Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập và hoạt động theo quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 mon 8 năm 2002 của bao gồm phủ, với sứ mạng đào tạo nâng cao tri thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm ship hàng sự nghiệp xây dựng, phạt triển tổ quốc và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Ban cai quản Đề án nước ngoài ngữ đất nước 2020 chọn là 1 trong năm Trung trọng tâm Ngoại ngữ khoanh vùng với trọng trách đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm, xúc tiến ứng dụng technology thông tin vào dạy và học nước ngoài ngữ
Tổng số CBVC cơ hữu của Nhà trường hiện ni là 311 trong đó 221 Giảng viên (8 PGS, 24 TS, 173 ThS). Hiện tại nay, công ty trường tất cả 19 giảng viên vẫn học TS sống nước ngoài, 10 giảng viên sẽ học TS làm việc trong nước, 16 giảng viên vẫn học ThS nghỉ ngơi nước ngoài, 01 giảng viên đang học ThS sống trong nước.

Bạn đang xem: Trung tâm ngoại ngữ đại học đà nẵng


Ngày 14 tháng 04 năm 1985 Bộ giáo dục đào tạo ra đưa ra quyết định số 395B/QĐ thành lập và hoạt động Cơ sở Đại học tập Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng.
Ngày 04 tháng 04 năm 1994 chính phủ nước nhà ra Nghị định số 32/CP về việc thành lập Đại học tập Đà Nẵng, cơ sở Trường Đại học tập Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng có tác dụng nòng cốt với Trường cđ Sư phạm Quảng phái nam - Đà Nẵng thành lập và hoạt động Trường Đại học tập Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Ngày 26 mon 08 năm 2002, chính phủ ra đưa ra quyết định số 709/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học tập Ngoại ngữ nằm trong Đại học Đà Nẵng trên cơ sở bóc tách và tổ chức triển khai lại 5 y khoa ngoại ngữ của trường Đại học tập Sư phạm.
Đào chế tác giáo viên và chuyên viên ngôn ngữ có trình độ đại học cùng sau đh về một vài ngôn ngữ thông dụng trên thay giới.
Giảng dạy ngoại ngữ cho những cơ sở giáo dục đh thành viên, những đơn vị trực nằm trong Đại học tập Đà Nẵng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm 2017 Của Một Số Trường Đại Học


Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ tổ quốc 2020 với tư bí quyết là 1 một trong những đơn vị nòng cốt, một trong những 5 Trung trung ương Ngoại ngữ khu vực.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học tập Đà Nẵng được ra đời theo quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của chủ yếu phủ, với sứ mạng đào tạo cải thiện tri thức về ngôn ngữ, văn hóa trái đất nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, phạt triển tổ quốc và hội nhập quốc tế. Trường được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Ban thống trị Đề án nước ngoài ngữ tổ quốc 2020 chọn là 1 trong năm Trung chổ chính giữa Ngoại ngữ khu vực với trọng trách đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lượng ngoại ngữ, tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm, thực hiện ứng dụng technology thông tin trong dạy với học ngoại ngữ
*