tại Điều 13 Nghị định này quyết định có thể chấp nhận được thành lập cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn chi tiêu nước kế bên theo Mẫu1C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thời hạn gửi quyết định cho phépthành lập

a) vào thời hạn 02 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày ban hành quyết định được cho phép thành lập trường cao đẳng có vốn đầu tư chi tiêu nướcngoài, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công việc gửi ra quyết định về Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh,nơi đặt trụ sở của trường cđ có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể để theo dõi, quảnlý và thông báo trên trang thông tin điện tử của phòng ban mình về đưa ra quyết định chophép thành lập và hoạt động trường cao đẳng có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài;

b) trong thời hạn 02 ngày làm cho việc, kểtừ ngày ban hành quyết định có thể chấp nhận được thành lập trung tâm giáo dục đào tạo nghề nghiệp,trường trung cấp có vốn chi tiêu nước ngoại trừ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcó trách nhiệm gửi quyết định về Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quảnlý và thông tin trên trang thông tin điện tử của phòng ban mình về đưa ra quyết định chophép thành lập trung tâm giáo dục đào tạo nghề nghiệp, trường trung cấp tất cả vốn đầu tưnước ngoài.

Điều 15. Thủ tụccho phép thành lập và hoạt động phân hiệu của ngôi trường trung cấp, trường cđ có vốn đầutư nước ngoài <10>

1. Trường trung cấp, ngôi trường cao đẳngcó vốn đầu tư nước quanh đó gửi hồ sơ đề nghị được cho phép thành lập phân hiệu qua cổngdịch vụ công trực con đường hoặc bưu bao gồm hoặc trực tiếp đến cơ quan khí cụ tạikhoản 2 cùng khoản 3 Điều này.

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếpnhận hồ sơ đề nghị chất nhận được thành lập phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầutư nước ngoài.

3. Sở Lao động - yêu quý binh và Xã hộitiếp dìm hồ sơ đề nghị có thể chấp nhận được thành lập phân hiệu của ngôi trường trung cấp tất cả vốnđầu tư nước ngoài trên địa bàn.

4. Vào thời hạn 07 ngày thao tác kểtừ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan phương tiện tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thẩmđịnh hồ sơ được cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, ngôi trường cao đẳngcó vốn chi tiêu nước không tính và trình người có thẩm quyền cơ chế tại Điều 13 Nghịđịnh này quyết định có thể chấp nhận được thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trườngcao đẳng có vốn chi tiêu nước quanh đó theo mẫu mã 1C tại Phụ lục ban hành kèm theoNghị định này. Trường thích hợp hồ sơ không phù hợp lệ hoặc không quyết định chất nhận được thành lập phân hiệu thìcó văn bạn dạng trả lời với nêu rõ lý do.

5. Công khai và nhờ cất hộ quyết định có thể chấp nhận được thành lậpphân hiệu

a) bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội, Ủy ban nhândân cấp tỉnh thực hiện công khai quyết định cho phép thành lập phân hiệu củatrường trung cấp, trường cđ có vốn đầu tư nước không tính trêntrang thông tin điện tử của cơ sở mình;

b) vào thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày banhành quyết định được cho phép thành lập phân hiệu của trường cao đẳng có vốn chi tiêu nướcngoài, bộ Lao rượu cồn - thương binh và Xã hội gửi đưa ra quyết định đến Ủy ban dân chúng cấptỉnh chỗ trường cao đẳng đặt phân hiệu để theo dõi, cai quản lý;

c) vào thời hạn 02 ngày có tác dụng việc kể từ ngày banhành quyết định được cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tưnước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh gửi đưa ra quyết định đến bộ Lao đụng - Thươngbinh với Xã hội (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp) nhằm theo dõi, quản lý.

Điều 16. Thủ tụcđăng ký vận động và thời hạn hoạt động

1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký hoạt độnggiáo dục nghề nghiệp so với cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn chi tiêu nướcngoài tiến hành theo Mục 1 và Mục 2 Chương III Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày14 mon 10 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định điều kiện chi tiêu và hoạt động tronglĩnh vực giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

2. Thời hạn hoạt động của cơ sở giáodục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thật 50 năm, tính từ thời điểm ngày quyết địnhcho phép thành lập.

3. Trong trường hợp nên thiết, cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư nước ngoài tất cả thời gian chuyển động dài hơn thờihạn lao lý tại khoản 1 Điều này thì phải báo cáo Thủ tướng cơ quan chính phủ quyết định.

Mục 2. HỒ SƠ, THỦTỤC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, ĐỔI TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦUTƯ NƯỚC NGOÀI; CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNGCÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 17. Chia,tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

1. Bề ngoài chia, tách, sáp nhập cơsở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

a) phù hợp với quy hoạch màng lưới cơsở giáo dục công việc và nghề nghiệp đã được cơ quan cai quản nhà nước tất cả thẩm quyền phê duyệt;

b) bảo vệ quyền lợi của bạn học,giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên cấp dưới và tín đồ lao động;

c) cửa hàng giáo dục nghề nghiệp và công việc mới đượchình thành sau quy trình chia, tách, sáp nhập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiệnquy định tại Điều 9 Nghị định này.

2.<11> hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn chi tiêu nước ngoài là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhậpcơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước kế bên của tổ chức, cá nhân sở hữuhoặc đại diện hợp pháp của không ít người góp vốn thành lập theo chủng loại 2C tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sởgiáo dục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước bên cạnh theo Mẫu2D tại Phụ lục phát hành kèm theoNghị định này;

c) Biên bản họp của các bên góp vốnhoặc liên doanh về câu hỏi chia, tách, sáp nhập cửa hàng giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài;

d) hợp đồng sáp nhập do người đại diệntheo điều khoản của những cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh cùngký kết. Phù hợp đồng phải bao gồm nội dung đa số sau: thông tin về cơ sở giáo dục đào tạo nghềnghiệp sáp nhập, bị sáp nhập, thủ tục và đk sáp nhập; phương án đối vớingười học, đơn vị giáo, cán cỗ quản lý, nhân viên và người lao động; thời hạn, thủtục với điều kiện biến hóa tài sản, thay đổi phần vốn góp của các đại lý giáo dụcnghề nghiệp bị sáp nhập nguyên tố vốn góp của đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc nhậnsáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

3.<12> Thẩm quyềnquyết định cho phép chia, tách, sáp nhập đại lý giáo dụcnghề nghiệp bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

a) người dân có thẩm quyền được cho phép thànhlập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước quanh đó quy định trên Điều 13Nghị định này thì gồm quyền quyết định cho phép chia, tách, sáp nhập các đại lý giáodục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài;

b) bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - Thươngbinh với Xã hội tất cả thẩm quyền sáp nhập ngôi trường trung cấp, trung tâm giáo dục và đào tạo nghềnghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài vào ngôi trường cao đẳngcó vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.

4. Giấy tờ thủ tục chia, tách, sáp nhập cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn chi tiêu nước ngoài

a) Trình tự

Tổ chức, cá thể đề nghị chia, tách,sáp nhập đại lý giáo dục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước ko kể lập làm hồ sơ theo quyđịnh trên khoản 2 Điều này gởi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ thương mại công trực tuyếnhoặc bưu điện mang lại Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng; Sở Laođộng - yêu quý binh với Xã hội so với trung tâm giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, trườngtrung cấp;

Trong thời hạn 10 ngày làm cho việc, nói từngày nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ, Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp và công việc lấy chủ kiến của Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh điểm đặt trụ sở thiết yếu của trường cđ có vốn đầu tư nướcngoài khi sáp nhập hoặc chia, tách; Tổng cục giáo dục đào tạo nghề nghiệp, Sở Lao động- thương binh với Xã hội thẩm tra hồ sơ với trình người dân có thẩm quyền mức sử dụng tạiĐiều 13 Nghị định này đưa ra quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệpcó vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể theo mẫu 2A trên Phụ lụcban hành đương nhiên Nghị định này;

Trường hợp hồ sơ đề xuất không hợp lệ,trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ, cơ quan đón nhận hồsơ bao gồm văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập đại lý giáodục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước không tính và nêu rõ lý do.

b) Thời hạn gửi quyết định cho phépchia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, đề cập từngày ban hành quyết định cho phép chia, tách, sáp nhập trường cđ có vốn đầutư nước ngoài, Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp gửi đưa ra quyết định về Ủy ban nhân dâncấp tỉnh, điểm đặt trụ sở của trường cđ trước và sau chia, tách, sáp nhậpđể theo dõi, làm chủ và thông tin trên trang tin tức điện tử của ban ngành mìnhvề quyết định chất nhận được chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng có vốn đầu tư nướcngoài;

Trong thời hạn 02 ngày làm cho việc, nói từngày ban hành quyết định được cho phép chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục và đào tạo nghềnghiệp, ngôi trường trung cấp bao gồm vốn đầu tư nước ngoại trừ trên địa bàn, Ủy ban nhân dâncấp tỉnh có trọng trách gửi quyết định về Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp và công việc để theodõi, làm chủ và thông báo trên trang tin tức điện tử của cơ sở mình về quyếtđịnh được cho phép chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục đào tạo nghề nghiệp, ngôi trường trungcấp có vốn chi tiêu nước ngoài.

Điều 18. Giải thểcơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Cửa hàng giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốnđầu tư quốc tế bị giải thể đối với các ngôi trường hợp hiện tượng tại khoản 1 Điều21 của khí cụ giáo dục công việc và nghề nghiệp và được phép giải thể đối với trường phù hợp quy địnhtại khoản 2 Điều 21 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục và đào tạo nghềnghiệp gồm vốn đầu tư nước ko kể theo vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 21 của luật pháp giáodục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị giải thể của cơquan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ vì sao bị giải thể;

b) kết luận thanh tra, kiểm tra đối vớihành vi biện pháp tại điểm a khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp;

c) ra quyết định đình chỉ chuyển động đàotạo của cơ quan gồm thẩm quyền so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 1 Điều21 của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp;

d) Biên phiên bản kiểm tra của cơ quan gồm thẩmquyền cấp giấy chứng nhận đăng ký vận động giáo dục nghề nghiệp so với trườnghợp luật tại điểm c với điểm d khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệp.

3.<13> hồ sơ giảithể các đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn chi tiêu nước ngoài so với trường hợpquy định tại khoản 2 Điều 21 của phép tắc Giáo dục nghề nghiệp và công việc là 01bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị giải thể cơ sởgiáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoại trừ của tổ chức, cá thể sở hữu hoặcđại diện phù hợp pháp của không ít người góp vốn thành lập và hoạt động theo Mẫu2E tại Phụ lục ban hành kèm theoNghị định này;

b) Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghềnghiệp có vốn đầu tư nước xung quanh theo mẫu 2G trên Phụlục phát hành kèm theo Nghị định này.

4. Thẩm quyền cho phép giải thể

Người tất cả thẩm quyền được cho phép thành lậpcơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể theo chính sách tại Điều 13Nghị định này còn có quyền cho phép giải thể đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầutư nước ngoài.

5. Thủ tục được cho phép giải thể

a) Trình tự:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầutư nước ngoài lập hồ sơ giải thể theo phép tắc tại khoản 3 Điều này gởi trực tiếphoặc qua cổng dịch vụ công trực đường hoặc bưu điện đến Tổng cục giáo dục và đào tạo nghềnghiệp so với trường cao đẳng; Sở Lao cồn - mến binh với Xã hội đối vớitrung tâm giáo dục đào tạo nghề nghiệp, ngôi trường trung cấp;

Trong thời hạn 15 ngày làm cho việc<14>, tính từ lúc ngàynhận đủ hồ sơ vừa lòng lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định làm hồ sơ giảithể, trình người có thẩm quyền cách thức tại khoản 4 Điều này xem xét, quyết địnhcho phép giải thể. Trong quyết định chất nhận được giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu ghi rõ nguyên nhân giải thể, các biện pháp bảo đảm an toàn quyềnlợi của tín đồ học, công ty giáo, cán cỗ quản lý, nhân viên cấp dưới và bạn lao động;phương án giải quyết tài sản và triển khai nghĩa vụ về tài chủ yếu theo luật củapháp luật;

Trường thích hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệpcó vốn chi tiêu nước ngoài vi phạm một trong số trường hợp luật pháp tại khoản 1 Điều21 của cách thức giáo dục nghề nghiệp thì Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp và công việc hoặc Sở Laođộng - mến binh và Xã hội lập hồ nước sơ ý kiến đề xuất giải thể theo biện pháp tại khoản2 Điều này trình người dân có thẩm quyền khí cụ tại khoản 4 Điều này coi xét, quyếtđịnh giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh theo mẫu mã 2B trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

Trường phù hợp hồ sơ giải thể không phù hợp lệ,trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chào đón hồsơ có văn phiên bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghềnghiệp tất cả vốn chi tiêu nước ko kể và nêu rõ lý do.

b) Thời hạn gửi quyết định cho phépgiải thể

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từngày quyết định có thể chấp nhận được giải thể trường cđ có vốn đầu tư nước ngoài, Tổngcục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm gửi ra quyết định về Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh,nơi để trụ sở của trường cđ có vốn đầu tư chi tiêu nước xung quanh để theo dõi, quảnlý và thông báo trên trang tin tức điện tử của cơ quan mình về đưa ra quyết định chophép giải thể trường cđ có vốn chi tiêu nước ngoài;

Trong thời hạn 02 ngày làm cho việc, kể từngày quyết định chất nhận được giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục đào tạo nghềnghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh có trọng trách gửiquyết định về Tổng viên Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, làm chủ và thông báotrên trang thông tin điện tử của cơ sở mình về quyết định được cho phép giải thểtrường trung cấp, trung vai trung phong giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 19. Chấm dứthoạt hễ phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nướcngoài

Việc chấm dứt hoạt rượu cồn phân hiệu củatrường trung cấp, trường cao đẳng có vốn chi tiêu nước ko kể được thực hiện nhưquy định về giải thể cửa hàng giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước không tính quy địnhtại Điều 18 Nghị định này.

Điều 20. Đổi tên đại lý giáo dụcnghề nghiệp tất cả vốn chi tiêu nước ngoài <15>

1. Hồ sơ đổi tên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước xung quanh là 01 bộ, bao gồm: Văn bảnđề nghị thay tên của tổ chức, cá thể sở hữu hoặc thay mặt hợp pháp của nhữngngười góp vốn thành lập theo chủng loại 2H trên Phụ lục banhành cố nhiên Nghị định này.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chophép thay tên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

a) Tổ chức, cá thể sở hữu hoặc đạidiện đúng theo pháp của không ít người góp vốn ra đời đề nghị đổi tên cơ sở giáo dụcnghề nghiệp có vốn chi tiêu nước ko kể gửi làm hồ sơ theo giải pháp tại khoản 1 Điềunày qua cổng thương mại & dịch vụ công trực đường hoặc bưu thiết yếu hoặc trực tiếp nối Tổng cụcGiáo dục nghề nghiệp đối với trường cđ có vốn đầu tư nước ngoài, Sở Lao động- yêu đương binh cùng Xã hội nơi đặt trụ sở thiết yếu của ngôi trường trung cấp, trung tâmgiáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn chi tiêu nước ngoài;

b) vào thời hạn 03 ngày làm việc kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ kiến nghị đổi tên đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốn đầutư nước ngoài, cơ quan pháp luật tại điểm a khoản này trình người có thẩm quyền theoquy định trên điểm c khoản này quyết định được cho phép đổi tên đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư chi tiêu nước quanh đó theoMẫu 2I tại Phụ lụcban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không quyết địnhcho phép đổi tên thì bao gồm văn phiên bản trả lờivà nêu rõ lý do;

c) người dân có thẩm quyền cho phép thànhlập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước quanh đó quy định tại Điều 13Nghị định này thì có quyền quyết định có thể chấp nhận được đổi thương hiệu cơsở giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư nước ngoài;

d) công khai minh bạch và gửi quyết định cho phép đổi thương hiệu cơsở giáo dục nghề nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài

Bộ Lao động - yêu quý binh và Xã hội, Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh thực hiện công khai quyết định được cho phép đổitên các đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc có vốn đầu tư nước quanh đó trêntrang tin tức điện tử của cơ quan mình.

Trong thời hạn 02 ngày làm cho việc kể từ ngày ban hànhquyết định có thể chấp nhận được đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, cỗ Lao động- yêu mến binh cùng Xã hội gửi đưa ra quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí trườngcao đẳng gồm vốn đầu tư chi tiêu nước xung quanh đặt trụ sở chính hoặc phân hiệu nhằm theo dõi,quản lý.

Trong thời hạn 02 ngày làm cho việc kể từ ngày ban hànhquyết định có thể chấp nhận được đổi tên trung tâm giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, trường trung cung cấp cóvốn đầu tư chi tiêu nước ngoài trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đưa ra quyết định đếnBộ Lao cồn - thương binh và Xã hội (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp) nhằm theodõi, quản lý.

3. Cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp có vốnđầu tư quốc tế sau khi thay tên được liên tục tổ chức đào tạo những ngành, nghềđã được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy ghi nhận đăng ký ngã sunghoạt động giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Chương IV

ĐIỀU KIỆN, THẨMQUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚCNGOÀI

Điều 21. Cáchình thức liên kết đào tạo và giảng dạy với nước ngoài <16>

1. Link đào tạovới nước ngoài được triển khai theo các chương trình huấn luyện và giảng dạy sau đây:

a) chương trình đàotạo do phía hai bên xây dựng; cấp cho văn bằng, chứng từ của nước ngoài hoặc cung cấp văn bằng,chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam;

b) lịch trình đàotạo của nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài;

c) công tác đàotạo của nước ngoài chuyển giao; cấp văn bằng, chứng từ của quốc tế hoặc cấpvăn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam.

2. Liên kết huấn luyện và đào tạo với quốc tế đượcthực hiện tại toàn phần tại việt nam hoặc thực hiện 1 phần tại nước ta và một phầntại nước ngoài do các bên liên kết đào tạo và giảng dạy quyết định.

Điều 22. Điều khiếu nại liên kết đào tạo với nước ngoài và tự nhà quyết địnhliên kết đào tạo với nước ngoài <17>

1. Ngành, nghề vàtrình độ đào tạo

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâmgiáo dục nghề nghiệp và công việc - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpthực hiện tại liên kết đào tạo và giảng dạy với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài theo những hìnhthức liên kết huấn luyện và giảng dạy theo hiện tượng tại Điều 21 Nghị địnhnày được links đào tạo những trình độ giáo dục nghề nghiệp và công việc thuộc các nghành nghề dịch vụ theo lý lẽ của quốc tế và các ngành, nghề củaViệt Nam, trừ ngành, nghề thuộc nghành nghề chính trị, an ninh, quốc phòng, tôngiáo.

2. Đối tượng tuyển sinh vào học cácchương trình link đào tạo

a) Trường phù hợp cấpvăn bằng, chứng từ của vn thì đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh tiến hành theo quy địnhcủa quy định Việt Nam;

b) Trường đúng theo cấpvăn bằng, chứng chỉ của nước ngoài thì đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh triển khai theo quyđịnh của luật pháp nước ngoài;

c) Trường hòa hợp đồng cấpvăn bằng, chứng từ của quốc tế và của việt nam thì đối tượng người dùng tuyển sinh thựchiện theo giải pháp tại điểm a và điểm b khoản này.

3. đại lý vật chất,thiết bị huấn luyện và đào tạo

a) bao gồm cơ sở đồ vật chất,thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; điều khoản của nước cấpvăn bằng, chứng từ và tương xứng với đồ sộ đào tạo;

b) có phòng học; chống thí nghiệm; phòng, xưởng thựchành, thực tập; đại lý sản xuất demo nghiệm thỏa mãn nhu cầu yêu mong theo công tác đàotạo chuyên môn sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Diện tích s phòng họclý thuyết và phòng, xưởng thực hành bảo đảm an toàn theo hiện tượng về đại lý vật chất doBộ trưởng bộ Lao đụng - thương binh cùng Xã hội ban hành.

Trường hợp bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn -Thương binh với Xã hội chưa phát hành quy định về cửa hàng vật chất, lắp thêm đào tạocủa ngành, nghề đăng ký liên kết đào tạo với quốc tế thì phải bảo đảm an toàn đáp ứngtheo pháp luật của công tác đào tạo.

c) Đối cùng với liên kết đào tạo thực hiệnmột phần nghỉ ngơi nước ngoài: cửa hàng vật chất, thiết bị huấn luyện và đào tạo thựchiện theo phương tiện của pháp luật nước ngoài.

Xem thêm: Trường Đại Học Kinh Tế Đối Ngoại Tp.Hcm, Điểm Chuẩn Và Các Trường Đào Tạo

4. Chương trình, giáo trình, tài liệuđào tạo

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung trung ương giáo dục nghề nghiệp và công việc - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp triển khai liên kết huấn luyện với nước ngoài đảm bảo có đầy đủ chương trình, giáo trình, tư liệu họctập, học tập liệu đào tạo giao hàng cho câu hỏi học tập của bạn học theo yêu ước của từngchương trình links đào tạo;

b) lịch trình đào tạo không tồn tại nộidung gây phương hại cho quốc phòng, an toàn quốc gia, tiện ích cộng đồng; khôngtruyền bá tôn giáo, xuyên tạc kế hoạch sử; không tác động xấu mang đến văn hóa, đạo đức,thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

5. Đội ngũ công ty giáo

a) có đội ngũ bên giáo đạt tiêu chuẩnvề chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đáp ứng cơ cấu chuyên môn theo yêu thương cầucủa chương trình đào tạo và quy định quy định của nước cấp văn bằng, chứng chỉ;

b) nhà giáo đào tạo và giảng dạy bằng ngoại ngữtrong lịch trình liên kết huấn luyện và đào tạo phải có chuyên môn ngoại ngữ đáp ứng yêu cầucủa chương trình do các bên liên kết thỏa thuận. đơn vị giáo là tín