STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị marketing cai quản trị kinh doanh 7340101_APA00, A01, D01, D0726CLC, Điểm thi TN THPT
2 khối hệ thống thông tin thống trị hệ thống thông tin quản lý 7340405A00, A01, D01, D0726.35Điểm thi TN THPT
3 quản trị kinh doanh quản ngại trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
4 ngân hàng 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
5 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D0926.5Điểm thi TN THPT
6 Luật kinh tế tài chính luật 7380107_CC00, D14, D1528.05Điểm thi TN THPT
7 Luật tài chính hình thức 7380107_AA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
8 ngôn từ Anh ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D07, D0926Điểm thi TN THPT
9 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
10 tài chính kinh tế 7310101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
11 bank 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình unique cao, Xét học tập bạ
12 kế toán tài chính kế toán 7340301_APA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
13 Tài bao gồm 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học bạ
14 cai quản trị marketing cai quản trị sale 7340101_IUA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ; Điểm thi TN THPT
15 bank 7340201_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
16 Tài thiết yếu 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D0726.1CLC, Điểm thi TN THPT
17 Tài bao gồm 7340201_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
18 Kế toán định hướng Nhật bạn dạng kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D0725.8Định hướng Nhật Bản, Điểm thi TN THPT
19 kế toán tài chính kế toán 7340301_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình unique cao, Xét học tập bạ
20 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học bạ
21 technology thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D0726.2Điểm thi TN THPT
22 Kế toán định hướng Nhật bản kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Định hướng Nhật Bản, Xét học bạ
23 quản trị marketing quản trị sale 7340101_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình unique cao, Xét học bạ
24 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_IA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH Sunderland, quốc gia Anh; Điểm thi TN THPT
25 quản lí trị marketing quản lí trị marketing 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
26 marketing quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D09, XDHB28.25Xét học bạ
27 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học bạ
28 hệ thống thông tin cai quản hệ thống thông tin thống trị 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học bạ
29 Luật kinh tế tài chính vẻ ngoài 7380107_AA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Luật kinh tế, Xét học bạ
30 Luật kinh tế tài chính pháp luật 7380107_CC00, C03, D14, D15, XDHB28.25Luật ghê tế, Xét học tập bạ
31 kinh tế tài chính 7310101A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học bạ
32 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học tập bạ
33 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D07, XDHB27.75Định hướng Nhật Bản, Xét học bạ
34 quản lí trị marketing quản ngại trị sale 7340101_IUA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH CityU - Hoa Kỳ, Xét học bạ
35 kế toán kế toán 7340301_IA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH Sunderland - Anh quốc, Xét học bạ
36 Tài bao gồm 7340201_TCA00, A01, D01, D0726.1Điểm thi TN THPT
37 bank 7340201_NHA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
38 technology thông tin technology thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D0726.2Định hướng Nhật Bản, Điểm thi TN THPT


*