Đã có điểm chuẩn chỉnh phương thức xét điểm thi thpt vào trường Đại học Bách khoa - Đại học giang sơn TPHCM năm 2022. Mức điểm chuẩn tối đa là 75,99 - ngành khoa học máy tính

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - ĐH nước nhà TPHCM 2022 đã công bố đến các thí sinh cơ hội 15h ngày 15/9. Dưới đó là điểm chuẩn theo thủ tục kết hợp.

*
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bach khoa

Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại Học giang sơn TPHCM năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Bách Khoa – Đại Học tổ quốc TPHCM năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại học tập Bách Khoa – Đại Học tổ quốc TPHCM - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 106 Khoa học máy tính A00; A01 75.99 Phương thức kết hợp
2 107 Kỹ thuật trang bị tính A00; A01 66.86 Phương thức kết hợp
3 108 Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01 60 Phương thức kết hợp
4 109 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01 60.29 Phương thức kết hợp
5 110 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử A00; A01 62.57 Phương thức kết hợp
6 112 Kỹ thuật Dệt; technology May A00; A01 58.08 Phương thức kết hợp
7 114 Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học A00; B00; D07 58.68 Phương thức kết hợp
8 115 Kỹ thuật Xây Dựng A00; A01 56.1 Phương thức kết hợp
9 117 Kiến Trúc A01; C01 57.74 Phương thức kết hợp
10 120 Kỹ thuật Địa chất; nghệ thuật Dầu khí A00; A01 60.35 Phương thức kết hợp
11 123 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 57.98 Phương thức kết hợp
12 125 Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên với Môi trường A00; A01; B00; D07 60.26 Phương thức kết hợp
13 128 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi Cung Ứng A00; A01 61.27 Phương thức kết hợp
14 129 Kỹ thuật thứ liệu A00; A01; D07 59.62 Phương thức kết hợp
15 137 Vật lý Kỹ thuật A00; A01 62.01 Phương thức kết hợp
16 138 Cơ kỹ thuật A00; A01 63.17 Phương thức kết hợp
17 140 Kỹ Thuật Nhiệt A00; A01 57.79 Phương thức kết hợp
18 141 Bảo dưỡng Công nghiệp A00; A01 59.51 Phương thức kết hợp
19 142 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 60.13 Phương thức kết hợp
20 145 Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật mặt hàng không (Song ngành) A00; A01 54.6 Phương thức kết hợp
21 206 Khoa học máy tính (Chương trình CLC) A00; A01 67.24 Phương thức kết hợp
22 207 Kỹ thuật laptop (Chương trình CLC) A00; A01 65 Phương thức kết hợp
23 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) A00; A01 60 Phương thức kết hợp
24 209 Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) A00; A01 60.02 Phương thức kết hợp
25 210 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 64.99 Phương thức kết hợp
26 211 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử - siêng ngành kỹ thuật RoBot A00; A01 64.33 Phương thức kết hợp
27 214 Kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 60.01 Phương thức kết hợp
28 215 Kỹ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
29 217 Kiến trúc - chuyên ngành bản vẽ xây dựng cảnh quan A01; C01 60.01 Phương thức kết hợp
30 218 Công nghệ Sinh học A00; B00; B08; D07 63.99 Phương thức kết hợp
31 219 Công nghệ Thực phẩm A00; B00; D07 63.22 Phương thức kết hợp
32 220 Kỹ thuật Dầu khí A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
33 223 Quản lý Công nghiệp A00; A01; D01; D07 60.01 Phương thức kết hợp
34 225 Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường xung quanh (Nhóm ngành) A00; A01; B00; D07 60.26 Phương thức kết hợp
35 228 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01 64.8 Phương thức kết hợp
36 229 Kỹ thuật vật tư (chuyênngành Kỹ thuật thiết bị liệu technology cao) A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
37 237 Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành chuyên môn Y Sinh) A00; A01; D07 62.01 Phương thức kết hợp
38 242 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 60.13 Phương thức kết hợp
39 245 Kỹ thuật hàng Không A00; A01 67.14 Phương thức kết hợp
40 266 Khoa học máy vi tính - tăng cường tiếng Nhật A00; A01 61.92 Phương thức kết hợp
41 268 Cơ nghệ thuật - tăng cường tiếng Nhật A00; A01 62.37 Phương thức kết hợp
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 106 Khoa học thiết bị tính A00; A01 75.99 Phương thức kết hợp
2 107 Kỹ thuật trang bị tính A00; A01 66.86 Phương thức kết hợp
3 108 Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01 60 Phương thức kết hợp
4 109 Kỹ thuật Cơ khí A00; A01 60.29 Phương thức kết hợp
5 110 Kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01 62.57 Phương thức kết hợp
6 112 Kỹ thuật Dệt; technology May A00; A01 58.08 Phương thức kết hợp
7 114 Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học A00; B00; D07 58.68 Phương thức kết hợp
8 115 Kỹ thuật Xây Dựng A00; A01 56.1 Phương thức kết hợp
9 117 Kiến Trúc A01; C01 57.74 Phương thức kết hợp
10 120 Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí A00; A01 60.35 Phương thức kết hợp
11 123 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 57.98 Phương thức kết hợp
12 125 Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường A00; A01; B00; D07 60.26 Phương thức kết hợp
13 128 Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi Cung Ứng A00; A01 61.27 Phương thức kết hợp
14 129 Kỹ thuật đồ dùng liệu A00; A01; D07 59.62 Phương thức kết hợp
15 137 Vật lý Kỹ thuật A00; A01 62.01 Phương thức kết hợp
16 138 Cơ kỹ thuật A00; A01 63.17 Phương thức kết hợp
17 140 Kỹ Thuật Nhiệt A00; A01 57.79 Phương thức kết hợp
18 141 Bảo chăm sóc Công nghiệp A00; A01 59.51 Phương thức kết hợp
19 142 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 60.13 Phương thức kết hợp
20 145 Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Song ngành) A00; A01 54.6 Phương thức kết hợp
21 206 Khoa học máy tính (Chương trình CLC) A00; A01 67.24 Phương thức kết hợp
22 207 Kỹ thuật laptop (Chương trình CLC) A00; A01 65 Phương thức kết hợp
23 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) A00; A01 60 Phương thức kết hợp
24 209 Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) A00; A01 60.02 Phương thức kết hợp
25 210 Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử A00; A01 64.99 Phương thức kết hợp
26 211 Kỹ thuật Cơ điện tử - chuyên ngành kỹ thuật RoBot A00; A01 64.33 Phương thức kết hợp
27 214 Kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 60.01 Phương thức kết hợp
28 215 Kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
29 217 Kiến trúc - siêng ngành kiến trúc cảnh quan A01; C01 60.01 Phương thức kết hợp
30 218 Công nghệ Sinh học A00; B00; B08; D07 63.99 Phương thức kết hợp
31 219 Công nghệ Thực phẩm A00; B00; D07 63.22 Phương thức kết hợp
32 220 Kỹ thuật Dầu khí A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
33 223 Quản lý Công nghiệp A00; A01; D01; D07 60.01 Phương thức kết hợp
34 225 Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường xung quanh (Nhóm ngành) A00; A01; B00; D07 60.26 Phương thức kết hợp
35 228 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01 64.8 Phương thức kết hợp
36 229 Kỹ thuật vật liệu (chuyênngành Kỹ thuật đồ liệu technology cao) A00; A01 60.01 Phương thức kết hợp
37 237 Vật lý chuyên môn (chuyên ngành chuyên môn Y Sinh) A00; A01; D07 62.01 Phương thức kết hợp
38 242 Kỹ thuật Ô tô A00; A01 60.13 Phương thức kết hợp
39 245 Kỹ thuật sản phẩm Không A00; A01 67.14 Phương thức kết hợp
40 266 Khoa học laptop - bức tốc tiếng Nhật A00; A01 61.92 Phương thức kết hợp
41 268 Cơ nghệ thuật - tăng cường tiếng Nhật A00; A01 62.37 Phương thức kết hợp
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL

Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Năm 2022, Trường Đại Học Kiểm Sát Thi Khối Nào, Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2022 165 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2022


Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại Học đất nước TPHCM năm 2022 đúng chuẩn nhất trên caodangngheqn.edu.vn