... trung học phổ thông Thạch Thành bài tập Sinh học BÀI TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ Câu C07.51: Một gen lâu năm 0,51 micrômet, gene thực mã lần, môi ... đồng số cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị vừa lòng cặp gen đến F1 giao phấn cùng với thu F2, gồm kiểu hình thân thấp, hoa vàng, dài chỉ chiếm tỉ lệ 4% Biết hoán vị gen xảy trình phạt sinh giao tử đực giao tử cùng với ... Thành giao tử đực giao tử ko xảy bất chợt biến xảy hoán vị ren với tần AB số 20% Theo lí thuyết, tổng cộng thu F1, số bao gồm kiểu gen chiếm tỉ lệ aB Trương anh quân 11 thpt Thạch Thành bài bác tập Sinh Học...

Bạn đang xem: Ôn thi đại học môn sinh theo chuyên đề


*

... Trung sinh, Tân sinh B Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, tân sinh C Tân sinh, Trung sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh D Nguyên sinh, tiền Cambri, trung sinh, Tân sinh Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn ... Hình dáng gen AaBb giảm phân bình thường tạo A 16 một số loại giao tử B một số loại giao tử C một số loại giao tử D một số loại giao tử ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH năm trước ĐỀ SỐ 03 Câu bệnh hầu mong hình liềm fan dạng đột nhiên ... Yếu tố tất cả vai trò quan trọng hình thành nhịp sinh học tập A ánh sáng B ánh sáng C môi trường thiên nhiên D di truyền ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH năm trước ĐỀ SỐ 05 Gia sư Thành Được www.daythem.com.vn Câu Trong...
*

... Đính chính: trong đề cũ gồm số đề ko xác, phần gợi ý giải chỉnh sửa lại tương xứng Rất hy vọng em thông cảm Page 48 of 130 Đề luyện tập số 3: chăm đề nguyên hàm – tích phân (Các em cố gắng tự ... 18 of 130 Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số (Các em nỗ lực tự làm, giải mã thầy gởi sau tuần, sau điều đình Box dành cho lớp luyện thi Toán VIP) ... Tiếp con đường điểm chế tạo ra với hai tuyến đường tiệm cận tam giác gồm chu vi nhỏ Page of 130 Đề luyện tập số 1: siêng đề hàm số toán liên quan Cho hàm số: y  x  (m  1) x  mét vuông  4m  x 1 xác minh tất giá...
*

Chuyên đề luyện thi THPT Quốc gia môn toán: các các toán về phương trình mặt đường thẳng với mặt phẳng trong không gian


... O, p. ) t ó suy d ( Ox; SE ) Ư NG TH NG vào KHÔNG GIAN PHƯƠNG TRÌNH I VÉCTƠ C TRƯNG C A Ư NG TH NG trong KHÔNG GIAN: Véctơ a = ( a1 ; a ; a ) véc tơ ch phương (VTCP) c a (∆) ⇔ (∆) // giá c a ... VTCP c a (∆) ka (k ≠ 0) VTCP c a (∆) t c (∆) có vô s VTCP II PHƯƠNG TRÌNH Ư NG TH NG trong KHÔNG GIAN Phương trình tham s : Phương trình ng th ng (∆) i qua M0(x 0, y 0, z0)  x = x + a1t   gồm ...  Phương trình t c: Phương trình ng th ng (∆) i qua M0(x0, y0, z0) x − x0 y − y z − z gồm VTCP a = ( a1 ; a ; a ) : = = a1 a2 a3 Phương trình t ng quát: Phương trình ng th ng (∆) t ng quát lác giao...
*

... AgNO3 NH3, thu c 12,96 gam Ag kt ta Giỏ tr ca m l: A 2,67 B 4,45 C 5,34 D 3,56 Cõu 13. Mt este cú CTPT C3H6O2,tham gia phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3.Cụng thc cu lớn ca este ú l A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 ... CnH2n+2-2kO6 +(3n-k-5)/2 O2 nCO2 + (n+1-k)H2O Nguyờn tc : Tỡm giỏ tr n Nu k phụ thân bit thỡ thit lp biu thc liờn h gia n v k, sau ú lp bng tỡm giỏ tr n, k phự hp II.PHN NG CHY V X PHềNG HểA Cụng thc ... Saccaroz, tinh bt, mantoz S cht dóy tham gia phn ng gng l A B C D Cõu 11: mang đến cỏc cht: glucoz, fructoz, saccaroz, mantoz, tinh bt, xenluloz Cỏc cht tham gia phn ng bc l Hocmai.vn Ngụi trng chung...
*

... A Di truyền theo quy chế độ địa chỉ cộng gộp B vì cặp ren quy định C Di truyền theo quy dụng cụ tương tác bổ sung D Di truyền theo quy giải pháp liên kết gen Câu 28: Tỉ lệ dạng hình hình sau phản ảnh di truyền ... Thể do: A Hai nhân tố di truyền khác loại quy định B Một cặp yếu tố di truyền quy định C Một nhân tố di truyền quy định D nhị cặp yếu tố di truyền quy định Câu 77: Quy lý lẽ phân li tự do ... Khơng thể call di truyền ngồi nhân là: A .Di truyền tế bào hóa học B .Di truyền ngồi NST C .Di truyền ngồi gene D .Di truyền theo dòng bà bầu Câu 22: Điều không nên ? A.Mọi tượng di truyền theo dòng bà bầu di truyền tế...
... Al, Mg, sắt D Al, Ba, na LUYENTHITHUKHOA.VN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, ko kể thời hạn giao đề Câu Đốt cháy trọn vẹn m gam ... 38 B 19 B 39 A đôi mươi C 40 C LUYENTHITHUKHOA.VN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời hạn giao đề Câu Hãy cho thấy thêm khí H2S đẩy ... Ca(HCO3)2 D Ba(AlO2)2 Ca(OH)2 LUYENTHITHUKHOA.VN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, ko kể thời gian giao đề Câu 1.Trong sắt kẽm kim loại Cu, Al,...
... Khỏc gia quỏ trỡnh tỏi bn v quỏ trỡnh phiờn mó sinh vt nhõn chun A cú s tham gia ca enzim ARN pụlimeraza B din vo kỡ trung gian ca quỏ trỡnh phõn bo C mch pụlinuclờụtit ngươi c tng hp kộo di theo ... Mỡ bụng hoang di v nhì loi c di u cú 2n = 14 NST nờn cú b NST 6n = 42 C.mt loi lỳa mỡ di cú 2n = 14 v mt loi c di cú 2n = 28 NST nờn cú b NST 4n = 42 D.hai loi lỳa ngấn mỡ hoang di v mt loi c di u cú 2n ... Thỳc B Vựng iu ho v di chuyn t u thanh lịch u ca mch mó gc C Mó m u v di chuyn t u lịch sự u ca mch mó gc D Vựng iu ho v di chuyn t u sang trọng u ca mch mó gc Cõu 34: Mt gene cú chiu di 0,51àm trong quỏ trỡnh dch...
... Sắc thể thường, cho trình bớt phân bình thường đột trở nên xảy -2- _QN bài tập trọng chổ chính giữa theo chủ đề  DoanDinhDoanh đến giao phấn bố mẹ tứ bội với nhau, mặt triết lý phép lai sau mang lại đời tất cả ... _QN bài xích tập trọng trung tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh Câu 10 ruồi giấm gồm nhiễm nhan sắc thể 2n = bên trên cặp nhiễm dung nhan thể thường ... 12,5% B 9,68% C 6,25% D 6,67% 4) Số tế bào bị chợt biến (4n) (2n-2) phôi -3- _QN bài tập trọng trung khu theo chủ thể  DoanDinhDoanh A 128 tb(4n) ; 128 tb(2n-2) B 256 tb(4n) ; 256 tb(2n-2) C 128 tb(4n)...
... Hoá học tập - tiến hoá chi phí sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học tập - tiến hoá sinh học- tiến hoá chi phí sinh học C Tiến hoá chi phí sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học tập ... Tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học tập C tiến hoá chi phí sinh hoc, tiến hoá sinh học D tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học Câu 21 Đặc điểm sau minh ... sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh...

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học 2020 Của Tất Cả Trường Đại Học Trên Cả Nước


... cực trò  y" đổi vết lần Hàm số f gồm cực trò (cực đại rất tiểu)  y" đổi vệt lần Hàm số f bao gồm rất trò  y" đổi vết lần Hàm số f đạt rất đại x0 14 f (x ) f (x ) TTLT ĐH VĨNH VIỄN Hàm số f đạt rất ... Từ bảng trở thành thi n hàm số suy phương trình cho tất cả nghiệm m   Vấn đề 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ A PHƯƠNG PHÁP GIẢI A TỔNG QUÁT Hàm số f bao gồm rất trò  y" đổi vệt Hàm số f cực trò  y" không đổi dấu ... đạt cực trò x0  f (x0 ) Hàm số f bao gồm đạo hàm đạt cực trò c x = x0  f (x ) f(x ) c để ý : Đối với hàm số bất kì, hàm số đạt cực trò điểm nhưng đạo hàm triệt tiêu đạo hàm không xác đònh B CỰC TRỊ CỦA...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8 phân tích bài xích thơ trường đoản cú tình 2